čtvrtek 16. srpna 2018

6. podoba: kouzelník

... 6. podoba archetypu hrdiny je postava kouzelníka, pokračuji v citaci z knihy
Orel a kuře od L. Boffa:
 "Postava moudrého člověka nás dovádí k poslední podobě, ve které se archetyp hrdiny/hrdinky projevuje. Kouzelník je ve spojení s tajemnými silami vesmíru, ze světa obyčejného vytváří svět magický, mění neštěstí v lekci moudrosti a obraz rozbitý na tisíc kousků opět spojí v celek. ... Kouzelníci nás posouvají do stavu vědomí, ve kterém máme schopnost pomocí středového bodu plného vyzařování a lásky integrovat všechny věci v jednotu. Rozšiřují dimenzi našeho vědomého já směrem k našemu vnitřnímu já......
... archetyp hrdiny překonal utrpení, vydal se na cestu, dokázal bojovat, nezalekl se mučednické "smrti", vyzařoval moudrost a nakonec se osvědčil jako kouzelník......
Ale i když jsou hrdinové sebeúspěšnější, zůstávají stále ohroženi - pádem, zraněním a někdy dokonce smrtí. Hrdinové jsou tím, čím jsou, právě proto, že se učí pracovat se svými protichůdnými realitami. Integrují je a překonávají tvůrčím způsobem."
Vše se mění, už jsme na křižovatce lidstva a je vhodný čas na vykročení. Archetyp hrdiny je dobrá mapa, jak kráčet tou dobrou cestou.
Hezké sny. Cantadora

středa 8. srpna 2018

5. podoba archetypu hrdiny a hrdinky

L. Boff: Orel a kuře:
Moudrý člověk.
"Slovo moudrý souvisí s věděním a to zase s vtipem (německy: Weise - wissen - Witz). Jde tedy o vědění kvalifikované určitým způsobem. Vědění má vtip, pokud vychází ze zkušenosti a vyrůstá ze strastiplného pozorování života, který kolísá nahoru a dolů. Moudří hledí za vnější obraz skutečnosti. Nenechávají se ovlivnit fasádami. Mají neomylnou vnímavost, rozeznají  podstatu věcí a postřehnou pravdu, která se odhalí pouze bedlivým pozorovatelům. Pravda však nespočívá v konkrétních větách, ale ve vizích, které uvádějí srdce do souladu s přáním a přání do souladu se skutečností. Pouze ten, kdo je skutečnosti otevřený a má pro ni plné sympatie, dobude pro ni pravdy. Z toho vyplývá, že pravdu může rozeznat jen ten, kdo miluje a je se skutečností zajedno. Moudrý nebo moudrá se učí pozorovat věci z absolutního hlediska. Pozorovat věci takovým způsobem zbaví člověka pojmových zatrvzelostí a ochrání jej před svody ideologií. Moudrým lidem se na všech cestách podaří najít směrovky, které ukazují k nejvyššímu cíli."
Cesta hrdiny má i tuto podobu. Tady je tip na jeden životopisný příběh s archetypem hrdiny, foto z  obálky knihy.
Hezké sny. Cantadora

úterý 7. srpna 2018

Úvod do teorie hrdiny


Nabízím ještě odkaz na článek Úvod to teorie hrdiny z novin Anglické listy... další jiný úhel pohledu.
https://legacy.blisty.cz/art/22573.html
Krásne sny. Cantadora                                                                                            Jiný pohled

                                                                                       

pondělí 6. srpna 2018

4. situace samota/mučedník

Každý boj si žádá sebezapření, odříkání, oběti ve prospěch druhých. Bez toho nemůže být ze snů nic. A nyní se objevuje čtvrtá podoba archetypu hrdiny/hrdinky: mučedník. Mučedníkovi a mučednici nejde o bolest samu pro bolest samu. To by bylo sebetrýznění. V legendě o svatém Martinu z Tours, pocházející ze 4. století, je psáno: " Ani se nebál smrti, ani nebyl znechucen životem." Mučedník na sebe bere bolest a utrpení, případně pronásledování a smrt jako  cenu za hluboký vztah a lidskost, pro které se vyplatí nasadit život.Takto trpět je vznešená věc. Mučedníci a mučednice, ke kterým můžeme za určitých okolností patřit všichni, věří v logiku semínka: zrnko, které nechce nechce nic vědět o temnotě země a nedívá se smrti do očí, nebude ani žít ani nést ovoce.Kdo chce život pevně svírat, ztratí jej. Kdo se odváží jej ztratit, dostane jej mnohonásobně zpět. Tím, že umíráme, žijeme ještě více. Tím, že obětujeme život pozemský, dostaneme darem život nebeský." L. Boff: Orel a kuře
Hezké sny. Cantadora

pátek 3. srpna 2018

3. podoba bojovníka

situace Bojovník pokračování Orel a kuře od L. Boffa:
"Žít znamená bojovat. Proto je dobře, pokud se držíme básníkovy inspirace:"Život je boj. Slabé přemůže. Silné a odvážné vynese do nebe." A zde narážíme na třetí podobu, do které se halí hrdinové a hrdinky: na podobu bojovníka. On nebo ona čelí překážkám, které se staví do cesty jejich sebeuskutečnění. Nelitují námahy a vytvářejí si život a svět podle svých představ a snů.Vše co je hodnotné, bývá dosažitelné pouze s nasazením a námahou..... Bojující hrdina a bojující hrdinka vědí, kolik stojí lidská důstojnost a samostatný, spravedlivý, plný život v běhu dějin."
Hezké sny. Cantadora

středa 1. srpna 2018

2.situace hrdiny: cestovatel nebo poutník

"Jen pomalu, krok za krokem, nacházíme v průběhu svého života cestu k vlastnímu způsobu chování , k vlaastnímu místu ve společnosti, k povolání a ke svým krátkodobým a dlouhodobým cílům. Jde o to, abychom rozvíjeli vlastní možnosti. Jinak se nám nikdy nepodaří jít samostatně svou cestou a stále budeme zatěžovat ostatní. K tomu je však třeba času, sebedůvěry a trpělivosti......  Má pravdu onen skladatel písní, který zpívá:"Poutníče, nikdy není předem dána jedna cesta. Ta se ukáže až tomu, kdo se vydá na pouť."
úryvek  z knihy od L. Boffa: Orel a kuře