úterý 2. ledna 2024

P. F. 2024 od Cantadory

Konec roku se ukázal v temných barvách. Další slova jsou zbytečná. Jak to, že si nikdo nic nevšiml? Jak vnímáme lidi kolem sebe a okolí? Nezabořili jsme hlavy do mobilů příliš, nepohltila nás virtuální realita? Všimla bych si ve svém okolí člověka s destruktivní touhou po zabíjení? Nevím, ale zneklidňuje mě, jak je to možné? 

Buďme k sobě všímaví a mluvme spolu. 

Kalil Gibran: Prorok

Potom řekl učitel: "Promluv k nám o učení." A on pravil: "Žádný člověk vám nemůže nic vyjevit, kromě toho, kdo již leží napůl spící v úsvitu vašeho poznání. Učitel, jenž kráčí ve stínu chrámu mezi svými následovníky, nerozdává ze své moudrosti, ale spíše ze své víry a laskavé péče. Je-li opravdu moudrý, pak vás nezve, aby jste vstoupili do domu jeho moudrosti, ale raději vás vede k prahu vaší vlastní mysli. 

Astronom k vám může promlouvat o svém porozumění vesmíru, ale nemůže vám dát své chápání. 

Hudebník k vám může prospěvovat o rytmu, jenž je v celém vesmíru, ale nemůže vám dát uši, které zachytí rytmus, ani hlas, který mu bude ozvěnou.

 A ten, kdo je ponořen do vědy čísel, může vykládat o říši váhy a míry, ale nemůže vás do ní přímo zavést.

Neboť pohled jednoho člověka nepropůjčuje křídla člověku druhému.

A stejně jako každý z vás stojí sám v božském poznávání, tak je každý z vás sám i v poznávání Boha a ve svém pochopení a vnímání země."

Přeji vám sny jako navigaci do hlubin své duše. 

 S láskou Cantadora
 

pátek 15. prosince 2023

co s blogem?

Nevím co dál s blogem. Přestal mě těšit. Jsem zahlcená tolika informacemi, že při psaní mám pocit zbytečného přínosu. Psaním se stávám další zátěží. Myšlenky, informace, když je tady google, podkasty, youtube, noviny, všude kolem záplavy zpráv nelze vstřebat tak, aby měli svoji původní fukci rozšiřování obzorů. Chci přispívat teď ke ztišení, klidu, volnosti, radosti, jemnosti, kráse. A čím dál víc cítím, že to můžu udělat mlčením. Blog zatím nesmažu, ale dokud nepocítím, že opravdu mám co říct, nebudu dávat nové příspěvky. Snům  přikládám trvale nejvyšší váhu, jsem za každý sen vděčná a věnuji mu dostatek času k pochopení. Zároveň se život dostal do tvorby chaosu, který je nevyhnutelný při zničení starých struktur, nefunkčních vzorců bytí. Chaos nelze ovládat, pomáhá se ponořit do hlubin nevědomí. Pomohl mi zavnímat sílu přítomnosti bytí. Ten moment, kdy JSEM. A nekonám, nic nedělám, protože jsem v bodě - čas není. Cítím jenom pulzující koutouč ohnivé energie, která jediná zůstává, když odchází vše, co je viditelné v hmotě. Pak to zmizí, vrátím se do hmoty běžného života, ale už necítím potřebu přispívat k chaosu, který naším předimenzováním všeho tvoříme a víc a víc ten chaos roztáčíme. 

 Krásné je, že jsem dotkla a pochopila jak je důležitá láska. Ne ta, kterou lze koupit, prodat, rozpitvat, ale vesmírná láska tvoření všeho. Každý ji dostal, byla zažehnuta při zrodu, je v nás. Tolik psaní už stačí. Přeji snícím čas snění, kdy budeme žít hluboké pravdy, aby sme našli vše, co doopravdy pořebujeme právě teď. 

 Zdraví, klid a rovnováhu přeji všem lidem dobré vůle. Moudré sny a odvahu jít vlastní cestou do dalších let, ať nás po našich cestách vede požehnaná patronka svatá Ludmila.  

Krásné a požehnané sny. Cantadora

neděle 3. prosince 2023

advent

Každý rok přeji všem lidem dobré vůle krásny čas adventu. Je čas spomalit, tvořit klid a rovnováhu. Samozřejmě mnozí to považují naopak za čas finišování. Volba. Tento rok je to pro mě těžké, protože mám vážně nemocného bratra a víc než na Vánoce myslím na něj a modlím se za stabilizaci jeho zdraví . Ať se mu daří žít dál, i když s nějakými omezeními. Miluji jeho humor. 

Největší přání, které vysílám do každé bubliny a komfortní zóny lidí je, ať se nenecháme rozdělit, poštvat proti sobě. Ať se nám podaří rozvíjet sounáležitost a soudržnost. Čím víc se bude společnost drolit, rozdělovat, budeme slabší, tím je lehčí komukoliv nás zmanipulovat a tlačit tam, kam nechceme. Obyčejně, lidsky mějmě se rádi. 

21. 12. 2023 v 18.00 h vás zvu, pojďme se sejít před bazilikou sv. Ludmily na náměstí Míru a společně si zaspívat koledy. Zbormistra máme a místo srazu bude u hlavního vstupu do baziliky. Téma: chceme probrat společně, co nás tento rok potěšilo, jak se umíme radovat i z maličkostí v těžších časech.
Jste vítáni. Klidnou 1.adventní neděli přeji. 

Hezké sny. Cantadora
 


pondělí 13. listopadu 2023

co je svoboda

Téma svobody je víc a víc aktuální. Můj život se z určité části odehrál v totalitě a prožila jsem na své cestě  10 let života v dvou totalitách, které byli v té době bezprecedentní. Sovětský svaz a Severní Korea. Takže o totalitách vím něco víc než bych si přála. Proto znovu cituji část článku, který se mnou velmi rezonoval. Omlouvám se autorovi, nezapsala jsem si zdroj, odkud jsem vzala úvahu o svobodě. Je tak moudrá, budiž autorovi ke cti, že to nezapadlo mezi tisíci informacemi, kde se téma svobody překrucuje a manipuluje se se svobodou.

" Co je to svoboda?
Pokud má naše společnost nabízet všem lidem svobodný život, neobejde se bez toho, abychom se všichni v zájmu celku dobrovolně omezovali. "Naprostá svoboda nemůže stvořit žádné kladné dílo ani čin, zůstává jí pouze záporné konání, je to pouhý běs zanikání," připomínal už Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Není to svoboda, o niž se tu dav pere, nýbrž libovůle v rozhodování. Tak se obvykle v českých zemích svoboda chápe. Možnost dělat si, co chci, ať si o tom myslí kdokoliv cokoliv. Ať se staví proti většina, menšina nebo klidně celý svět, svoboda je tu čiré chtění sebestředného rozmazleného dítěte, které terorizuje všechny, kdo mu nechtějí vyhovět.
Libovůle se odmítá vystavovat konfliktu a srovnání, nebude se omezovat, odmítá podléhat kritickému rozumu, odmítá myslet. Je vůlí, to jí stačí.

Vůle je svobodná jenom tehdy, když myslí, když se nechává vést rozumem, říkával filozof Hegel, protože myšlení je svoboda sama. Koneckonců člověk je tvor myslící, animal rationale, a kdyby se rozhodoval jen podle libovůle, blížil by se spíše zvířecímu světu, automatu potřeb a slastí. Proto je i vůle svobodná teprve ve chvíli, kdy myslí s ostatními, kdy se nechává přesvědčovat argumenty rozvažování a rozumu, kdy o budoucnosti světa vyjednává s ostatními." 

konec textu

Je to stručné a krásné, teď už je jen potřeba pochopit jaký je rozdíl mezi vůlí a libovůlí.  Někdy stačí se naučit rozlišovat tohle, aby se svoboda nestala anarchií.

Preji krásné sny. Cantadora

 

čtvrtek 9. listopadu 2023

cesta sv. Ludmily

Zatím je tady jenom fotka, která je jednou z mnohých, ty jsem nafotila na poutní cestě sv. Ludmily. Postupně nějaké fotky přidám. Pouť začíná na Velehradě a končí na Tetíně. K této pouti se budu v budoucnu v článcích vracet. Mám za sebou pár poutí po Česku a do Compostely. Poutnictví je na vzestupu, začala jsem s tím v době, kdy to ještě tak rozšířené nebylo. Zažila jsem ne jednou nedorozumění, když jsem mluvila, že se chystám na pouť. Ptali se mě lidé: "Kde bude pouť?", místo:"Kam půjdeš na pouť?" Teď už je to tak půl na půl. 

Tato pouť se liší od všech ostatních, protože jsem se spojila s energií poselství sv. Ludmily a cestou se dějí zázraky nebývalé síly. Proměňuje mě to víc, než poutě do Compostely a jiné. Jakobych se ponořila ne do kontemplace putování, ale do energie svátosti Ludmily. Objevuji, že sv. Ludmila v kvantové rovině pořád tady je a pracuje v náš prospěch. O tom svědčí i fotky, které jsou nádherné, plné jemnosti a bezpečí. Občas jdu sama, občas s někým a jako svědek vidím, jak působí sv. Ludmila i na moje spolupoutníky. Je čas pozapomenutou sv. Ludmilu znovu vynést do vědomí, má nám v dnešní době hodně co říct. 

S láskou ke snům, sv. Ludmile přeji vědomou cestu k sobě. Cantadora
 čtvrtek 26. října 2023

písnička jako synchronicita

 Jaromír Nohavica 

Je ti to líto

Je podzim a léto zavřelo svůj krám.

Ve tvém sadu zloděj jablka sklízí.

Na dvou židlích sedíš a na každé sám.

Když zklameš, trápí to tvoje a ne cizí.

Nad hlavou kymácí se nebe,

za límcem kapka studu zebe.

V zrcadle nepoznáváš sebe a z boha stal se bůžek.

Do studny na pokraji lesa

černý okov klesá

a z trumfového esa

zůstal jen růžek.

Je ti to líto, líto, líto... Je ti to líto...

Bramborová nať hoří na pastvách

pasáčkové krav karty hrají.

Jako malý kluk měl jsi v noci velký strach

že netopýři krev člověku sají.

Ale pravdu neřekli ti, že ty oči, které ve tmě svítí

nejsou netopýří sítí, ale hvězdnou oblohou.

A ty zabalený v dece v rohu temné klece

křičel jsi do tmy: „Tady přece za mnou nemohou!“

Je ti to líto, líto, líto... Je ti to líto...

Jak tak tiká čas, ten starý policajt,

bolí stále víc ta rána řezná.

Pustíš si kazeťák "It's been a hard day's night".

Ten flák už nikdo z mladých nezná.

Všechny noci, ach tak stejné, černě darmodějné,

dny odlétají v hejně na jih za sluncem.

Život trvá pouhou chvíli a odliv střídá příliv

a to všechno, co jsme žili byl jen sen.

Je ti to líto, líto, líto... Je ti to líto, líto, líto...

Je ti to líto...

 Poslouchala jsem úvodní přednášku do kurzu Nechat se vést s Petrou Rauferovou. Když přemýšlela o hledání hněvu v břiše, tak  pomocí synchronicity náhodně vyslechnuté písničky Je ti to líto Jarka Nohavici se hněv transformoval na lítost. Někdo z okruhu jejích známých jí totiž nabídl informaci, že má skrytý hněv v břiše. Ha. Kolik lidí vnucuje druhým své emoce, které nám nepatří!  Když jdeme poctivě do hlubin duše, přicházejí nám synchronicity. Pomáhají se dobrat k pravdě v nás a osvobozují od projekcí zvenčí. Líbil se mi příběh synchronicity. Její zpracování z domnělého hněvu po opravdovou lítost.  Proto jsem si našla text písničky. Velmi aktuální, nejenom kvůli podzimu. Ze všech stran na nás tlačí ZMĚNA, je dobré osvobodit naší lítost nad tím, co odchází: léto, někomu klid na duši, blízký člověk, někde mír, láska, důvěra, bezpečí, zdraví, jistoty.....  Dopřejme si vědomě pocítit a prožít lítost, abychom se posílili do dalších změn, které přichází po celém světě a taky do našich životů. Je to dobré zvědomit, aby nás lítost neovládla skrytě a nezlomila naší vůli, moc a svobodu. Krásné sny. 

S láskou Cantadora

středa 11. října 2023

Nashova rovnováha
 Slíbila jsem, že se budu samostatně věnovat termínu Nashova rovnováha. Doporučuji si to nastudovat podrobně. Chci ve vás vzbudit zvědavost, abychom se společně zamysleli nad tématem pout, kterými jsme propojeni jako lidé na celé planetě. V dnešní době je hodně těžké si představit, když na planetě i kolem nás  se válčí s principem "bratr bratru je vlkem". Stačí se dívat na válku Rusů a Ukrajinců nebo Izraelců a Palestinců, ale i další a další... 

Budu opět citovat z knihy Lynne McTaggartové Pouto, kapitoly 8, Střídání.

"Pro průzkumníky evoluce je život v podstatě hrou. Ačkoliv byla teorie her poprvé použita k prognózování strategie během studené války a potom k charakteristice ekonomického chování, britský evoluční biolog John Maynard Smith si uvědomil její užitečnost, když v roce 1972 predpověděl, které konkurenční stategie pomáhají zvířatům rozmnožovat se a  přežít. Teorie her se nyní využívá k modelování situací ve všech společenských vědách i v evoluční biologii. 

"Adam Smith řekl, že nejlepšího výsledku se dosáhne, když každý ze skupiny dělá to, co je pro něj  nejlepší. Nedokonalé, Nedokonalé!" prohlásil Nash. "Nejlepšího výsledku se dosáhne, když každý ze skupiny dělá to, co je nejlepší pro něj... a pro skupinu." Matematikové po Nashovi pojmenovali základní princip teorie her jako Nashova rovnováha. Jak již název napovídá, teorie her se zabývá složitými  hrami, které vyžadují určité rozhodnutí každého zúčastněného. Uveďte někoho do prekérní situace a zjistíte, co udělá. Používá se k modelování stategické interakce - tedy jak jedinec zareaguje na konání druhých, když mu je nabídnuta striktně omezená řada možností a preferovaných výsledků. Tím, že jednotlivce vystavuje určitým společenským dilematům, teorie her v podstatě měří schopnost lidí chovat se slušně.

 Nashova rovnováha je uzpůsobená tak, aby fungovala v nespolupracující hře, v níž se každý hráč rozhoduje nezávisle na ostatních. Smyslem Nashovy rovnováhy je však to, že volba, kterou uděláte, by měla záviset na tom, co udělají ostatní. Pro sebe si vyberete co nejlepší pozici na základě toho, co dělají všichni ostatní, a tak všichni dosáhnou rovnováhy, v níž si nikdo nemůže zlepšit svou pozici vzhledem k volbě všech ostatních.

 Teď trochu odbočím ke hře "Půjčka za oplátku, "historii hry tady popisovat nebudu. Jejím autorem je Anatol Rapoport, v Rusku narozený profesor matematické psychologie na univerzite v Torontu. Jeho hra má geniální jednoduchou strategii. V prvním kroku hráč spolupracuje se svým soupeřem. V každém dalším kroku hráč jednoduše napodobuje kroky soupeře v předchozí hře - ale pouze v jednom kole. Pokud druhá strana zradí, první hráč zradí v příštím kole. Pokud druhá strana spolupracuje, první hráč pokračuje ve spolupráci až do chvíle, než jeho soupeř změní taktiku a v tom okamžiku tak udělá i první hráč. Sledovat tuto strategii není jednoduché - spolupráce vždy přináší nejlepší výsledek. Rappoportova strategie nenabízí nic jiného, než "fungující pravidlo, použitelné při interakcích ve skutečném životě."

 Lindsay Browning ale měla po prostudování strategie hry Půjčka za oplátku  určité pochybnosti. Prověřovala  hru na desetisíc kol. Všimla si po čase něčeho zvláštního. Hráči s nejvyšším skóre otočili vývoj hry, dosáhli svého, ale pak se přizpůsobili upřednostňované strategii svého partnera. Někdy jeden hráč nechal druhého, aby bylo po jeho v jednom, dvou nebo třech kolech, přičemž mu to potom druhý hráč oplatil ve stejném  počtu kol. Jakmile se jeden pár začal střídat náhodně, brzy vyvinul dokonale zkoordinovaný systém, který se nakonec změnil na stabilní štafetu střídání.

Střídání se vyvinulo spontánně samo od sebe jako Nashova rovnováha - není to jen nejlepší stategie pro skupinu, ale také nejlepší strategie pro každého jednotlivce. Musí to být vrozená hnací síla v přírodě, uvažovala Browningová, základní impulz života. Střídání je nejen klíčem ke spolupráci a primární pojítko společnosti, ale také nejvíce evolučně stabilní strategie. Slučuje se to také se silnými křesťanskými sklony Lindsay Browning: "Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim."

 Kdy si konečně uvědomíme, že hrajeme nebezpečné hry? Aktuální válečný hluk v daším kroku vystřídá další váleční vřavu? Nebude lépe to zastavit, napravit hrůzy na všech stranách a vědomě žít Nashovu rovnováhu, abychom přežili jako mocní lidé, kteří nejvíce spolupracuji?!

Děkuji za pozornost. Hezké sny. Cantadora