neděle 30. dubna 2017

kniha z Portálu


 kniha C. G. Junga: Aspekty mužství

Použila jsem odkaz z nakladatelství Portál  knihy Aspekty mužství.  Krize mužské identity je stejně zasadní jako emancipace žen a jejich další role v životě. Hezké čas přeji nejenom na dnešní večer pálení čarodejnic a noc otevírání pokladů.Přeji hezký čas májový a otevírání vnitřních pokladů nám všem.

"Jung vlastní psychologický přístup považoval za své „osobní vyznání“, a tak není divu, že i jeho způsob, jakým pojednává o mužství, je způsobem, jak se vyrovnat s komplikovaným vztahem k vlastnímu otci. Se skutečným otcem se dostatečně identifikovat nedokázal, a tak se střetává s mužstvím na obrazné, vnitřní, archetypální rovině. Vzhledem k tomu, že se Jung v žádném díle nezabývá výlučně psychologií mužů, podnikl editor John Beebe mravenčí práci, aby mužská témata našel v Jungových statích, přednáškách, dopisech či rozhovorech. Ve svém výboru se tak zaměřuje například na problematiku mužského hrdiny jako toho, kdo se snaží získat vědomou nezávislost na nevědomých, instinktivních silách reprezentovaných matkou. Neopomíjí téma ženství (animy) v mužích a mužství (anima) v ženách. Zahrnuje stati, kde se Jung zabývá otcem nebo kde zpracovává téma Logu a Erótu, ducha či alchymického sjednocení protikladů.
Výbor je významným příspěvkem k poznání díla C. G. Junga a tématu, které je dodnes vysoce aktuální a čtenářsky přitažlivé. Doslov Martin Skála.
Carl Gustav Jung (1875–1961) byl švýcarský psychiatr, psychoterapeut, všestranně originální myslitel a zakladatel analytické psychologie. Zabýval se lidskou psychickou v širokých souvislostech mytologie, filozofie, religionistiky a umění. V Portále vyšla jeho Červená kniha (2010, čtenářská edice 2013), Vybrané spisy C. G. Junga (2014), Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga (2015) a Rozhovory s C. G. Jungem (2015)."

Dobré sny. Cantadora

středa 26. dubna 2017

sen o hře dětí na lešení

Dnes přináším sen snící, která musí čelit svému konfliktu mezi silou a slabostí, který se stává stále vědomější.
Se snící sestupujeme dolů do krajiny vzpomínek už dlouhou dobu a zpracovali jsme smrt matky, která v jejich deseti letech spáchala sebevraždu. Další vrstvou vzpomínek jsou těžkosti, s kterými musela zápasit v dětství už od narození. Hned po narození byla umístěna krátkodobě v kojeneckém ústavu. Potom žila s maminkou sama a po nějaké době i s novým otcem. Vzpomínky na matku jsou spojené s náročnou a necitlivou výchovou. V každé vrstvě vzpomínek objevujeme zároveň hezké pocity, záblesky touhy po lásce a blízkosti.  
Při terapeutické práci se často (ale ne pokaždé) aktuální krize propojí s nezpracovanými bolestmi dětství. Postupně se v práci se odkrývají zasuté emoce a dostaví se moudrý sen. Ten snícímu ukáže směr. To nám pomůže lépe rozumět na čem dál musíme pracovat, aby se klient osvobodil z okovů minulosti.
Sen: Jsem v prostoru na podlaží okraje panelového kulatého ochozu, kde si hrají dvě děti: syn a synovec. Asi dvě patra jsou ještě nade mnou. Uprostřed je  neohraničený prostor, na který svítí světlo zhora. Dívám se na místo, kde jsou děti, ale nevidím je. Bála jsem se, že když poběží ke středu - do díry, spadnou dolů a umřou.
Nejdřív vylítl mladší synovec. Spadl a za ním vyběhl  syn, taky spadl dolů.
Cítila jsem velkou hrůzu a bolest.
Šla jsem se podívat na mrtvoly.
Ocitla jsem se v okamžiku v prostoru, kam dopadli. Nebyli tam. Byla jsem zmatená.
Koukla jsem se na místo do levého rohu. Viděla jsem v průhledném pytlíku asi hadrovou panenku. V pravém rohu byly zabalené stohy bankovek v průhledném igelitu, naskládané na sobě a přepásané páskou, jak to bývá ve filmu - kufřík plný peněz.
Tyhle balíčky ležely u šedivých kovových dveří, které nevím přesně kam vedly, ale připomínali mi dveře od výtahu nebo dveře od garáží.
(Po snu jsem se cítila celá zmlácená, unavená a těžce. Byla jsem ráda, že už jsem vzhůru. Ten pocit tíhy trval ještě hodně dlouho po probuzení.)
Sen shrnul velmi výstižně pocity snící. Prostor bez jištění, hra dětí na lešení s rizikem ohrožení bezpečí vyjadřují pocity dětství. Obě děti dopadají na zem, kde snící hledá jejich mrtvoly. Obraz hrajících se dětí se proměňuje po pádu na symboly balíčku peněz a hadrové panenky. Celé dětství pociťovala klientka existenční ohrožení. Sama v dospělosti hodně pracuje, aby zabezpečila rodinu a sebe. Projevuje sílu a vytrvalost pro zvládnutí všech obtíží, který život sebou nese. Pro mnohé je pozitivním vzorem a zdrojem bezpečí.  Smrt matky změní a ukončuje její dětství. Musí rychle přijmout roli malé chůvy a hospodyně v domácnosti. Škola se dostala na okraj zájmu.  Panenka je mnohoznačný symbol; panenky používají  děti jako přechodový objekt, když máma není na blízku. S panenkou, případně jinou hračkou si dítě vytvoří vztah a vede s ním dialog, pomáhající překlenout pocity dočasně chybějící/nepřítomné mámy. Peníze jsou symbolem změn, moci, hodnoty, ocenění. Potřebujeme zpracovat téma změny, najít nové zdroje sebehodnoty. Hodnotu čerpá z toho, co všechno zvládá, řeší, udělá, kontroluje a ovládá. Stojíme před dveřmi, které vedou k uvolnění pocitů bezmoci, slabosti, nejistoty. Výtah je prostředek, který ji má vyvést nahoru. Garáž je taky místo pro dopravný prostředek, který ji umožní pohyb ven. Pokračujeme v práci k odvaze riskovat víc důvěry v to, že ji slabost nezničí, ale umožní navázat s důvěrou a pocitem bezpečí blizší vztah k ženám/matkám, sestře.

Děkuji snící za možnost pracovat s tímto snem, je mi ctí ji provázet na její cestě. Děkuji, že jsem ho mohla uveřejnit. 
 Přeji dobrou noc a moudré sny. Cantadora

středa 12. dubna 2017

datum Velikonoc


Svátky Velikonoc jsou tady, pokaždé si hledám datum, na kdy připadnou v daném roce. A jak se určuje jejich datum?
 https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDpo%C4%8Det_data_Velikonoc
Ať se nám daří cítit jejich hloubku v dnešních časech, aby jsme viděli lásku a naději, která v nich je.
Hezké svátky Velikonoční přeji všem.
Cantadora

sobota 8. dubna 2017

pohádka o cínovém vojáčkovi

Včera jsem zahájila nový cyklus seminářů Sny o nás pečují. Změnila jsem ale obsah semináře. Druhá část semináře se nemění, společně se učíme pracovat se symboly a dynamikou snu. Jasně, proč bych mnoho let neúnavně se sny pracovala, kdybych nepředávala způsob jak se sny pracovat. Pořád to cítím jako smysl mého života, uvědomovat si hluboký význam snů a odkrývat jejich zapomenutý božský původ, otevírat komunikační kanál s duší. To znamenají sny pro mě. To co jsem na včerejší skupině změnila je první část semináře. Místo teorie snů jsem se odvážila jít do tématu pohádek. Takže to je nové a je to šťastné rozhodnutí. Místo rozumu a informací jsem vložila do první části setkání kolektivní archetypy, cítění a krásu. Je to silné setkání s poklady kolektivního nevědomí. A v druhé půlce pokračuje práce s individuálními symboly snů, v kterých pracují naše komplexy. Včera jsme se setkali s pohádkou o statečném cínovém vojáčkovi od H.Ch. Andersena. Někdo cítil pohnutí, smutek, tekli i slzy. Statečnost navzdory nepřízni osudu. Schopnost být odvážný a přijímat život tak jak jsou rozdané karty osudu je poselství cínového vojáčka. A závěr pohádky je odkazem a volbou; jeho cínové srdíčko si zvolilo lásku.
Můj tip na víkend. Udělejte si dobrý čaj, kávu, vezměte si do ruky pohádkovou knížku. Možná teď taky potřebujete propojení s poklady kolektivních archetypů. Možná si právě teď taky potřebujete přečíst pohádku o Statečném cínovém vojáčkovi. S láskou a přáním dobrých snů.Cantadora