středa 28. března 2018

Charlie Chaplin a skutečně milovat sám sebe

Dostala jsem dárek. Vyznání Charlieho Chaplina, jak začal skutečně milovat sám sebe. Chci se o to podělit, ať nekoho provází tato slova na cestě k dospělosti. Jsou inspirací.
"Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, dokázal jsem poznat, že psychická bolest a utrpení je pro mě jen varováním, abych nežil proti své vlastní pravdě. Dnes vím, že se tomu říká být pravdivý.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe,pochopil jsem, jak moc druhého zahanbuje, když mu vnucuji svá přání, ačkoli vím, že na to není vhodná doba, ani na to ten člověk není připravený, i kdybych tím dotyčným byl já sám. Dnes vím, že se tomu říká sebeúcta.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem toužit po jiném životě a dokázal vidět, že všechno kolem je výzvou k růstu. Dnes vím, že se tomu říká zralost.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, že vždycky a při každé příležitosti jsem ve správný čas na správném místě a že všechno, co se děje, je správné. Od té doby jsem mohl být klidný. Dnes vím, že se tomu říká vyrovnanost.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem se okrádat o volný čas a dělat velkolepé plány do budoucna. Dnes dělám jen to, co mě baví a působí mi radost, co miluji a co potěší mé srdce. Dělám to po svém a svým vlastním tempem. Dnes vím, že se tomu říká poctivost.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe,zbavil jsem se všeho, co pro mě nebylo zdravé. Jídla, lidí, věcí, a především toho, co mě neustále stahovalo dolů, pryč ode mě samotného. Dnes vím, že se tomu říká sebeláska.
 Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem chtít mít vždycky pravdu. Tak jsem se méně často mýlil. Dnes vím, že se tomu říká být prostý.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, nechtěl jsem už dál žít minulostí a starat se o budoucnost. Teď žiji už jenom v tomto okamžiku, kde se koná všechno. Tak dnes prožívám každý den a říkám tomu důkladnost.
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, uvědomil jsem si, že ze mě mé myšlení může udělat chorého a ubohého člověka. Když jsem však povolal na pomoc sílu svého srdce, dostal rozum významného partnera. Dnes vím, že se tomu říká moudrost srdce.
Nemusím se už obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou samým i s ostatními, protože i hvězdy ve vesmíru se někdy srazí a vzniknou tak nové světy. Dnes vím, že to je život."
Charlie Chaplin, 16.4.1959

Dobrou noc. Cantadora

sobota 24. března 2018

moudrost PersieAsraelův údiv
Jednoho dne se do Šalamounova paláce dostavil mladík. Celý zsinalý a rozechvělý přišel požádat moudrého krále o pomoc.
"Co tě tak rozrušilo?" otázal se Šalamoun.
Mladý muž odpověděl:
"Anděl smrti Asrael na mě vrhl strašlivý pohled. Ten pohled mi pronikl až do duše a nedá mi spát."
"Co tedy pro tebe mohu udělat," zeptal se Šalamoun.
"Přál bych si opustit tohle prokleté místo a vydat se co nejdál, abych se zachránil."
"Kam máš namířeno? Přece víš, že smrti nikdo neunikne."
"Snažně tě prosím, pošli mě do Indie."
Šalamoun tedy přikázal větru, aby mladíka odnesl do Indie.
Nazítří Šalamoun spatřil Asraela a otázal se ho:
"Proč jsi pohlédl rozhněvaně na toho ubohého mladíka, který se zřejmě ničím neprovinil?"
Asrael odpověděl:
"Ten muž se mýlil. Můj pohled nebyl hněvivý, ale spíš překvapený. Dostal jsem příkaz, že mu mám dnes vzít život v Indii! A k mému překvapení byl včera tady! Podivil jsem se tedy, jak by se ten člověk mohl nazítří ocitnout v Indii!"
(Lila Ibrahim - Ouali, Bahman Namvar - Motlag: Úsměvy a moudrost Persie)

 Nic není tak jak vypadá. Dobrou noc. Cantadora

čtvrtek 8. března 2018

30 drobných radostí na MDŽ

1. zdobit byt na příchod Velikonoc
2. příprava sladké snídaně
3. káva v oblíbené pekárně
4. kytka k MDŽ 
5. práce
6. sluníčko
7. tušení jara
8. vůně kadidla
9. vhled do duše
10. narozeniny mého syna
11. sms se srdíčkem, která potěšila
12. telefonát od kamarádky
13. seriál
14. ženský příběh
15. odvaha nazvat pravým jménem bolest
16. film Tvar vody
17. jóga
18. světlezelená barva
19. tvořivost
20. chuť žít navzdory bolesti
21. přihláška do kurzu ikonopisectví
22. plánování poutě z Brna do Mikulova na Velikonoce
23. článek s bratrem Ester Ledecké
24. ticho
25. psaní drobných radostí
26. sprcha
27. čisté peřiny
28. přemýšlení o dnešním dni
29. písnička od Szidi Tobias
30. radost z generální stávky Španělek
Hezké sny. Cantadora

čtvrtek 1. března 2018

postřeh z ulice

Vtipné upoutávky na zboží, tentokrát na sýry.
P.S. Který si vybrat?
Cantadora

zima

Cítím a spoluprožívám teď touhu lidí jít do tepla, být doma, zklidnit se. Zimu na nás, když nepomáhá poznání, že máme žít střídmě, v klidu teď a tady, s blízkými a podporovat sounáležitost místo virtuality. Stačí  arktické mrazy a probouzí se naše instinkty. Potřebujeme se schoulit se svým kmenem do klubíčka u ohně a vyprávět si příběhy. Můžu  k citátu z Junga, který popisuje individuační proces doplnit: "Individuační proces se skládá z tří částí:
vhledu,
vytrvalosti,
činů.
Psychologie je nezbytná pouze v první části, ve druhé a třetí hraje hlavní roli morální síla."
 A v pozadí to podpoří příroda.
Krásny 1. březen. Cantadora