pátek 28. února 2014

sen a vrány

Sen:
Benátky - odjíždím z hotelu. Máme sbaleno, chystáme se na cestu. Dvě auta, já a sestra, každá máme svoje. Domlouváme cestu a logistiku.  Z Itálie vezeme mrtvou vránu. Potřebuji se cestou zastavit v malé vesnici.
Platím na benzince a na účtence jsou uvedena čísla 530 a 910. U benzinky postávají zase přičmoudlí chlapíci. Říkají mi, že čísla jsou jiná, ale já si pamatuji ty správné, chtěli mě splést. Jsem dospělý muž.
V jedné místnosti je uzavřená matka mé dávné kamarádky, která nechce nic vědět a mít s námi cokoli společného. Jsem v jiné místnosti. Jsem v místnosti a čekám až kamarádka vysadí svou matku. Najednou vrána oživne a letí přímo na mne. Otevřeným zobákem zaútočí na moji pravou ruku, pohltí ji a zespodu zobákem propíchne dlaň skrz. Je to jako nálet, leknu se. Pak klidně odletí zpět do místnosti.
Práce se snem byla dlouhá a pohnutá. Pokaždé, když se za snem skrývá aspekt strašné matky, tak se to dotkne každého (jak  jinak, matku máme všichni a pak je tady Matka příroda a Gaia).
Snící prochází v životě velkými změnami souvisejícími s mateřstvím a je taky konfrontovaná s vlastní matkou. Jejich vztah je plný odstupu a konfliktů.
Cesta z Benátek domů znamená přechod z bezstarostnosti do reality. Se sestrou má blízký vztah, každá má vlastní cestu, na které se provázejí  jako samostatné bytosti. Energii na svojí cestě doplňuje zatím způsobem, který  pro snící vyjadřuje konflikty mezi tím,  jaká je realita (pravé čísla) a tím, jaké informace ji dodávají její stinné části(přičmoudlící...). Zatím se dostává do situace, že se nechává zmást. Situaci zvládá mužskou energií, ale sen aktualizuje  potřebu konfrontovat se s matkou. Matkou, která je vzdálená a nepřístupná. S aspektem strašné matky. Tato vývojová potřeba aktivuje staré poranění, protože situaci se svojí mateřskou energií a matkou vidí přes stará poranění. Donedávna toto poranění bylo přikryto bezstarostným životem, který skončil.

Vrána je posvátné zvíře, v keltské mytologii se bitev zúčastňovala bohyně Badb v podobě vrány. Odin, nejvyšší bůh keltské mytologie se radil se svými havrany Huginem a Muninem (myšlenkou a pamětí)... ale o tom napíšu samostatně.
Vrána je nejdřív mrtvá energie a snící si ji veze vzadu v autě. Až při čekání na kamarádku (svojí přátelskou část, která odmítající matku vysazuje, ale neničí) vrána ožije, aby jí vyklovala do dlaně díru, přes kterou se dívá na svět. Vidí svět přes svá poranění.  Je zablokovaná, její mateřský aspekt se nevyvíjí, čeká, nemůže pokračovat na cestě.... musí se naučit to, co už její přátelská část umí. Jak vysadit svoji matku a zůstat s ní ve spojení? To je to, co stojí před snící, aby mohla rozvíjet svoje mateřské aspekty svobodně nezatížená strašnou matkou.

neděle 16. února 2014

malé změny vedou k velkým změnám

Nejasnost, neurčitost, chaos.... virtualita. Opak je skutečný svět.
Znovu se vracím k fyzice, která uklidňuje, protože chaos se dá taky spočítat... a závěry, které teorie chaosu nabízí jsou ohromující, když uvážíme jak malé změny můžou vést k změnám velkých rozměrů....
Z wikipedie cituji:
"Kořeny teorie chaosu lze datovat k roku 1900, ve studiích Henri Poincarého o problému pohybu 3 objektů se vzájemnou gravitační silou, tzv. problému tří těles. Poincaré objevil, že mohou existovat orbity, které jsou neperiodické, a které nejsou ani neustále vzrůstající ani se neblíží k pevnému bodu. Pozdější studie, také na téma nelineárních diferenciálních rovnic, byly realizovány G.D. Birkhoffem, A.N. Kolmogorovem, M.L. Cartwrightovou, J.E. Littlewoodem, a Stephenem Smalem.
....
Teorie chaosu rychle postupovala vpřed po polovině minulého století, kdy se stalo pro některé vědce zřejmé, že lineární teorie, převažující teorie systémů v tomto období, prostě nemůže vysvětlit pozorované chování v určitých experimentech, jako jsou logistické mapy.
Hlavním katalyzátorem vývoje teorie chaosu byl elektronický počítač. .. Elektronické počítače výzkum takových systémů velice usnadňují. Jeden z prvních elektronických počítačů, ENIAC, byl použitý ke studiu jednoduchých modelů předpovědi počasí.
 Jedním z prvních pionýrů této teorie byl Edward Lorenz, jehož zájem o chaos vznikl náhodně během jeho práce na předpovědi počasí v roce 1961. Lorenz k výpočtu svého modelu simulujícího počasí chtěl vidět opět svou sekvenci a aby ušetřil čas, začal simulaci zprostředka. Měl totiž vytištěna data z minulé simulace a tak je zadal jako vstupní data do svého modelu.
K jeho překvapení bylo předpovídané počasí zcela jiné, než na jeho původním modelu. Lorenz zkoumal, proč tomu tak je, a příčinu objevil ve své sestavě. Sestava zaokrouhlovala proměnné na 3 desetinná místa, zatímco počítač pracoval s 5 desetinnými místy. Tento rozdíl je malý a neměl by mít prakticky na řešení vliv. Avšak Lorenz objevil, že malé změny v počátečních podmínkách vedou k velkým změnám na výstupu z dlouhodobého hlediska."

Přeji dobrou noc. Cantadorasny na Kampě


Milí snící,

 pro vás, kteří pracujete se svými sny, připomínám, zítra se setkáme na Kampě od šesti. Naše téma je alfa omega práce se sny, jak se ptát, abych se dostal/a k podstatě snů.
Dobré a moudré sny přeji. Cantadora

sobota 8. února 2014

seminář Čtyři základní formy strachu


Seminář Čtyři základní formy strachu
se uskuteční 5. 3. 2014 od 18.00 h do 21.30 h na adrese Vyšehradská 43,
Praha 2
Co nám nejvíce brání prožít dobrý a plný život? Nejčastější překážkou je náš strach. Strach žít, milovat, být úspěšný, šťastný, strach z chudoby, ztráty prestiže, zaměstnání, nemoci, nevěry, samoty, opuštění. Seminář odkrývá mechanizmy fungování strachu a jeho čtyři základní formy, které nás drží ve strachu v našem pokřiveném vnímání reality. Na semináři nabízíme teorii strachu a mechanizmy jeho zvládnutí; strategie jak se naučit svůj strach používat k uskutečňování svých cílů.

Zájemci o seminář se můžou přihlásit na adrese: ehroncekova@volny.cz.
Těším se na společnou práci.
Cantadora