pondělí 24. října 2022

symbol bílá husa a 613 micvot


sen: Pomáhám zajistit bílé husy pro židovské rodiny. Potřebují je pro svůj důležitý rituál. Vím, že pro ně hraje roli stav, v kterém se nacházím (jakási vnitřní čistota) a navíc mám k husám přístup. Ve snu ještě vidím syrovou husu na pekáči. Potom jedu v autě tunelem. Vedle mě jako spolujezdec je Harry Potter a na zadním sedadle dívka v jeho věku. Najednou celý tunel i světla všech aut v něm zhasnou a já rychle brzdím, držím Harryho a čekám náraz. Ale auto ve tmě zastaví, aniž by k nárazu došlo. V klidu čekám a snažím se ve tmě rozkoukat. Najednou uvidím po pravé ruce výjezd z tunelu a světlo na jeho konci.   

Začnu odkazem z wikipedie:

613 micvot nebo 613 přikázání (hebrejsky תרי״ג מצוות‎, přepsáno jako tarjag micvot, TaRJaG je akronym numerické hodnoty „613“) je koncept židovského náboženství, podle kterého Tóra obsahuje celkem 613 micvot (v hebrejštině: „přikázání“ (pl.), od sg. micvaמִצְוָה‎; od kořene צוה, c-v-h „přikazovat“), které Bůh nařídil Izraeli. Podle Kabaly se duše člověka skládá z 613 částí a pokud se této duši za dobu svého sestoupení na zemi podaří naplnit všech 613 micvot, pak dosáhne věčného pozvednutí.[1] Oněch 613 přikázání se dělí na 248 „pozitivních přikázání“ (מצוות עשה‎ – micvot ase, např. „cti otce a matku“) a 365 „negativních přikázání“ (מצוות לא תעשה‎ – micvot lo ta'ase, zákazů, např. „nepokradeš“). Každé vykonání „pozitivního přikázání“ je možné chápat jako vykonání dobrého skutku. Dle tradice číslo 248 odpovídá počtu kostí a důležitých orgánů v lidském těle, takže každá část těla může s duší participovat na dodržování a plnění micvot. Naproti tomu 365 odpovídá počtu jednotlivých cév v těle člověka a rovněž počtu dní v roce, které poukazují na to, že po celý rok by se měl člověk vyvarovat porušování zákazů ustavených Bohem.

Podle Talmudu [2] biblický verš oznamuje, že Mojžíš přinesl Tóru od Boha židovskému lidu: „Zákonu, který nám přikázal Mojžíš jako odkaz Jákobovu shromáždění.“ (Deuteronomium 33:4) Nicméně jsou dvě přikázání, která Bůh sdělil všem Židům bez prostředníka, a to první dvě z Desatera, protože ta jsou formulována v první osobě. Talmud učí, že numerická hodnota slova Tóra je 611 (ת-400 ו-6 ר-200 ה-5). Těchto Mojžíšových 611 přikázání zkombinovaných se dvěma přímo od Boha dává dohromady číslo 613.

https://cs.wikipedia.org/wiki/613_micvot

Sen mé klientky byl výzvou v tom, že jsem si potřebovala velmi povrchně (jak jinak, jejich studium by trvalo opravdu roky) prostudovat židovské rituály. Trochu mi to pomohlo se na sen napojit. Snící sama pro sen výklad neměla, kromě informace, že se husy kdysi konzumovaly během chanuky. 

Ve snu je důležitá vnitřní čistota snící a asociace z židovské symboliky 613 micvot. Naplnění všech 613 micvot je tématem věčného pozvednutí. V psychologii je to symbol v podobě bytostného Já. Snící pomáhá zajišťovat rodinám pokrm na svátek světel, chanuky, protože je čistou duší. Symbolika bílé husi je v minulosti vnímána v egyptské mytologii jako prapták, který buď naklade vesmírné vejce nebo podle jiných verzí se z nich vylíhne. S husou na začátku stvoření se v mytologii setkáváme často. V čínské mytologii byla divoká husa prostředníkem mezi zemí a nebem. V řecké mytologii byla posvátným zvířetem Afrodíty a byla symbolem lásky, plodnosti, manželské věrnosti a ostražitosti. Dokonce v Římě se používaly k věštění. Snící je sama vnímáná ve snu jako čistá duše. Má přístup k symbolu něčeho božského, co zprostředkovává spojení země s nebem.V druhé části snu se v temnotě taky objevuje světlo. Hary Potter je poznamenán už od narození Voldomertem, ale zároveň je vyvolený k záchraně před nejtemnějším zlem. Hary Potter mu říká pravým jménem a cítí, že jsou propojeni. Ve snu je jejím spolucestujícím. Analogie k její situaci?

Snící v rodině je zdrojem láskyplného propojování, sycení všech členů rodiny. Už několik posledních let její role je vystavena velké zkoušce v podobě separace a individuace. Pro rodinu je to změna v rodinných konstelacích, kde na sebe brala problémy členů rodiny a řešila je za ně. Postupně klientku odvádí od původní rodiny. Dostává se do rozporu se svojí rolí spasitele a zachránce rodiny. Její sny ukazují směr, který má následovat. Zatím je důležité pro ní najít vnitřní klid a vydržet proces odloučení od rodiny, protože její cesta nabrala směr individuace.   

Snící žije duchovní život, její sny mají bohatou symboliku z mytologické oblasti. Zároveň jsou tady symboly husi na pekáči, auta, které sama řídí; ty odkazují  k ukotvení v běžné realitě. Proces probíhá zdárně, sen ji vyzývá k trpělivosti, rovnováze mezi spiritualitou a praktickým životem.

Krásné sny. Cantadora 

pátek 21. října 2022

dva přístupy k světu ducha

 


Hajao Kawai: Sny, mýty a pohádky z Japonska.

str. 70-71

"Byli dva budhističtí kněží, Gengjó a Gišó. Vydají se na vestu do Číny, kde chtějí studovat nauku sekty Chua-jen. Jednou, když hledají úkryt před deštěm, přečkají noc v jakési jeskyni. Teprve ráno zjistí, že je to ve skutečnosti hrob. Zůstanou tu i příští noc. Gengjó má sen, ve kterém se zjeví oni (druh démona), aby ho vystrašil. Po probuzení si Genjó uvědomí, že se mu oni zjevil teprve když věděl, že  místo, kde spí, je hrob. Uvědomí si, že snové zjevení zcela závisí na jeho duševním rozpoložení, z čehož vyplývá, že rozhodující faktor představuje tato vnitřní duše, nikoli vnější okolnosti.  Když získá tenhle vhled, rozhodne se v cestě do Číny nepokračovat, ale vrátí se do Koreje, protože nemá cenu hledat pravdu ve vnějším světě.

Po návratu domů Gengjó popíjí víno, chodí do nevěstinců a hraje na hudební nástroje, čímž porušuje předpisy. Nestará se o vnější věci, nýbrž se plně soustředí na vnitřní vývoj. Postupně se z něj stává významný korejský kněz. Říká se, že dokonce divoká zvířata zkrotla, když meditoval. Pak onemocní královna a nikdo ji nedokáže vyléčit. Král si dělá velké starosti, dokonce vyšle do Číny poselstvo , jestli by pro královnu přece jen nebyl nějaký lék. Když je loď na cestě, najednou se z moře někdo vynoří a požádá vyslance, aby jej následoval. Vyslanec je uveden do dračího paláce na dně oceánu. Dračí král mu sdělí, že když bude někdo další schopen lidem kázat podle svatých písem, která vyslanci rád předá, královna se jistě uzdraví. Vyslanec spisy přiveze nazpět svému králi a všechno mu vysvětlí. Král se usilovně snaží najít kněze, který by spisům z dračího paláce rozuměl. Nakonec je předvolán Gengjó. Když se mu úkol podaří, je královna uzdravena."

Příběh kněze Gengjóa reprezentuje cestu sestoupení do nevědomí, hlubin duše, která vede k uzdravení. Nebudu analyzovat, jestli je to příběh úzdravy animy Gengjóa.  Tento přístup odkazuje jak je důležité věnovat pozornost svému duševnímu rozpoložení a neodcizovat se svému běžnému i bytostnému Já. Neméně zajímavá je ale i cesta Gišóa.

"Gišó mezitím pokračuje na své cestě do Číny, i když se Gengjó vrátil domů. Jednoho dne Gišó potká  krásnou mladou  dámu jménem Zenmjó. Je pro ni velmi atraktivní a nakonec mu vyzná svou lásku. On ji odmítne s odůvodněním, že musí dodržovat předpisy pro budhistického kněze. Když jej Zenmjó vyslechne, vzdá se svých nároků a obrátí se na víru. Po dokončení studií se chce Gišó vrátit do Širagi.  Zenmjó se o tom dozví a spěchá do přístavu se s ním rozloučit. Uź ho nezastihne. Vidí jen Gišóovu loď daleko na moři. Hodí do vody svůj dar a doufá, že ten se k němu dostane. To jí však nestačí, nakonec sama skočí do moře a promění se v draka, který provází Gišóovu loď až domů. 

V Širagi se poté snaží Gišó šířit učení sekty Chua-jen. Nedaří se mu získat pozemek, na němž by postavil chrám. Zenmjó se z draka promění v kámen čtyři kilometri dlouhý, který se vznáší ve vzduchu a nahání strach nepřátelským kněžím, takže ti se už neodvažují mu ve stavbě chrámu bránit."

 To je Gišóova cesta dodržující pravidla a řád. Zaměřuje se na přijímání poznání života z vnějších zdrojů. Tvůřcí anima v podobě Zenmjó nejdříve přijímá jeho víru, ale bez lásky muže se proměňuje v studenokrevného draka. Aby její mužský protějšek uskutečnil svů plán zkamení tak, že vyvolává strach. Gišóovi to pomáhá naplnit své cíle a plány. 

Obě cesty jsou známé lidským bytostem; každá cesta reprezentuje jiný aspekt života. Gengjó se vydal na cestu individuace. Gišó zůstal v naplňování kolektivního pádu do nevědomých vzorců, které se opakují po staletí. Historie nám ukazuje, kde a kým byli postupně tyhle kolektivní archetypy narušovány, transformovány. Děje se to u čím dál většího počtu lidí, kteří se nebojí vydat na cestu individuace. 

Snad nám to pomůže, abychom se vrátili do rovnováhy klidu. Dnes to ještě není možné. 

S láskou Cantadora. Hezké sny.  

středa 19. října 2022

Bod obratu

 Jak má člověk vědět, že v jeho životě nastal bod obratu? Podle jakých kritérií to člověk pozná? Podle japonského významného psychoanalytika Hajao Kawaie v knize: "Sny, mýty a pohádky z Japonska" je odpověď zřejmá: Následovat džinen.

 Co je džinen? To už tak jednoduché k vyjádření není, ale vypomáhám si stručnou větou z téže samé knihy; Džinen jako spontánní plynutí všeho bytí.  

"Opravdu jedinečný život potřebuje jedinečné body obratu i obecná pravidla. Jak vyplývá z definice, pro tyto body obratu žádná pravidla nejsou, můžeme se ovšem snažit tříbit svou vnímavost k nim, třeba že budeme číst příběhy, jako by šlo o všechno. Těmi příběhy jsou vlastně naše sny, které každý dostáváme darem ze světa, kde neexistují rozdíly, totiž v v džinenu...." Cituji str. 45.

Život kolem nás je v bodě obratu a naše sny jsou toho důkazem. Příště nějaké uveřejním.

S přáním hezkých snů z džinenu.

Cantadoračtvrtek 6. října 2022

každodenní potřeby


Jak to je s našimi potřebami? Život je v nás rozvíjí nebo my svými potřebami rozvíjíme život v nás?  Každý to nějak cítí, podle toho, nakolik je v souladu se svými potřebami a životem. Pro mě je jednodušší potřeby praktikovat, abych se cítila, že proud života tak udržuji v rovnováze. Ne každý den všechny a ne  přesně v následujícím pořadí:

 

Každý den pečujme o své potřeby, abychom rozvíjeli život v sobě:

1.   Fyzické potřeby

2.   Citové (svobodné prožívání pocitů bez jejich pokřivování, překrucování, zmrazování, kontrolu nebo mimo kontrolu)

3.   Sociální (trávit čas s lidmi, kteří podporují autenticitu našeho života)

4.   Intelektuální potřeby

5.   Sexuální potřeby

6.   Duchovní potřeby

Čtu teď knihu Pravda od Neila Strausse a tam se na straně 423 autor o potřebách zmiňuje. Vycházím z

pyramidy potřeb podle Maslowa. Strauss se v knize odvolává na svoji terapeutku Lorraine. Ale jde v

 podstatě o stejný zdroj. Píšu o tom taky proto, že knihu Pravda od N. Strausse doporučuji všem

 závislým lidem, všem, kteří tuší, že celoživotně lžou sami sobě a předstírají ostatním, aby vyhověli

 lidem z důvodu strachu. Strachu ze ztráty lásky, uznání, strachu z opuštění, zrady, samoty. Tak pro ně

 bude kniha tvrdou léčbou pravdou. Stojí za to.

Přeji vám krásné sny naplněné zprávami duše. Ať je slyšíme. Cantadora

pondělí 3. října 2022

Santóka piják a poutník


Podzimní haiku od "pijáka a poutníka" Santóky

Nakonec je smutné

být sám -

zvadlá tráva

... a další

 

Nakonec je dobré

být sám -

divoké býlí

 Z výběru japonských haiku Pár much a já 

 Dobré sny. Cantadora 

 

 

neděle 2. října 2022

Cheiron a mysticizmus


Mýtický příběh o Cheirónovi je aktuální a obecně zajímavý. Proč? Jsme v  podobné pozici Cheiróna, naše zranění jsou zdánlivě nevyléčitelná, opakují se v kruhu. Přidávám odkaz na jeho životní příběh v mytologii.

https://www.postavy.cz/48467-cheiron/

Nebo na wikipedii zadáte jméno Cheirón.

A jak různě se dá Cheirón teď vykládat, když ztrácíme možnost volby, protože události velkých rozměrů se nám prostě dějí, ať se nám líbí nebo ne. Jak na ně odpovíme je už naše volba.

 Na www.najdise.cz jsem se dostala k výkladu Cheiróna v jednotlivých astrologických domech. Tady je výklad Cheiróna na konci 12. domu v horoskopu jednotlivce. 12. dom je domem podvědomí. Zajímavé je podívat se, co se ale může dít v kolektivním podvědomí mas. Něco z toho totiž prožívají nejenom jednotlivci s tímto aspektem, ale i skupiny.

"Přítomnost Cheirónu ve dvanáctém domě značí potenciál vkročit do kosmického prostoru a hluboko do mysticismu.
Jedinci s Cheirónem ve dvanáctém domě mají tendenci odevzdávat svou svobodnou vůli učitelům, protože jejich brzy získané vyšší vědomí není z tohoto světa. Tito lidé se proto často uzavírají do neptuniánské izolace, aby zde naslouchali hudbě sfér, a ezoteričtí učitelé je velmi přitahují. Prací astrologa zde je vysvětlit jim, že nemají nikoho následovat, že svobodná vůle je největším darem lidstva a že se mohou od svých učitelů učit, ale nemají jim podléhat. Pokud toto dokáží, tak se sami stanou mistrovskými učiteli, kteří povedou své žáky po cestě k moudrosti.
Krize ovládnutí Neptuna je poslední zkouškou. Neptun nás může pozvednout k našemu nejvyššímu potenciálu, ale také může rozptýlit vůli v okamžiku, kdy je pravá esence jedince připravena k vtělení. Neptun silně ovlivňuje astrální neboli emocionální tělo. Chris Griscom učí, že funkce emocionálního těla vibrují na nejnižší úrovni, protože myšlenkové a tělesné úrovně jsou příliš úzce spjaty s tímto dlouhým obdobím racionalismu. Má pravdu. Právě se nacházíme v posledních fázích věku Ryb a v této době se znovu vynořují všechny starodávné techniky, které měly co do činění s iniciací. Tato pradávná učení jsou plná moudrosti, přetékají esoterismem, ale jsou minulostí. Jsou posledním háčkem, který nás táhne zpět. Na to si musíme dát pozor. Největší nebezpečí tkví právě v přetíženosti emocí. S tím, jak se blížíme k Vodnáři, se naše vibrace zrychlují a přetížení emocemi je čím dál nebezpečnější. Může způsobit nerovnováhu a nemoc.
Klíčem k pochopení Cheirónu ve dvanáctém domě je nalezení oblasti, ve které spočívá vyšší oktáva daného jedince - je v šestém domě. Jakmile je identifikováno mystické spojení, zaměřte se na problémová místa horoskopu. Tito lidé přišli, aby naplnili vyšší účel, a obvykle mají v horoskopu celá soukolí kvadrátů, konjunkcí a kvintilů, které je pohánějí neobvyklou rychlostí.
Až Neptuna ovládne Cheirónův pragmatizmus a závoj astrálních zmatků se zvedne, mohou se otevřít brány Vodnáře."

Taky úhel pohledu. Dobré sny. Cantadora