pátek 30. prosince 2011

saunování a radost 


  Když chci prostor pro očistu těla a ducha, jedu do sauny. Dnes jsem tím zahájila bilancování se starým rokem 2011. Rokem, který byl nabitý událostmi, emocemi, lidmi a příběhy. Vyprazdňuji svůj pomyslný koš, aby bylo místo, kapacita, energie a radost do dalšího roku.
Vešla jsem do sauny, kde už bylo aspoň šest lidí a kde každý s někým nahlas mluvil. Pokaždé se naštvu a musím chvíli provádět různé uklidňovací techniky, abych se odpoutala od toho hluku. V soukromých saunách, kde se lidí znají, se můžou kromě saunování provozovat různé věci jako se nádherně  pomilovat, zazpívat si, dělat legraci, povídat si. Všichni jsou s tím v pohodě, sdílí to.
Veřejné sauny mají na dveřích napsaná pravidla o správném saunování (a jedním z nich je respektovat klid a nerušit relaxační prostor ostatních). Fakt mně nezajímají  bodré rozhovory typu kdo kolik včera vypil, jaká byla Jana ztřískaná a s kým se válela. Při srážce s lidskou omezeností  je to můj spouštěcí moment vzteku. Nechodím do kostela, ale do sauny. Představuji si, co by se dělo, kdyby někdo během mše vešel  do kostela a udělal před lidmi svoji potřebu a ještě si při tom radostně hvízdal.  Lidi kolem by byli možná v šoku při rozjímání a hledání spojení s bohem. V sauně hledám něco podobného ... v očišťování svého těla hledám spočinutí, skoro pokaždé se cítím výborně fyzicky a povznesená duchem.
Ten hluk a bezohlednost snáším v saunách už léta, až do dnešní návštěvy. Možná to udělal ten předposlední den roku 2011, cíl provést očistu těla a ducha, ale jsem ráda, co jsem udělala.
Když jsem poslouchala chvíli dvojici mužů, kteří v prostoru 2x3 m nahlas probírali, že na Silvestra nikam nepůjdou, protože není co slavit a že babička upadla, je v nemocnici, má hematom a máma jí dala do nemocnice, protože už nemá sílu se o ní starat, tak jsem vystřelila. "Pánové, dost!  Tohle je prostor pro očistu těla a ducha, vy jste za pár minut tady vysázeli samé negativní zprávy, chápu, že život je těžký. Pro nás pro všechny.  Sauna je místo, kde se máme očistit,  nabrat síly. Jestli se nemůžete udržet a potřebujete mluvit o negativních věcech, prosím, vydržte pět minut. Opustím tento prostor, ale teď si dovolme provést očistu, dobít se radostí z této chvíle".
Nastalo hrobové ticho. Cítila jsem se rozrušená, ale spokojená. Uchránila jsem pět minut na rozjímání. Muži potom mlčeli a saunovali jsme se v naprostém klidu. Cítila jsem úlevu, že respektovali moji prosbu. Tak jsem se při odchodu japonsky uklonila na znak vděčnosti. Nevím, jestli mám chuť si pokaždé žádat o klid v sauně, ale dnes to byla součást bilancování.
Když se na něco stěžuji nebo se rozčiluji kvůli životním okolnostem, můžu to říct, pojmenovat, udělat s tím něco. Možná to dobře dopadne a ta radost stojí za to. A když ne, můžu odejít, nechat to být. Dnes jsem ze sauny odcházela se zvláštním radostným pocitem, že jsem rozhodla o pěti tichých minutách v sauně. I to potěší. Dnes mi to dalo energii do mnohem težších úkolů. Vzpomínka na ticho v sauně.
S láskou Cantadora

středa 21. prosince 2011

psychoanalýza-sny-daseinanalýza

Přemýšlím, kam mně po letech zavedla moje práce se sny a teď jsem směr ve kterém uvažuji, s pomocí doktora Kamila Černého, definovala jako daseinanalýzu. Od výcviku v skupinové psychoanalýze jsem se velmi přirozeně dostala k daseinanalýze.

"Samotný počátek vzniku daseinsanalýzy můžeme hledat v potřebě duševně-duchovní proměny v období mezi dvěma světovými válkami. V oblasti psychiatrie se ve 20.letech objevilo hnutí, částečně vyvolané diskuzí kolem freudovské psychoanalýzy a částečně vědeckou nejistotou v tradičním systematizování klinické psychopatologie, které hledalo nové pochopení základů lidské existence a její poruchy. Dosavadní čistě biologický a přírodovědecký přístup ve vědách o člověku (a psychoterapii zvlášť) byl shledán jako nedostatečný a omezující možnosti léčby.


To vedlo ke vzniku tzv."antropologické" psychiatrie, která byla zahájena renomovanými výzkumnými pracovníky jako byl Ludwig Binswanger, Viktor von Weizsäcker, Viktor von Gebsattel, Eugene Minkowski, Erwin Straus, Rollo May, RD Laing, aj. Dalšími, kteří významně přispěli k rozvoji daseinsanalýzy byli Medard Boss /1903- 1991/ a Gion Condrau. U nás zejména Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc. psychoterapeut, překladatel a filosof.

Dasein, které Patočka přeložil do češtiny jako pobyt, lze chápat jako specificky lidský způsob bytí ve světě, v jeho jedinečných a konkrétních podobách každé jednotlivé existence. Analýza je rozbor tohoto „bytí tu“. Jeho promýšlení vedené existenciály jako je naladěnost, rozumění, osobní možnosti, svoboda, autenticita, konečnost, čas, smysl aj.

Daseinsanalýza svým fenomenologickým zaměřením staví na zachování původních a přirozených lidských skutečností, zkušeností a hodnot. Podněcuje k obnově lidské svobody a odpovědnosti. V intencích požadavku fenomenologické filosofie návratu k věcem samým, nechává lidské věci tak, jak jsou, jak byly popsány a vyřčeny pacientem. Neredukuje je, nepoužívá žádných předem daných teoretických konstruktů, vychází z věci samé a z jejích souvislostí. Klíčem ke všem souvislostem a významovému porozumění je pacient sám. Člověk je tím, kdo rozumí bytí, světu i sobě, což je rozhodující myšlenka, kterou daseinsanalýza rozvíjí v psychoterapii.

Daseinsanalytik se při své terapeutické práci s pacientem zaměřuje na jeho bytí ve světe, tj.jeho dasein. Otevřeným nasloucháním všemu, o čem pacient hovoří, jeho porozumění světu a sobě samému, jeho naladěnosti a otevřenosti, sledováním existenciálních vodítek a následně odpovědným, odborným a autentickým vedením terapeutického procesu směřuje terapeut svého pacienta ze stavu ne-moci k obnově jeho autentických možností, k jeho zdraví.

Vedle pacientových přání a cílů definovaných během sezení, je v pozadí terapeutického procesu vždy pacientovo sebe-vědomí a možnost být sám sebou. Svobodně, tvořivě a odpovědně se začlenit do lidské společnosti, v níž může svým jedinečným způsobem být a nově čelit situacím, v nichž se ocitá.

Užití daseinsanalýzy je široké, od prvotního užití při léčbě schizofrenie je v našich podmínkách nejvíce zkušeností s léčbou poruch neurotických a psychosomatických. Také v rozvoji osobnosti člověka a jeho možností, schopnosti se v sobě lépe orientovat a rozumět tak lépe sobě, druhým i světu.

...
Mnoho zájemců o tzv. humanistické směry v psychoterapii může daseinsanalýza odradit svými nároky. Nejde však o nároky na pacienta, nýbrž na jeho terapeuta. Daseinanalytický psychoterapeut se při své terapeutické práci opírá nejen o biologické, psychologické, sociální a kulturní znalosti o lidské existenci. Jeho úkolem je zároveň poctivé promýšlení základních filosofických otázek, které se týkají toho, co je specificky lidské a co jako takové může stonat v každém člověku. Často jsou právě tyto aspekty neuvědomované, nevyslovené a netematizované. Daseinsanalytik je otevřen všemu, s čím se setkává, pečuje o svůj jemnocit, aby tak mohl lépe porozumět a pomoci tomu, kdo se na něj obrací. Nevnucuje vlastní interpretace, nemanipuluje, svůj postup vždy koriguje s pacientem samým a jedná v zájmu pacienta a jeho léčby. Je ochotný znova a nově hledat způsob vedení terapeutického procesu, který bude nejlépe odpovídat pacientově jedinečnosti a povede k jeho úzdravě."
Celý článek na webových stránkách:
http://www.da-psychoterapie.cz/CZ/daseinsanalyza
Veřím, že přispívám k této práci vším co dělám a každým svým slovem při setkávání s lidmi, kteří mně vyzvali ke spolupráci na své cestě...
Cantadora

neděle 18. prosince 2011

zlatá adventní neděle


Chtěla jsem psát na zlatou neděli něco radostného. O čekání na Vánoce, čase klidu a lásky. Ale zasáhla mě smrt prezidenta Havla. Jaká symbolika, že odešel na zlatou neděli. Už nic nenapíše, nic lidského a rozvážného neřekne v křiku a pokrytectví dnešních politických her. Moje dětská část, která věří na nekonečnou moudrost a dobrotu Velké matky a Otce teď truchlí. Cítím velkou ztrátu něčeho až archetypálního, co se nedá pojmenovat.  I to je součástí koloběhu života. Dobrou noc. Cantadora

pátek 16. prosince 2011

obyčejnost

OSHO


"Svatý člověk je obyčejný člověk, který miluje obyčejný život. Seká dříví, nosí vodu ze studny, vaří - a vše, čeho se dotkne, se stává svatým. Ne že by dělal velké věci, ale ať dělá cokoliv, dělá to velkým způsobem."

Tuhle krásnou fotku jsem objevila na picase, autor William Schmidt. Moc se mi libi jeho fotografické oko.:-)
Cantadora

čtvrtek 8. prosince 2011

3. adventní neděle - radost


Co přeje k svátkům Květa Fialová?  Tady to je:

http://www.youtube.com/watch?v=aXZQGL5z5x4&feature=email

Mluví o radosti. Radosti je teď méně než obvykle, tak jsem ráda, že paní Fialová jde pořád svojí cestou s radostí v srdci. Pro někoho výstřední dáma, pro někoho moudrá krásná stará žena. Jaká to čest zrát do této podoby,  obdivuji a podporuji tuto cestu. Krásný advent a pamatujme na její slova.

Cantadora

neděle 4. prosince 2011

2. adventní neděle a výměny


"A kupec řekl: Promluv k nám o kupování a prodávání.
A Mustafa odpověděl:
"Země nám dává své plody, a budete-li vědět, jak si jimi naplnit ruce, nebudete strádat. Budete-li si vzájemně vyměňovat dary země, naleznete hojnost a budete uspokojeni. Ale nebude-li výměna doprovázena láskou a laskavou spravedlností, povede jedny jen k lakotě a druhé k hladu..."."
Chalíl Džibrán: Prorok

Hezké vzájemné vymeňování na druhý advent.

S láskou Cantadora