neděle 31. května 2020

promluv k nám o dobru a zlu

"A jeden ze starších obce řekl: "Promluv k nám o dobru a zlu."
A on odpověděl:
Mohu mluvit o dobru ve vás, ne však o zlu. Neboť co jiného je zlo než dobro, trýzněné svým vlastním hladem a žízní?
Opravdu, je-li dobro hladovo, hledá potravu i v temných slujích, a když žízní, pije i z mrtvých vod.

Jste dobří, když jste sjednoceni sami se sebou.
Ale když nejste sjednoceni sami se sebou, nejste zlí.
Protože rozdělený dům není peleší lotrů; je jen rozděleným domem.
A i loď bez kormidla může bloudit bez cíle mezi nebezpečnými úskalími, aniž klesne ke dnu.

Jste dobří, když se snažíte dávat ze sebe. Avšak nejste zlí, snažíte-li se brát pro sebe.
Neboť usilujete-li o zisk, jste jenom kořenem, který lne k zemi a saje z jejího prsu.
Plod přece nemůže říct kořenu: "Buď jako já, zralý a plný a vždy dávající ze své hojnosti."
Neboť jak je plodu potřebou dávání, potřebou kořenu je braní.

Jste dobří, jste-li plně bdělí při každém slovu,
ale nejste zlí, nebdíte-li a váš jazyk nesmyslně klopýtá.
Neboť i škobrtavá řeč může posílit slabý jazyk.

Jste dobří, kráčíte-li ke svému cíli pevně a rázně.
Avšak nejste zlí, jdete-li tím směrem kulhavě.
Protože ani ti, kteří kulhají, nejdou nazpátek.
Ale vy, kteří jste silní a rychlí, hleďte, abyste nekulhali před chromým, považujíce to za laskavost.

Jste dobří nesčetnými způsoby, a nejste zlí, nejste-li dobří.
Jste toliko liknaví a leniví.
Škoda, že jeleni nemohou naučit rychlosti želvy.

Vaše dobrota spočívá ve vaší touze po vašem nesmírném JÁ: a tato touha je ve vás všech.
Ale v některých z vás je tato touha bystřinou mocně se ženoucí k moři a unášející s sebou tajemství horských úbočí a písně lesů.
A v jiných je mdlým tokem, jenž se ztrácí v ohybech a zákrutách a otálí před dosažením mořského břehu.
Ale nechť ten, kdo mnoho touží, neříká tomu, kdo touží málo: "Proč jsi tak pomalý a váhavý?"
Neboť opravdu dobrý se nezeptá nahého: "Kde máš šaty?" ani toho, jenž nemá přístřeší: "Co se stalo s tvým domem?"
Chalíl Džibrán: Prorok
Pořebovala jsem se vrátit k příběhům Proroka, je to tiché pohlazení po duši. Dnes svatodušní svátky, letnice.
Dobré sny. Cantadora

sobota 16. května 2020

být všímavý

Chodím kolem vody a někdo přede mnou cítil potřebu na celkem nenápadném místě u řeky vyjádřit své něco. To si pak kolemjdoucí přečtou. Jeho/její slova mi dodala optimizmus. A tímto si se stal/a i součástí mého příběhu, protože to nejenom čtu, ale píšu o tobě... Hezké sny. Cantadora

sobota 2. května 2020

s tím se dá žít


Dnes se podělím o příběh z knihy Caroline Myssové: Proč se lidé neléčí a jak mohou.
"Slyšela jsem ještě pozoruhodnější příběh o velice uznávaném indickém učiteli, který dostal rakovinu několika orgánů. S postupující nemocí byl stále slabší a jeho tělo začalo projevovat vnější příznaky vnitřní zkázy. Jednou k němu přistoupil jeden z jeho oddaných žáků a zeptal se ho, proč se neléčí - nebo nemůže vyléčit. Mistr na něj pohlédl a usmál se. "Chceš vidět, jak se vyléčím?" řekl. "Tak se dívej."
Po těch slovech si vyléčil celé tělo, z něhož vyzařovalo zdraví jako dřív. Žák nevěděl, co si má o tom myslet."Já to nechápu," vrtěl hlavou žák. "Když máš v sobě tolik světla, co je příčinou té temnoty nemoci?" "To není má temnota," odvětil mistr. "Patří tobě a ostatním žákům. Beru ji na sebe, dokud nebudeš dost silný, abys ji nesl sám. Já ji vůbec necítím."
Dobré sny plné vaší vlastní moudrosti. Cantadora