pondělí 30. května 2011

Šarm - hledání kouzla osobnosti.


Seminář se uskuteční dne 15.6.2011 v 18.00 h. a potrvá tři hodiny.

Program semináře Šarm - hledání kouzla osobnosti:

- představení a očekávání

- matka a její poselství šarmu

- kouzlo osobnosti – hledání individuální definice

- mapa tělesných pocitů a práce s oblíbenými věcmi, které podporují kouzlo: (šátek, rtěnka, hřeben, osobitý sešit, vůně)

 - podpora vlastního šarmu na další cestě Ženy

Krásný večer, podrobnosti jak se přihlásit na kurz najdete na http://www.evahroncekova.cz/.

Vaše Cantadora

úterý 24. května 2011

vesmír se rozpíná díky temné energii

Vybrala jsem z webu. Vladimír Michna, novinky
Vesmír mohutně expanduje kvůli záhadné temné energii
"Ve vesmíru je záhadná temná energie, která pohlcuje již asi 74 procent jeho objemu. Její existence může vysvětlovat, proč vesmír stále mohutně expanduje. Potvrdily to první výsledky velké astronomické studie.

Nálezy jsou založeny na studiích 200 tisíc galaxií. Vědci použili odděleně dvě různá pozorování k nezávislé kontrole dřívějších zkoumání této energie, uvádí BBC.

Studie uveřejnil časopis Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Jeden typ zkoumání zahrnuje měření modelu, podle kterého se galaxie zvětšují v prostoru. Druhý typ pozorování zahrnuje měření, jak rychle se skupiny galaxií formovaly v čase. Obě tyto techniky potvrdily existenci temné hmoty a expandujícího vesmíru.
Koncept temné energie se poprvé objevil v roce 1990 při studiích světla vyzařovaného explodujícími hvězdami.

Aktivitu temné energie lze popsat tak, že je to jako když vyhodíte míč do vzduchu a ten zrychluje směrem nahoru k obloze víc a víc.
K vysvětlení zrychlující se expanze vesmíru museli vědci buď přepsat teorii Alberta Einsteina o gravitaci, nebo přijmout skutečnost, že vesmír byl vytvářen novým typem energie.

„Výsledky nám říkají, že temná energie je kosmologická konstanta, stejně jak navrhoval Einstein,“ dodává.
Jestliže temná energie tvoří 74 procent vesmíru, tzv. tmavý materiál tvoří 22 procent vesmíru, zbytek připadá na plyn, hvězdy, planety a galaxie."

No a mně  napadá jestli to není  to, co pro nás naše nevědomí. To taky dělá s naším vědomím věci,které se vymykají lidskému chápání...

neděle 22. května 2011

Háj/LesBěhám skoro denně v lese  a využívám si to k povídání s přírodou. Ano, nechci to nijak vysvětlovat, prostě si povídám se stromy, se zemí, s listím, podle toho, kdo zrovna se mnou chce v lese navázat  hovor. Ráda vzpomínám na jeden pozdně letní rozhovor s listím, které pomalu dávalo signál blížícího se podzimu. Bylo těžké pozdní srpnové odpoledne a najednou tři vzdušné víry zvedli listí a předváděli vířivý
tanec. Byla jsem tím natolik uchvácena, že jsem se zastavila a pozorovala tento určitě přirozený úkaz horkých vzdušných mikro vírů. Viděla jsem v tom tančící víly, které se vznáší a roztáčí svůj nádherný tanec radosti a harmonie, kterou les v dané chvíli nabízel. Nebo denně zdravím můj nejmilovanější strom, který se skládá ze čtyř kmenů. Je vysoký, košatý. Majestátnost sama. A co drobní obyvatelé háje jako jsou veverky, zajíci a jiná zvěř, kterou občas můžu pozdravit a poděkovat, že tam můžu s nimi být.
Dnes jsem taky běhala a najednou na mně spadl v lese smutek. Jak já se zlobím na naše barbarské chování v lese! V Čimickém háji nějaký mudrc nechal v celém lese asi po pětistech metrech instalovat lavičky. Dobrý úmysl je opravdu někdy cesta dlážděná do pekla. Kolem laviček v lese je teď halda odpadků, plasty, papíry, lahve, pneumatiky!, vajgly od cigaret. Běžet kolem těch laviček s odpadky všude kolem je utrpení. Tak to tedy opravdu není přirozená součást lesa!  Běžím dál a vidím pejskaře, který si mezi stromy hází se psy míčky, takže veverko, přizpůsob se ty, i když jsi doma. A cyklisti? Les není přirozená cestička pro kolo, cyklisti velkou rychlostí profrčí po cestičkách a na místech, kde možná zrovna potřebuje les ticho a nerušit...  Když takhle běžím a stoupá můj vztek nad tím, co provádíme lesu, potkávám babičku. Ne, nebyla kouzelná. Je to starší pěkná penzistka, která to cítí stejně, ale má ČAS. Sbírala odpad v lese a říkala mi, že denně takhle obejde celý les, sice jí to zmáhá, ale nemůže vidět, jak se lesu škodí a ubližuje. Tak si vezme igelitky a sbírá ten odpad. Poděkovala jsem jí a překvapila mně, když taky poděkovala za podporu, že v té lásce k lesu není sama. Babičko, čarujte, prosím. A až budu v penzi, přidám se k Vám.

DĚKUJI. Cantadora

sobota 14. května 2011

Diké

Chci snícím pro práci se sny nabídnout  alternativní pohled. Skrze příběh Diké - je to symbolický příběh pro poznání zdrojů snů pomocí starořeckého příběhu o božské Diké. Než jsem se začala věnovat synchronicitě, tak jsem její jméno - DIKÉ- neslyšela. Jak ale vzrůstá množství pozorované synchronicity mezi lidmi, začíná se jméno Diké uvědomovat více a častěji. Jsem ráda, že o ní můžu psát s naprostou úctou a respektem.


Deike Beggová o ní v knížce Synchronicita napsala; cituji:
"...Mezi starořeckými bohy zaujímá zvláštní místo. Diké byla cestou světa, cestou přírody, obdobou čínského pojmu TAO. Řídila pohyb hvězd, fáze Měsíce (Měsíc byl občas uctíván jako sama Diké)  a dohlížela na běh Slunce a celého vesmíru. Byla jednou ze tří HORAI, což znamená pravá chvíle.
Ty nechávaly dozrát věci v pravý čas  a UDRŽOVALY POŘÁDEK MEZI BOHY samotnými. Diké znamená spravedlivá odplata. Jejími sestrami byly Eunomia - zákonitý řád a Eirene - mír. Byly to dary, které daly světu dcery Themidy a Dia. Kolo Diké se otáčelo, řídilo roční období a zajišťovalo, aby všechno bylo na svém místě. Jakmile lidé překročili její zákony, stávala se bohyní pomsty. Nakonec byla tak znechucená tím, jak lidé pohrdají přírodními zákony, že vymyslela kostky, vhodila je mezi smrtelníky a řekla jim, aby zkusili své štěstí. Zmizela, víckrát se neobjevila a život se  stal hazardní hrou."Diké zmizela  z paměti lidí, upadla do našeho kolektivního nevědomí. Při hledání rovnováhy, udržování pořádku a prožitkům v pravý čas, se objevuje jako pojem synchronicity v běžném životě nebo jako informace ve snech. V určité fázi  nám sny sdělují tak nesrozumitelné věci nebo  je to tak obtížné a bolestné, že jsou jednoduší a rychlejší cesty jak se dostat k odpovědím na své otázky. Ano, může to tak vypadat.
Ale k nastolení vnitřního řádu a míru v sobě potřebujeme najít rovnováhu TAO. A sny to nabízí. To je ta má úcta k Diké, k cestě světa. Bez Diké je už tisíciletí náš život trochu jako hra v kostky. Ve snech Diké nezmizela, tam se  její přítomnost spatřit dá. Proto nepřestávejme hledat zprávy ve snech, posílá je nám v PRAVOU CHVÍLI skrze naši duši DIKÉ.

Dobrou noc. Cantadora

neděle 1. května 2011

1. máj"Nakonec jsme takoví jako naše láska. Láska vypovídá o tom, kdo a jací jsme."
William Sloane Coffin


S láskou Cantadora