úterý 29. října 2019

Kouzlo náklonnostiRainer Maria Rilke: Kouzlo náklonnosti

Učím se vidět. Nevím, čím to je,
vše do mne vstupuje hlouběji
a nezůstává na místě,
kde to jinak končívalo.
Mám nitro, o němž jsem nevěděl.
Právě tam nyní všechno vstupuje.
A já nevím, co se tam děje.

Krásné dny a dobré sny přeji. Cantadora

sobota 26. října 2019

sen Pod vodou

Přemýšlíte, proč dokola opakujeme stejné životní vzorce, i když děláme co je v našich silách? Je mnoho cest jak změnit nefunkční vzorce. Chůze po žhavém uhlí, která vyvolá dost endorfinů a přesvědčení, že teď už to půjde zvládnout i v jiných oblastech života. Návštěvy temných chýší, které pomáhají naslouchat duši bez rušivých elementů, probudí silné emoce, ke kterým se jinak pod nánosem civilizace nedostaneme.... Cest může být mnoho, jsou funkční jako jóga, meditace, bioenergetika a jiné, je jich bezpočet... Ale ještě víc bývá při poznání bytostného Já odboček a slepých uliček. Pro tyto zkratky a slepé uličky jsou typické jejich dočasné aha efekty. "Něco jsem pochopil/a, ale neudržel/a si objevené vhledy.", tak by se to dalo stručně shrnout. Jak přijdou běžné dny, vhledy a schopnost změny zmizí stejně jako naděje. Místo spirály růstu se točíme v kruhu.
Nabízím sen snící, která desítky let pracuje všemi prostředky na sobě, ale opakovaně se vynořuje a ponořuje do kruhu. Sen jí upozorňuje na překážku, kterou může odstranit jenom ona. Děkuji za možnost ho zveřejnit, analýza snu není určená snící, snažila jsem se o širší zobecnění, aby mohl posloužit i jiným snícím.
Sen:   
Jsme na dvoře, kolem jsou chalupy postavené do tvaru U. Je podvečer, končí oslava setkání celé rodiny. Jsme rádi, že jsme se všichni viděli. Každá rodina odchází do své chalupy. Uprostřed dvora na zemi jsou rozložené barevné deky, na nichž jsme seděli. Uklízím špinavé papírové, kulaté tácky a zbytky jídel. Zvednu hlavu a vidím proti sobě protější část chalupy a před ní vpravo králíkárnu a vlevo malou tůňku. V tůňce sedí neznámý muž, kouká mu jen hlava, ramena a ruce. Před ním na polystyrenové desce je ubrus a na něm jídlo. On ho jí, ale spíš se cpe. Má mastnou bradu a tváře. Je mu asi 50 let, je oblečený v košili, saku a kalhotách. Najednou se začne topit, vynoří se a opět se topí. Chci mu pomoct, ale nemůžu se pohnout. Volám o pomoc, ale nemám hlas. Pomalu lezu k němu, bez hlasu volám. On se stále ponořuje a vynořuje.
Sen nás upozorňuje na způsob chování, který ohrožuje muže. Idylický obraz končícího pikniku vyjadřuje touhu snící po harmonických vztazích a pospolitosti v širší rodině. Po skončení slavnosti ale zůstává na ní práce s úklidem. Ostatní odchází do svých chalup. Snící uklízí po celé rodině to, co zbylo z oslavy.  Symbol úklidu - obecně znamená dávat věci do pořádku, čistit nepořádek, vracet do původního stavu, zbavovat se starých, nepotřebných částí. Nikdo jiný to nedělá. Jaké je její postavení v rodině? Na kom zůstává snaha udržet pořádek v rodině? 
Obraz místa je popsaný směry: vpravo, pravá strana  symbolizuje to správné, pravé, vlevo je ženský princip, nemorální aspekt, to  špatné, levárna... Vpravo je králikárna, tak nazýváme bydlení v panelácích. Je to obraz pro skupiny, dav, masy. Unifikace života a názorů, nevybočit z řady. K čemu se přikláním? Ke kmenovému názoru, názoru rodiny nebo mám  odvahu se ponořit do tůňky vlevo? Voda je symbolem nevědomí, ve snu je umístěná vlevo. Jakékoliv odlišné myšleni, které je v rozporu s názory rodiny může snící chápat jako špatné, nedůvěryhodné. Tůňka jako symbol vody je podobenstvím nevědomé energie.Tůňka mívá kruhový tvar, je naplněná vodou, ale nebývá spojená s tokem vody, vzniká oddělením od mrtvých ramen toku řeky nebo zatopením prohlubní vzniklých erozí. Tůňky se zanáší a po čase se můžou zaplnit listím a jiným přírodním balastem, pak tůňky zmizí. 
Je to místo, kde se projevuji v rozporu s tím, co je v rodině přijímané jako pravé. Je to místo, kde můžu být sam/a sebou.
Muž v saku může představovat mužskou část. Neznámý muž, tady ve velmi formální roli, nejčastěji reprezentuje ve snu ženy rozum, racionalitu, řád, zákon, pořádek. Je ponořený do vody, hltá jídlo, potravu pro naše já: fyzické, emoční nebo duchovní. Záleží na druhu jídla, které ve snu jíme. Předpokládám podle mastné brady, že se jedná o maso, které odkazuje k živočišnosti, sexualitě, agresi. V tomto snu on nejí, on se cpe. Jak sytí předkládané jídlo jeho emoční, duchovní část? Uspokojuje potřebu sexuality, podporuje živočišnost, agresivní impulzy? 
Jak zpracovává nevědomé impulzy v realitě snící?  Muž se topí. Snový obraz ukazuje na pohlcování, chaos, ohrožení záplavou nevědomí. Snící chce aktivně pomoct a zachránit mužský racionální aspekt při ponoření a vynoření. Snící ale nemůže křičet, oněmí. Být němý v těchto souvislostech může odkrývat neschopnost vyjádřit své potřeby. Nedokáže aktivně volat o pomoc. Utonutí je varování před emocionálním přetížením, záplavením nevědomými impulzy, proti kterým se ve skutečnosti lze bránit. Jung sám prošel obdobím, když se vyrovnával se záplavou nevědomí malováním mandaly a přitom nikdy nepřestával pracovat.
Téma: na jedné straně uvědomení a opětovné pohlcení nevědomím a na druhé straně neschopnost vyjádřit své potřeby. Ve snu jsou tyto procesy v konfliktu, odkrývají obtížnou překážku na cestě k růstu: schopnost dotýkat se svých potřeb. Je to začarovaný kruh, z kterého se nemůžeme dostat, když nezačneme vyjadřovat, co potřebujeme doopravdy. 
Dobrou noc. Cantadora