sobota 14. listopadu 2009

Vlastní Já ženy: 1. aspekt Velká Matka

"Každá žena je ztělesněním ženské energie. Ztělesňuje nehmotnou hodnotu citů a instinktů. Je to archetyp přírody a života, světskosti a smyslnosti.
Čtyři hlavní aspekty ženského potenciálu se vztahují k těmto čtyřem funkcím mysli:
1. Matka, vnímání
2. Princezna, emoce
3. Amazonka, rozum
4. Kněžka, intuice.
Zrovna tak, jak říše ženskosti obvykle vyvažuje dynamickou vůli mužského světa, tak jednotlivé modely ženství budou doplňovat muže: zženštilý, citově založený muž s ženským protějškem podobným Amazonce není nic neobvyklého.
Velká Matka. Matka Země.
Tento archetyp je ekvivalentem Moudrého starce a představuje úplnost v ženě nebo možnou úplnost. Nesmí být zaměňována s mateřstvím v ženském potencionálu. K rozvinutí mateřské stránky v charakteru může skutečně přispět porod, přesto není podmínkou, protože tato vlastnost je ve skutečnosti vnitřní a duševní a může být rozvinuta i jiným způsobem. Charakter
se může stát úplným, pojmout v sobě všechny rozdílné stránky ženství za téměř jakýchkoliv okolností, někdy však není úspěšný ani za sebepříznivějších okolností.
1.
Matka. Ochraňující mateřská stránka ženy: její rodinné přednosti - vytváří domov, živí, poskytuje přístřeší, je milující a něžná. Toto je všeobecný názor společnosti na ženství a veřejný přístup proto tak příliš zdůrazňoval jeho důležitost - na úkor vlastního a individuálního rozkvětu ženy, bez kterého ovšem nemůže býti dobrou matkou. Pro ženu je důležité objevovat a rozvíjet hlavní část svých možností, stejně jako je důležité, aby nezapomínala na dva vedlejší aspekty svého Já. Konečně úplnou se může stát, zaměří-li se na podřadnou, nejméně uznávanou stránku. Značný rozpor zde bude vždy existovat mezi tím, co je od ženy společensky očekáváno (obecní mraveniště nebo společenská svěrací kazajka) a mezi rozvíjením jejího vnitřního potencionálu, kdy se věnuje dalším třem aspektům svého pravého Vlastního Já.
Strašná matka. Představuje panovačný, zničující a destruktivní aspekt mateřství, který může být následkem matčiny přílišné ochrany a pochopení. Tato matka náhle ohrožuje růst, vývoj a nezávislost jedince. V této podobě se může dětem ve snech zjevit jejich matka, která je k sobě poutá nepřirozenou láskou a oddaností; také ona se sama sobě může ve snech takto jevit, chrochtat jako prase či výt jako vlk a podobně. Sen může rovněž líčit děsivou stránku skutečné matky v dětství. Může tak sloužit jako ochrana před incestem, přičemž odhaluje jak touhu po něm, tak strach před ním. Tento archetyp Strašné matky představuje i rozzlobenou bohyni, která dala vzniknout všem ohavnostem světa, všemu hříšnému a nečistému. Matka, která zapomíná na ostatní své vlastnosti a není ničím víc než jen matkou, bude s největší pravděpodobností nakonec v této děsivé stránce odhalena." konec citace z knihy: Lexikon snů od Toma Chetwynda, str. 30 - archetypy .
Až integrací aspektu strašné matky můžeme dojít pochopení úplnosti ženství. Po přijetí i těchto nelichotivých aspektů žena dozrává a stává se moudrou, chápající a odpouštějící "kněžkou všedního dne".
Anebo naprosto odmítne přijetí aspektu strašné matky a v tom případě se žena zastaví v procesu stát se Matkou Země, té, která rozumí procesům života-umíraní-života.
Reprezentuje pak obecně rozšířený názor na ženskost a ženskou roli, který je reprezentovaný požadavkem ANIMA na roli ženy ve společnosti. Hezké snění. Cantadora

Žádné komentáře:

Okomentovat