pátek 30. prosince 2011

saunování a radost 


  Když chci prostor pro očistu těla a ducha, jedu do sauny. Dnes jsem tím zahájila bilancování se starým rokem 2011. Rokem, který byl nabitý událostmi, emocemi, lidmi a příběhy. Vyprazdňuji svůj pomyslný koš, aby bylo místo, kapacita, energie a radost do dalšího roku.
Vešla jsem do sauny, kde už bylo aspoň šest lidí a kde každý s někým nahlas mluvil. Pokaždé se naštvu a musím chvíli provádět různé uklidňovací techniky, abych se odpoutala od toho hluku. V soukromých saunách, kde se lidí znají, se můžou kromě saunování provozovat různé věci jako se nádherně  pomilovat, zazpívat si, dělat legraci, povídat si. Všichni jsou s tím v pohodě, sdílí to.
Veřejné sauny mají na dveřích napsaná pravidla o správném saunování (a jedním z nich je respektovat klid a nerušit relaxační prostor ostatních). Fakt mně nezajímají  bodré rozhovory typu kdo kolik včera vypil, jaká byla Jana ztřískaná a s kým se válela. Při srážce s lidskou omezeností  je to můj spouštěcí moment vzteku. Nechodím do kostela, ale do sauny. Představuji si, co by se dělo, kdyby někdo během mše vešel  do kostela a udělal před lidmi svoji potřebu a ještě si při tom radostně hvízdal.  Lidi kolem by byli možná v šoku při rozjímání a hledání spojení s bohem. V sauně hledám něco podobného ... v očišťování svého těla hledám spočinutí, skoro pokaždé se cítím výborně fyzicky a povznesená duchem.
Ten hluk a bezohlednost snáším v saunách už léta, až do dnešní návštěvy. Možná to udělal ten předposlední den roku 2011, cíl provést očistu těla a ducha, ale jsem ráda, co jsem udělala.
Když jsem poslouchala chvíli dvojici mužů, kteří v prostoru 2x3 m nahlas probírali, že na Silvestra nikam nepůjdou, protože není co slavit a že babička upadla, je v nemocnici, má hematom a máma jí dala do nemocnice, protože už nemá sílu se o ní starat, tak jsem vystřelila. "Pánové, dost!  Tohle je prostor pro očistu těla a ducha, vy jste za pár minut tady vysázeli samé negativní zprávy, chápu, že život je těžký. Pro nás pro všechny.  Sauna je místo, kde se máme očistit,  nabrat síly. Jestli se nemůžete udržet a potřebujete mluvit o negativních věcech, prosím, vydržte pět minut. Opustím tento prostor, ale teď si dovolme provést očistu, dobít se radostí z této chvíle".
Nastalo hrobové ticho. Cítila jsem se rozrušená, ale spokojená. Uchránila jsem pět minut na rozjímání. Muži potom mlčeli a saunovali jsme se v naprostém klidu. Cítila jsem úlevu, že respektovali moji prosbu. Tak jsem se při odchodu japonsky uklonila na znak vděčnosti. Nevím, jestli mám chuť si pokaždé žádat o klid v sauně, ale dnes to byla součást bilancování.
Když se na něco stěžuji nebo se rozčiluji kvůli životním okolnostem, můžu to říct, pojmenovat, udělat s tím něco. Možná to dobře dopadne a ta radost stojí za to. A když ne, můžu odejít, nechat to být. Dnes jsem ze sauny odcházela se zvláštním radostným pocitem, že jsem rozhodla o pěti tichých minutách v sauně. I to potěší. Dnes mi to dalo energii do mnohem težších úkolů. Vzpomínka na ticho v sauně.
S láskou Cantadora

středa 21. prosince 2011

psychoanalýza-sny-daseinanalýza

Přemýšlím, kam mně po letech zavedla moje práce se sny a teď jsem směr ve kterém uvažuji, s pomocí doktora Kamila Černého, definovala jako daseinanalýzu. Od výcviku v skupinové psychoanalýze jsem se velmi přirozeně dostala k daseinanalýze.

"Samotný počátek vzniku daseinsanalýzy můžeme hledat v potřebě duševně-duchovní proměny v období mezi dvěma světovými válkami. V oblasti psychiatrie se ve 20.letech objevilo hnutí, částečně vyvolané diskuzí kolem freudovské psychoanalýzy a částečně vědeckou nejistotou v tradičním systematizování klinické psychopatologie, které hledalo nové pochopení základů lidské existence a její poruchy. Dosavadní čistě biologický a přírodovědecký přístup ve vědách o člověku (a psychoterapii zvlášť) byl shledán jako nedostatečný a omezující možnosti léčby.


To vedlo ke vzniku tzv."antropologické" psychiatrie, která byla zahájena renomovanými výzkumnými pracovníky jako byl Ludwig Binswanger, Viktor von Weizsäcker, Viktor von Gebsattel, Eugene Minkowski, Erwin Straus, Rollo May, RD Laing, aj. Dalšími, kteří významně přispěli k rozvoji daseinsanalýzy byli Medard Boss /1903- 1991/ a Gion Condrau. U nás zejména Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc. psychoterapeut, překladatel a filosof.

Dasein, které Patočka přeložil do češtiny jako pobyt, lze chápat jako specificky lidský způsob bytí ve světě, v jeho jedinečných a konkrétních podobách každé jednotlivé existence. Analýza je rozbor tohoto „bytí tu“. Jeho promýšlení vedené existenciály jako je naladěnost, rozumění, osobní možnosti, svoboda, autenticita, konečnost, čas, smysl aj.

Daseinsanalýza svým fenomenologickým zaměřením staví na zachování původních a přirozených lidských skutečností, zkušeností a hodnot. Podněcuje k obnově lidské svobody a odpovědnosti. V intencích požadavku fenomenologické filosofie návratu k věcem samým, nechává lidské věci tak, jak jsou, jak byly popsány a vyřčeny pacientem. Neredukuje je, nepoužívá žádných předem daných teoretických konstruktů, vychází z věci samé a z jejích souvislostí. Klíčem ke všem souvislostem a významovému porozumění je pacient sám. Člověk je tím, kdo rozumí bytí, světu i sobě, což je rozhodující myšlenka, kterou daseinsanalýza rozvíjí v psychoterapii.

Daseinsanalytik se při své terapeutické práci s pacientem zaměřuje na jeho bytí ve světe, tj.jeho dasein. Otevřeným nasloucháním všemu, o čem pacient hovoří, jeho porozumění světu a sobě samému, jeho naladěnosti a otevřenosti, sledováním existenciálních vodítek a následně odpovědným, odborným a autentickým vedením terapeutického procesu směřuje terapeut svého pacienta ze stavu ne-moci k obnově jeho autentických možností, k jeho zdraví.

Vedle pacientových přání a cílů definovaných během sezení, je v pozadí terapeutického procesu vždy pacientovo sebe-vědomí a možnost být sám sebou. Svobodně, tvořivě a odpovědně se začlenit do lidské společnosti, v níž může svým jedinečným způsobem být a nově čelit situacím, v nichž se ocitá.

Užití daseinsanalýzy je široké, od prvotního užití při léčbě schizofrenie je v našich podmínkách nejvíce zkušeností s léčbou poruch neurotických a psychosomatických. Také v rozvoji osobnosti člověka a jeho možností, schopnosti se v sobě lépe orientovat a rozumět tak lépe sobě, druhým i světu.

...
Mnoho zájemců o tzv. humanistické směry v psychoterapii může daseinsanalýza odradit svými nároky. Nejde však o nároky na pacienta, nýbrž na jeho terapeuta. Daseinanalytický psychoterapeut se při své terapeutické práci opírá nejen o biologické, psychologické, sociální a kulturní znalosti o lidské existenci. Jeho úkolem je zároveň poctivé promýšlení základních filosofických otázek, které se týkají toho, co je specificky lidské a co jako takové může stonat v každém člověku. Často jsou právě tyto aspekty neuvědomované, nevyslovené a netematizované. Daseinsanalytik je otevřen všemu, s čím se setkává, pečuje o svůj jemnocit, aby tak mohl lépe porozumět a pomoci tomu, kdo se na něj obrací. Nevnucuje vlastní interpretace, nemanipuluje, svůj postup vždy koriguje s pacientem samým a jedná v zájmu pacienta a jeho léčby. Je ochotný znova a nově hledat způsob vedení terapeutického procesu, který bude nejlépe odpovídat pacientově jedinečnosti a povede k jeho úzdravě."
Celý článek na webových stránkách:
http://www.da-psychoterapie.cz/CZ/daseinsanalyza
Veřím, že přispívám k této práci vším co dělám a každým svým slovem při setkávání s lidmi, kteří mně vyzvali ke spolupráci na své cestě...
Cantadora

neděle 18. prosince 2011

zlatá adventní neděle


Chtěla jsem psát na zlatou neděli něco radostného. O čekání na Vánoce, čase klidu a lásky. Ale zasáhla mě smrt prezidenta Havla. Jaká symbolika, že odešel na zlatou neděli. Už nic nenapíše, nic lidského a rozvážného neřekne v křiku a pokrytectví dnešních politických her. Moje dětská část, která věří na nekonečnou moudrost a dobrotu Velké matky a Otce teď truchlí. Cítím velkou ztrátu něčeho až archetypálního, co se nedá pojmenovat.  I to je součástí koloběhu života. Dobrou noc. Cantadora

pátek 16. prosince 2011

obyčejnost

OSHO


"Svatý člověk je obyčejný člověk, který miluje obyčejný život. Seká dříví, nosí vodu ze studny, vaří - a vše, čeho se dotkne, se stává svatým. Ne že by dělal velké věci, ale ať dělá cokoliv, dělá to velkým způsobem."

Tuhle krásnou fotku jsem objevila na picase, autor William Schmidt. Moc se mi libi jeho fotografické oko.:-)
Cantadora

čtvrtek 8. prosince 2011

3. adventní neděle - radost


Co přeje k svátkům Květa Fialová?  Tady to je:

http://www.youtube.com/watch?v=aXZQGL5z5x4&feature=email

Mluví o radosti. Radosti je teď méně než obvykle, tak jsem ráda, že paní Fialová jde pořád svojí cestou s radostí v srdci. Pro někoho výstřední dáma, pro někoho moudrá krásná stará žena. Jaká to čest zrát do této podoby,  obdivuji a podporuji tuto cestu. Krásný advent a pamatujme na její slova.

Cantadora

neděle 4. prosince 2011

2. adventní neděle a výměny


"A kupec řekl: Promluv k nám o kupování a prodávání.
A Mustafa odpověděl:
"Země nám dává své plody, a budete-li vědět, jak si jimi naplnit ruce, nebudete strádat. Budete-li si vzájemně vyměňovat dary země, naleznete hojnost a budete uspokojeni. Ale nebude-li výměna doprovázena láskou a laskavou spravedlností, povede jedny jen k lakotě a druhé k hladu..."."
Chalíl Džibrán: Prorok

Hezké vzájemné vymeňování na druhý advent.

S láskou Cantadoraneděle 27. listopadu 2011

spolu nebo samota 1. adventní neděle


Kdo teď prochází  rozchodem s partnerem, partnerkou, možná ho potěší tento dialog.
"Co teď potřebuješ?", ptám se své kamarádky, která má krizi ve vztahu. Cítí se sama.
 "Nejvíc ze všeho se k někomu přitulit, od někoho obejmout, citim se zoufale sama."
Píšu: "Ach jo, to potřebujeme všichni, ale když to teď nemáš, udělej vše pro to, aby jsi měla dost tepla, ticha. Sama nejsi, mám tě ráda a je nás víc. Ale aby jsi pochopila, co se teď deje, tak tě ubezpečuji, že je to požadavek života, naučit se být sám. Je to důležité kvůli budoucnosti. Když člověk začne stárnout, musí už být opakovaně konfrontovaný s realitou samoty. A pak už je připravená odpovědět na požadavek života - Být sám a zvládnout, že ve stáří a umíráni jsme sami. Když pochopíš a akceptuješ samotu, je to jako učit se číst a psát abecedu. Učíš se  to, co je na konci života nevyhnutelné. Přijmi to, řekni ano a zítra..... za měsíc, rok?....... bude lip. Pak se usměješ na někoho, on to opětuje a budeš ho za to milovat, protože v tvém veku je to tak jednoduché někoho potkat a s někým být.... "
Kamarádka odpověděla: "Já už jsem sama byla, bylo to ze začátku těžké, ale pak osvobozujici, to máš pravdu, jen těžké jsou ty přechody. Už jsem si zvykla s někým být a člověk se špatně smiřuje s tim, že to končí."

 Je první adventní neděle. Kdo se schází v kruhu rodiny nebo přátel, společenství blízkých u adventního věnce, možná bude zapalovat svíčku a rozjímat. Kdo je teď sám, zapalte svíčku a rozjímejte. Všechno má svůj smysl. Být s někým i  být sám. 
ANO. Cantadora

pátek 25. listopadu 2011

resuscitace

Hezký večer. Tento týden jsem strávila s kamarádkou Terezkou úžasné chvíle. Přijela z Ostravy, pozvala mě na představení do divadla Kašpar. Hrála ve hře BLUESMENI. Je to klipovitá hra, rozdělená do krátkých příběhu a její sílu jsem začala cítit až druhý den. Na představení jsem na sebe nechala působit právě tu mnohoznačnost jednotlivých krátkých příběhů. Ta hra je přesně jako naše doba, všeho mnoho, vše důležité, ale v rychlém sledu a nic nestíháme vychutnat ve své hloubce.
Povídaly jsme si pak s Terezkou další den o životě; jak plyne, co mu dáváme my a co od něj dostáváme. Jak mizí lidskost, je nahrazovaná odstupem, prázdnotou a skepsí, cynizmem.. Tereza vyprávěla příběh záchranářů, kteří přijeli k bezdomovci. Byl už zmrzlý, bez známek života. Zachranáři se rozhodli bojovat o jeho život a po 90 minutách resuscitace se to POVEDLO. Radovala se, že se tohle děje, pro ni to byla dobrá zpráva v záplavě všednosti.
Postoj záchranářů je povzbuzující i pro mne. Profesionálně správně odhadli, že to není ztracený případ. A bojovali. Bojovali a nevzdávali to. Jiskřička života se znovu chytila. Princip života se prosadil, vždy se prosadí.  Naštěstí, jakkoli chceme život řídit, mít pod kontrolou, určovat jeho pravidla... dar života je nad všechny pravidla, kterými chceme spoutat to živé v nás.
P.S. Terezko, děkuji ti za obnovení radosti.
Dobrou noc. Cantadora

sobota 12. listopadu 2011

jak ne-šířit strach

Připravuji seminář o strachu, který mě baví. Zjišťuji že strach se dá využít jako inspirace a motivace k osobnímu růstu a nevyužívat strach na šíření paniky a manipulaci s lidskou potřebou bezpečí.
 Například dnes jsem četla na internetu článek, který níže cituji.

Ano, přečetla jsem si v článku o tom, jaké aktuální strachy ovládají lidi, aby byli poslušní a hodní a přistoupili na vše, co vláda nabídne jako záchranný kruh. Ale kde je recept na úzdravu lidské komunity ovládané strachy? Proč se nepíše o síle lidského ducha, který dokáže celá tisíciletí strachu čelit a to od strachů mamutem počínaje, přes hladomory, války, katastrofy až po současnost, která nám nabízí celou paletu toho, čeho se máme bát. Co můžu se svým strachem dělat? Dost věcí, protože jsme lidské bytosti, které mají energii, možnost volby a vnitřní sílu jak se postavit životu čelem.
P.S. Četli jste tu kampaň, podle které se údajně nejvíc těší z fotek dětí na internetu pedofilové? Kampaň založená na vzbuzování strachu je cesta dlážděná do pekla vlastního neurotického nitra - páni tvůrci všech projektů, založených na strašení lidí! Strachem se společnost nevyléčí.

Make love not war. S láskou Cantadora

a tady je ten článek:
„Naučíme je psát životopisy, vystoupit na přijímacím pohovoru, ale stejně už předem víme, že je to jen udržovací taktika. Například práce třeba na Ostravsku či v Mostě není, na jedno místo přijde na konkurs padesát i více uchazečů,“ řekla Právu pracovnice jedné z poraden.

Problém mají i psychologové – snažíme se udržet lidi aktivní, ale vyžívat se na opravách bytu nelze několik měsíců.
„Povšechné rady jsou za krize k ničemu,“ říká psycholožka Darie Bortová, „slouží jen k ukrácení času, když si je čtete u kadeřníka. Je třeba najít něco konkrétního, co se jim i kdysi dařilo, na co mohou navázat. Je ale pravda, že v době hrozby krize je efektivní rada a motivace složitá,“ dodává.

Často v noci nemohu spát, je to jak noční děsy.
 Očekávání lidí jsou podle agentury STEM nejpesimističtější za posledních 18 let. Polovina lidí má navíc za to, že se v příštích pěti letech jejich životní úroveň zhorší. Lidé se bojí zvyšování cen, toho, že ztratí práci či že již v době krize nenajdou novou, že nesplatí půjčky.

Ze strachu lidí mají stále větší obavy i ekonomové.

„Mám paniku z paniky,“ řekl Právu ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Vladimír Dlouhý. Nedůvěra, panika a obavy totiž ekonomice škodí možná více než propad na akciových trzích.

Lidé vystrašení obavami z budoucnosti totiž, i když mají stále slušný plat, práci, přestávají utrácet, odkládají investice do bytů, aut, chat. To jen zesílí problémy výrobců, prodejců, drobných řemeslníků a živnostníků.

„Mezi lidmi nejistota způsobuje skepsi – bojí se o zaměstnání. Spotřeba domácností je o tom, že potřebujete vidět do budoucnosti,“ dodává analytik Raiffeisenbank Aleš Michl.

Strach z oranžové vesty
„Nejvíce mne děsí,“ říká pětačtyřicetiletý inženýr, který je bez místa teprve čtrnáct dní, „že když rychle neseženu práci, budu možná muset obléci v rámci nových pravidel pro získání podpory v nezaměstnanosti oranžovou vestu a jít uklízet listí na veřejně prospěšné práce. Kdyby mne potkali známí, tak tu hanbu nepřežiji.“

„Často v noci nemohu spát, je to jak noční děsy. Manžel, živnostník, pracuje na stavbách, zakázek je ale měsíc od měsíce méně, stejně tak výrazně klesá jeho měsíční příjem, někdy nepřinese za měsíc nic. Máme rozestavěný domek, splácíme půl miliónu. Sama pracuji v organizaci, která je závislá na dotacích od státu, takže nevím, zda ještě v lednu budu mít kam nastoupit. Bojím se každé nemoci, každé horečky, protože když budu nemocná já, můžeme také zůstat některý měsíc bez peněz, z nemocenské totiž neutáhnu provoz domácnosti a dvě děti s manželem,“ vypočítala Právu svoje obavy čtyřicetiletá sociální pracovnice M. Š.
Domácnostem chybí finanční rezervy
Třetina českých domácností má už v současnosti finanční problémy. České rodiny navíc nemají velké finanční rezervy. Podle průzkumu, který zadalo ministerstvo financí, polovina domácností by nebyla schopná pokrýt při ztrátě příjmů svoje výdaje půl roku.

Jiří Vavroň, Právo

úterý 8. listopadu 2011

zabitý šarm

 Když jsem se rozhodla, že budu pořádat kurzy o emoční inteligenci, kam zařazuji svoje semináře o hněvu, strachu, smutku a radosti, tak jsem se rozhodla udělat jako bonus jeden seminář i pro osobní psycho hygienu. Tak jsem se pustila do vymýšlení semináře o šarmu. Šarm mně zajímá už dlouho, protože mi chybí na ulicích, v okolí a potřebuji ho k životu. Spojuji si ho s lehkostí bytí a to je to kouzlo, které každý člověk v sobě při narození má. Kam se ztratí? Proč si ho někdo uchová a jiný ne? Předávám na seminářích právě poselství, že i ztracený šarm lze obnovovat.
Chci se podělit o svoji osobní zkušenost. Seminář o hněvu nedělám sama, protože jsem se bála, že bych to nemusela ve velké skupině zvládnout a tak ho dělám spolu s kolegyní.
Na šarm jsem spoléhala na sebe. Na semináři o hněvu vše probíhá velmi jemně, zenovým způsobem. Na šarmu, nebo spíše po šarmu se pokaždé najde žena, která do toho vnese něco, čím šarm zkouší spoutat, zbavit lehkosti: "nestačí se starat o povrchní věci jako je krása, my jsme šarmantní i když zachraňujeme planetu.... jak to teda s tím šarmem je,  povídej teď hned a ne jenom na semináři ze peníze... " Zůstává mi z toho pocit smutku, copak jsem nemluvila jasně a srozumitelně? Neslyšela žena, že šarm je humor, nadšení, upřimnost, laskavost a něžnost? Proč se objevuje napadání našeho vlastního šarmu, tlak na výkon, dokazování toho, že máme hodnotu svojí užitečností. V rámci cvičení šarmu jsem tak naštvala neznámého cetujícího v metru, že jeho slova o tom, že jsem navoněná kobyla rozmáchaná, si pamatuji i teď. Ale ani na minutu mi nevzal moje nadšení a radost z toho, že šarm mám a nevzdám se své duše radostně rozmáchnuté.
Šarm má hodnotu v  bytí a ne v konání . 
Ženy, které mají zabitý šarm, potřebují snížit jeho hodnotu a existenci, potřebují popřít svůj SMUTEK z jeho ztráty.
Na své cestě ženy potkávají lidi, kteří jim ubližují. Jsou to lidi, události, okolnosti, které působí na ženu do té doby, až ONA pohřbí svoji radost, lehkost a kreativitu, vzdá se své síly.
Pořád ale nám ženám  ještě zbývá odpuštění. I to může zachránit kouzlo v nás lépe než hněv a pomsta, boj a věčné znehodnocování světa kolem sebe a v sobě. Objevme a udržujme svůj šarm navzdory všemu. A když nic nezabírá, ještě je tady Naděje.

Hezké sny. Cantadora

středa 2. listopadu 2011

Památka zesnulých

Myslím dnes na své zesnulé rodiče a děkuji za to, co mě naučili. Už dlouho jsem sirotek, i když jsem zralá paní a tak slovo sirotek se ke mně už nevztahuje, nebo je nepatřičné?
Děkuji za čas, který jsme spolu strávili.
Každý máme svůj vyměřený čas, který můžeme žít a nějak s ním nakládáme. Život mi dal zatím nejsilnější poznání, že nejdůležitější je ho opravdu žít, ne jenom prožívat stranou a naštvaně. Mám radost, že můžu pomyslně znovu a znovu takhle na den zesnulých s nimi pobýt. V bytí jsou se mnou. Se šarmem jim vlastním. Cantadora

středa 19. října 2011

Druna a setkání se sny

Ahoj všem snícím,
kdo se zajímal o možnost pracovat se sny ve skupině.

V  Praze v Druně začne cyklus práce se sny, podrobnosti na:  http://www.druna.cz/sny

Těším se na setkávání. Cantadora

pátek 14. října 2011

hory jsou horami a stromy jsou stromy

Když se nic neděje a člověk je ve šťastném období, jeho život plyne a vše je v souladu, tak jak má být: láska je láska, děti jsou děti a milují své rodiče, práce je práce a chodíme tam rádi, příroda je přiroda a láskyplně nás dobíjí, politici jsou politici a budují bezpečí státu, autority jsou autority a vedou nás správným směrem, zdraví je zdraví a my jsme radostní a plní energie, tak je všechno tak jak je.
Pak ale přijde moment, kdy se objeví krize, nové požadavky na naše myšlení, chápání, prožívání, přijdou náhlé a nečekané události a život se stává příliš těžkým a nezvladatelným: láska je nevěrná a podlá, děti jsou feťáci, práce je peklo, nebo náhle práce není; příroda je série katastrofických událostí, politici jsou zločinci a gauneři, autority nás manipulují a zneužívají, zdraví je ne-mocné... V takovém období nezůstává mnoho pilířů naší identity, o které se můžeme opřít. Nastupuje ZEN, výstup a sestup na horu sebe objevování. Zbavujeme se iluzí o sobě, lidech, okolí, životě... všechno co se v období zenu naučíme je dar. Zenové období je zázrak, který nám má otevřít srdce. Když to přežijeme a zase je láska láskou, děti dětmi, práce prací, příroda je příroda, politika je tady pro nás, autority jsou osobnosti a jsme plní zdraví, vnořujeme se do staré reality, která je znovuobjevená. Teď už ale víme, že realitu neutváří okolnosti, ale my a naše myšlenky o ní.
Končím zenovou básní pro všechny, kteří teď slézají nějakou horu.

Předtím než byl zen,
hory byli horami a stromy byly stromy.
Když byl zen,
hory byly trůny duchů
a stromy byly hlasy moudrosti.
Po zenu hory byli horami
a stromy byly stromy.

Dobrou noc. Cantadora

čtvrtek 13. října 2011

radost

Máme čtyři základní emoce, které jsou fyziologicky měřitelné u lidí na všech kontinentech a sdílíme je při různých stimulech a podnětech všichni.
Hněv
Radost
Smutek
Strach
Teď se věnujeme emoci hněvu se skupinou lidí, kteří mají odvahu projít zenovou cestu Objevování hněvu spolu se mnou a mojí kolegyní Katkou.
Práce je to náročná, jako každá dobrodružná cesta na neznámé území. Obsahuje prvek strachu, smutku, hněvu, překvapení i radosti. Je to dobrodružství, které člověk cítí až v kostech.
Včera jsem byla silně oslovená účastnicí, která je už na světě déle. Indiáni by o ní řekli, "tato žena už zažila mnoho podzimů." Při práci se konfrontovala s nejistotou, co a jestli vůbec... jí ještě život něco přinese. Přijala tento nově objevený pocit, že život má pro každého vyměřený příděl radostí a starostí. A teď pocítila nejistotu, že možná nepřijde nic dalšího. Jak se s tím dokážeme vyrovnat? Co k tomu potřebujeme, abychom to přijali? Moudrost? Pokoru?
V prosinci 21.12.2011 organizuji seminář o Radosti. Radost je do každého dne vetkaná tak, abychom unesli vše i tohle poznání.
Radost z východu sluníčka, z letu ptáka, tichého cinkání zvonku ve větru, něžný úsměv dítěte, klid z chvíle, kdy mně nic nebolí.... a co přináší Radost vám?
Mám radost, že jsem součástí lidí, kteří objevují své nezmapované území.

S láskou Cantadora

neděle 2. října 2011

symboly ženství :-)

Žena je podle dualistického zákona jin i jang.

Jin je: ženský, voda, noc, země, vdech, estrogen, uvnitř, hloubka, bezvědomí, temnota, uvolnění, jemný, hmota, city, intuice, moudrost, stát, příroda, studený, pomalý, přijímání, cítit se dobře, být, pasivní, mírumilovný, vzdát se, společně, subjektivní, přizpůsobivý, klid, slabý...
Jang je: mužský, oheň, den, nebe, výdech, testosteron, venku, vrchol, vědomí, světlo, napětí, intenzivní, energie myšlení, logika, kázeň, znalosti, hýbat se, technika, horký, rychlý, dávat, být dobrý, dělat, aktivní, agresivní, dominovat, ovládat, sám, objektivní, rozhodný, pohyb, silný...


Snící, s kterou se naše snové příběhy propojují a dovoluje mi čas od času, abych s jejími sny pracovala, je v mnoha oblastech života velmi dobře adaptovaná a úspěšná matka a žena. Je ale silně ovládaná jangovou energií. Snící je velmi výkonná a pro řadu lidí oporou. Přibližně před dvěma lety jsem ji na základě jejího snu upozornila na to, že jí čeká vztahové období a sen ji staví před úkol propojit se se svým ženstvím a následně se otevřít lásce a prožít partnerský vztah, co se nestalo. Sen neměl ani tak prospektivní funkci, jako kompenzační a upozorňoval na odmítnutí ženské energie, která se hlásila k životu.
Přesné znění snu už nedokážu dohledat, ale takhle jsme se o něm bavily v souvislosti s dalšími sny, které na sen o svatbě navazují teď po dvou letech. Nové sny ale mají už jiné symboly a nevypadají tak mírumilovně.
"Sen o svatbě jsem už  nenašla, zdál se mi asi před před dvěma lety, takže těžko bude souviset s těmi dnešními, pamatuji si ho vlastně jen proto, že mně docela štvala taková ta tvoje romantická jurodivost, že bude láska a že budu "vdaná". Tak asi ani nemá cenu ho popisovat, mezitím proběhl nespočet snů o dětech, porodech, adopcích, kremacích, sexuálních aktech s kdekým, válkách, vraždách, hřbitovech, zajetí, koncentrácích, ale kdybys přece jen myslela, že souvisí, tak Ti ho napíšu.
Pak jsme ho od snící znovu dostala mejlem a tady je jeho znění:
"Měla jsem se vdávat za svého bývalého muže, nechtěla jsem, šla jsem pozdě a měla radost, jak bude otec prskat, že nestihnu vlastní svatbu, na kterou jsem ani netrefila, jsou tam ale zajímavé symboly, z nádherných rudých a velice sexy šatů se převlékám do vílích bílých a manžel mi maže na obličej hnusný tmavý pudr a já se bojím, že mi umaže šaty. Pak se ptáme na cestu nějakého kluka a on nám ukazuje zelený ostrov vlevo za potokem, kde se pohybují nějací lidé. "
Snící po celou dobu od snu o svatbě řešila svůj život prací a hledáním smyslu života logikou, energicky a snahou zvládat věci s nadhledem, objektivně. Opírala se o svoji sílu. Po dvou letech využívání jangové síly byla na konci cesty v práci, která ji přestala uspokojovat. Trvale ji frustrovala a opakovaně přiváděla do stavů potlačovaného  ventilovaného vzteku bez naděje na jemnost a laskavost. V létě přišlo rozhodnutí odejít z práce.
První sen v období výpovedě byl v krátkosti o tom, že se snící pohybovala z kopce a do kopce. Dole byl trh s ovocem, chtěla si koupit jablka, ale všude byly jen nahnilé padané hrušky a kolem nich létala spousta vos. Hmyz obecně má vlastnost, že kouše, bodá, je nepříjemný; stejně jako svědomí - hryže. Často souvisí s různými pocity viny, zatím ovládané nevědomím (směr dole). Snící se dostává nahoru na kopec do lesa, kde je zase pro změnu černé mazlavé bláto, kterým může jen s obtížemi jít.... sen jsme dlouho nerozebíraly a na téma les a bláto ani nedošlo..., ale téma pocitů viny u snící spustilo další dva sny, které nabrali na intenzitě výrazu symbolů...
"Potratila jsem, plod byl asi 3 cm velký, ale doktorka řekla, že může přežít, dala ho do lahvičky s fyziologickým roztokem a dala mu do pusy slámku, aby mohl dýchat. Jenže jsem nevěděla, jak ho krmit, pozorovala jsem ho, hýbal se, rostl, všechno bylo v pořádku, ale pak úplně naplnil tu lahvičku (píšu on jako plod, ale ve snu to dítě nemělo pohlaví) a bylo vidět, že zoufale pláče a trápí se. Otevřela jsem tu plastovou lahvičku a vyndala ho nad dřezem, pak mi došlo, že tam je nejvíc bakterií a že jsem ho ohrozila, přiložila jsem ho k levému prsu a zachumlala do látek. Byla tam se mnou ještě jedna žena s podobným plodem, byly jsme na chodbách nějaké polikliniky, kde zrovna chodily uklízečky. Necítila jsem, že by plod sál, ale za chvilku byl mrtvý, tuhý, jako z bílé umělé hmoty s krvavými okraji, stejně vypadala lahvička, ze které jsem ho vyndala, ale ta se tvarově proměnila v rozříznutou dělohu a její škvíra se mi bolestivě zahryzla do ukazováčku levé ruky. Věděla jsem, že mám dítě tři měsíce a že ho budu muset pohřbít, ale pro jistotu jsem šla ještě dolů po schodech vyhledat lékaře, zda by třeba nemohl dítěti pomoci."
Snící to pochopila tak, že její rozhodnutí dát výpověď není žádnou výhrou a pro její další život to nic dobrého neznamená . Odmítla jsem ten katastrofický scénář, který si vědomě připravuje. Naše konverzace k práci se snem zněla v tomto duchu:
"Právě, abys nespadla do deprese, tě sen připravuje na novou šanci, kterou už nesmíš propásnout, a ty to víš. Naděje v tobě je, jdeš dolů hledat lékaře v sobě, který by možná mohl dítěti pomoct. Když jsem tě poslouchala předevčírem, opravdu svoji budoucnost krmíš obrovským pesimismem a beznadějí. Tento sen chce po tobě náhled na to, že dítě může přežít, ale potřebuje krmit mateřským mlékem - rozvíjet ženský aspekt. Přijala jsi rozhodnutí, které tě má KONEČNĚ odříznout od zdroje tvého neuhasitelného hněvu. Měla jsi funkci, byla jsi výkonná víc než kdejaký chlap a ukázala jsi všem, jak jsi dobrá pomocí mužské energie. Co tě bude sytit, když píšeš, že věci vidět jinak zatím nedokážeš.... tvoje děloha (znáš jasnější symbol pro ženství?) ve snu hryže bolestivě do ruky. Ruce jsou symbolem spojení s lidmi - vše děláme rukama, objímáme, držíme druhé, chráníme se, pracujeme… to vše je obraz toho, jak jsi dělohu použila, jak je tvoje ženská část hněvivá a kouše. Ale můžeš vše změnit a máš před sebou obrovskou šanci ji začít sytit a ne z ní dělat zbraň. Symbol Dítě, kterému jsou tři měsíce, to je směrování do budoucnosti. Zeptej se sama sebe, co do budoucnosti vkládáš? Obavy a beznaděj? Jsou to tvé obavy, jestli zvládneš přechod na nové místo, kde očekáváš, že se vše zopakuje? Následně i lidi kolem tebe budou stejní. A to může být pro tvoje EGO beznadějné.
Ale šup ho!... sen tě odhaluje, ještě v tobě zůstává naděje, že když půjdeš dolů a najdeš svého lékaře- léčitele, že možná dítě zachráníte. Ditě symbol budoucnosti. Přestaň krmit ostatní, začni krmit svoji dělohu, aby porodila konečně živoucí dítě. Vzpomeň si, jak si spontánně dítě přiložila k levému prsu. Co se máš naučit? Kojit a používat dělohu na plození, rozhojňovaní toho, co je v tobě ženského. Nezapomeň, že ten doktor, kterého hledáš jsi ty. Jsi na startovací čáře se zachránit, ale podívej se na sebe svými očima a ne očima svých rodičů."
Po tomhle dialogu přišel další noc tento sen.
"Dnes už jsem měla na ruce asi roční dítě a velkého plyšového králíka a stěhovali jsme firmu do suterénního krámku, poté co tu původní firmu v nejvyšším patře činžáku vyplavila voda a z domu spadlo auto".

Sen už ztratil na intenzitě symbolů a ukazuje cestu, která při přijetí ženských aspektů pro snící znamená cestu na zem, do reality. Symbol plyšová hračka je symbolem pro hravost, brát méně osudově události, které stojí před snící. Zároveň je to upozornění na druhý aspekt plyšových hraček ve snu: pudy a touhy můžou být pokrytecky znehodnocovány a bagatelizovány. Je to upozornění na to, že snící teď už musí čelit ženským energiím, které jsou stále v zárodečném stavu dětské fantazie. Symbol pro auto, které ve snu padá z vyšších pater...  auto většinou znamená naše běžné já, které z výkonového vyššího světa padá na zem, kam snící  míří - do světa ženské říše. Symbol firmy, která se stěhuje do suterénu - do míst pudů a nevědomí. Vše směřuje k integraci ženské energie, která pro další vývoj snící je nevyhnutelná, aby se její zaujetí pro novou práci nezměnilo v kousavou dělohu. Tady je mapa pro cestu vývoje. Ve snu je dítě v náruči  příslibem budoucností. Stojí na křižovatce, musí se vědomě rozhodnout jak se bude její život rozvíjet. Může ho ovládnout jak symbol nebezpečné dělohy, tak ženy, která umí se svým dítětem láskyplně zacházet. Přeji snící šťastnou volbu.

Ženy, dámy, slečny, které čtete příběh snící přes historii jejich snů, chvíli se zastavte.
Tato série snů je i pro nás důsledným upozorněním, jak je pro ženskou duši ohrožující přijmout jangovou energii jako dominující funkci. Ohrozí to naše fungování a děloha nás začíná ničit a vraždit to dobré v nás i v okolí. Obnovujme denně svoji ženskou energii, naše dítě potřebuje přivinout a nakrmit, jenom tak  přežije. V tom je naše budoucnost. Uzavírejme sňatky s naší mužskou energií, propojujme se s ní, ale v lásce jako symbol svatby - spojení mužské a ženské energie.

s láskou Cantadora

sobota 1. října 2011

k současné krizi

Dnes mně zaujal článek z britských listů na http://www.blisty.cz/ 
o kolapsu.  Tady je shrnutí tématu:
"Vědomí toho, co přijde, nám může poskytnout duševní klid dokonce i uprostřed kolapsu. Nostalgie po starých dobrých časech ani popírání nadcházejících rozsáhlých změn však nejsou rozumnými reakcemi. Zoufalá snaha o zachování státu quo je úkol pro blázny a pošetilce. Jestliže víme, co přijde, můžeme začít aktivně ignorovat věci, na nichž nebudeme moci být závislí. Jestliže to udělá dost lidí v dostatečné míře, můžeme se dost rychle octnout v lepším světě. Můžeme čekat, až styl života, který ničí planetu i lidi, nebude nadále fyzicky možné udržet. Nebo se z něj můžeme vyvázat, dokud je čas.

Kolaps se tak může stát rájem i peklem – záleží na síle společnosti a kultury.

Pojďme tedy učinit závěry.
1. Finanční kolaps je v běhu a bude pokračovat ve svém směru a svým tempem. Insolventní banky budou ještě nějaký čas po nalití veřejných peněz vypadat solventně, ale samy už peníze nebudou schopny poskytovat. Portfolia úvěrů a hypoték na předměstské domy dostupné jen autem se brzy stanou bezcennými. Bude-li pokračovat znárodňování špatných dluhů, brzy se odvrátí zahraniční věřitelé i od státních dluhopisů jako od nadměrného rizika. Bude následovat hyperinflace a ztráta dovozů.
2. Hospodářský kolaps se skoro s jistotou dostaví. Klíčovou dovozní položkou je ropa, které se do USA dvě třetiny dovážejí. Bez ropy se v USA nic nehne a proto jsou dvě třetiny ekonomiky odsouzeny k odstavení. Bude nutno přijít s novými, méně energeticky náročnými způsoby obstarávání základních potřeb.
3. Politický kolaps je také zaručený. S poklesem daňových příjmů nebudou obce a státy nadále schopny splňovat minimální požadavky na údržbu infrastruktury a poskytování komunálních služeb. Lépe organizované obce si snad najdou cesty k řešení, ale mnoho se jich stane nedostupných a neobyvatelných, což způsobí vlny vnitrostátních uprchlíků. Politici jsou velmi daleko od pochopení toho, co se děje, a zabývají se vymýšlením způsobů, jak utratit peníze, které nemají. Zabývat se politikou je proto ztrátou času, snad s výjimkou místní politiky.
4. Sociálnímu kolapsu snad bude možno se vyhnout, ale ne všude. Zřejmě k němu dojde tam, kde jsou struktury společnosti zcela závislé na financích, obchodě a vládě. Je proto nutno rekonstituovat společnost dříve, než dojde ke třem prvním stupňům kolapsu. Stejně už leckde může být pozdě. Je to však oblast, kde se postupujícímu kolapsu musíme postavit na odpor, i kdyby jen proto, abychom potomkům odkázali aspoň trochu víc než seznam našich chyb.
5. Kulturní kolaps je něco, o čem je příliš hrozné vůbec přemýšlet, i když někde už k němu možná došlo a je dobře zamaskován dosud funkčními institucemi. Doufejme, že většina lidí se vzpamatuje a pod tlakem temných perspektiv si ještě dokáže vzpomenout na svou lidskost. Možná bude potřeba vytvořit, napodobit nebo importovat zatím nepostižené životaschopné subkultury – komunity přistěhovalců, Amishe a Mennonity, komunity hippies, lóže a řády apod. Tato společenství musela v nedávné době čelit nepřízni a různým ústrkům a nepříznivá zkušenost v nich vytvořila sociální soudržnost. Mohou také přijímat různá vědomá rozhodnutí k preventivnímu zjednodušení uspořádání jejich života. Musíme udělat vše, abychom se tomuto konečnému stupni kolapsu za každou cenu vyhnuli, protože v sázce není nic menšího než osud naší lidskosti
Z uvedeného vyplývají také rozumné individuální i společenské reakce na jednotlivé stupně kolapsu, které lze závěrem stručně shrnout takto:

1. Žít s co nejmenší potřebou peněz

2. Zajišťovat si základní potřeby svépomocí

3. Vládnout si sami

4. Vytvářet soudržné a vzájemně odpovědné komunity

5. Obnovovat a podporovat klasické lidské ctnosti".
Celý článek je na odkazu   http://blisty.cz/art/44974.html

Hezký den. Eva-Cantadora

neděle 18. září 2011

země světa


Otevřela jsem dnes ráno knihu Tao Te Ting, abych si dala směr svátečného uvažování. Občas to takhle dělávám, cesta jak se dostat do rovnováhy. V knize o Tao se mi to daří, vždyť TAO je rovnováha a tohle jsem si četla dnes.

Pěstovat vnitřní vhled

Co má pevné kořeny -
to nelze vytrhnout.
Co je pevně uchopeno -
to se nemůže vysmeknout.
potomci přebírají dědictví od předků -
to vše se řetězí z pokolení na pokolení.

Budeš-li pěstovat Cnosti,
budeš vždy opravdový.
Budeš-li se věnovat rodině, sklidíš lásku a dobré vztahy.
Budeš-li rozvíjet společenství -
bude jistě vzkvétat.
Budeš-li pracovat pro svou zemi,
ta bude prosperovat.
Budeš-li myslet na svět -
Tvá cnost pronikne do všech jeho koutů...

Proto měř druhým - jako měříš sobě
své bližní miluj jako svou rodinu,
rozvíjej své společenství, ale
dopřej prostoru i ostatním.
Měj rád všechny země světa,
tak, jako miluješ svoji zemi...

O něco později jsem otevřela internet a první článek, který jsem uviděla byl o Japonsku. Ten článek je  Tao v praxi. Píšu o tom kvůli řetězení, které se mi dnes děje. Když jsem otevřela knihu, internet, fotky, tak se mi spojilo téma rodiny, domova, vlasti a zemí světa. V tom je dnes moje hledání TAO a pěstování vnitřního vhledu, který mi zatím chybí. Cesta bude osvobozující, ale dnes můžu udělat jenom jeden krok.
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/244868-pul-roku-po-nicive-tsunami-maji-japonci-uklizeno.html

Hezký den v TAO, Cantadora

pátek 16. září 2011

Ahoj milí snící,

  tady je jeden osobní tip, kam si zajít v říjnu po práci:
http://www.jenprozeny.cz/kam-dnes-jit/seminar-objevovani-hnevu

Těším se na osobní setkání. Cantadora

pondělí 12. září 2011

Oteřená skupina snících

Milí snící, kdo si pamatuje práci v otevřené skupině, tak mám dobrou zprávu. Zahajuji v listopadu novou otevřenou skupinu snících, která se bude scházet jednou měsíčně. Semináře budou rozděleny na dvě části: teoretickou - co  je sen, co znamená a jak se snem pracovat a praktickou část, v které budeme pracovat se snem přímého účastníka pod mým vedením.
Zatím domluvené termíny budou v pondělí od 18.00 h a jsou to:

14. 11. 2011; 12. 12. 2011 a 9. 1. 2012

Místo seminářů je v DRUNĚ, adresa a mapa na http://www.druna.cz/. Podívejte se i na další zajímavé kurzy, které Druna pořádá.
Kurzovné 500 Kč.

Těším se na inspirativní setkávání. Cantadora

sobota 3. září 2011

seminář o symbolech a bdělé snění

Včera jsme měli seminář. Pracovali jsme se s různymi osobními symboly. Nejčastější to byli dopravní prostředky, zvířata, svatby, voda. Ukázalo se, že symboly se vyvíjí, proměňují a postupně řeší v realitě.  Povídali jsme si o tom, že když začneme se sny intenzivně pracovat, tak je jich čím dál míň. Jak si udržet schopnost snít a sny si pamatovat si můžeme přečíst v knížce Techniky snění od Arnolda Mindella. Mindell v práci se sny jde dál, protože nabízí už práci se Sněním. "Snění se objevuje v každodenním životě nejprve jako jemné, náznakové, neverbální pocity, nálady, tušení. Později se projeví jako trvalý signál, myšlenka, nápad či vjem, jako slovně vyjádřitelné sny nebo vize, které lze formulovat v pojmech běžného jazyka. Jste-li odděleni od Snění, musíte ke snům přiřadit asociace."
Na jiném místě navrhuje: Naše nové pojetí 24 hodinového bdělého snění přesunuje terapii blíže k duchovním praktikám. Místo asociací se budeme učit, jak se spojit se Sněním ještě předtím, než dojde k oddělení, budeme se tudíž učit rozumět snům dříve než přijdou."
Takže, když si nemůžeme pamatovat nebo uchopit sny, můžeme se postupně učit bdělému snění. O bdělém snění si povíme víc při osobních setkáních. Cantadora

Fotografie jsem stáhla z foto webu Picasa. U fotek z indické svatby jsem nenašla kontakt na  autora, děkuji tímto za možnost je použít...

čtvrtek 1. září 2011

1. záříPtá se otec na třídní schůzce: "Je to pravda, že náš syn mívá originální nápady?"

"Ano," přisvědčuje učitel, "zejména v pravopise!"

Promiňte mi někdy i mé originální nápady v textu a školákům hodně sil a optimizmu ve škole.

Cantadorasobota 27. srpna 2011

Santorini a kaldera

Dovolenou jsem strávila na Santorini a tam jsem po prvé viděla kalderu.
(toto jsem našla, zadáno pro slovo kaldera ve vyhledávači)
"Kaldera je rozsáhlým destruktivním vulkanickým tvarem kruhovitého nebo eliptického tvaru, jehož rozměry se v průměru pohybují mezi 1-50 km, ale mohou dosahovat až 100 km. Vznik kaldery se svázán s přítomností magmatického krbu v malé hloubce pod zemským povrchem. Když při sopečné aktivitě dojde k jeho vyprázdnění, oslabí se soudržnost nadloží a následuje propad výše položeného materiálu do vyprázdněného prostoru krbu následkem vlastní váhy. Těmito dvěma základními znaky - tj. rozlohou a mechanismem vzniku - se kaldera liší od příbuzného destruktivního tvaru, kráteru, kruhovité depresi menších rozměrů (do 1 km), která vzniká rozšířením jícnu ve vrcholové části sopky při explozivní erupci."
Zatím nic tak fascinujícího jsem neviděla, byla jsem obohacena o pohled na moře, které se vlní v kaldeře a energie této vody se nedá s ničím jiným srovnat.
Druhé obohacení přišlo v podobě snu, který mě naplnil silným citem. Ostrov Santorini je spojením slov Irena a svatá a znamená ostrov svaté Ireny. Teď dva týdny po návratu jsem měla sen. Moje kmotra se jmenovala Irena. Umřela náhle a nečekaně v roce 1989. Moc se mi po ní stýskalo, jako dítě mě velmi milovala a já to po celou dobu jejího života věděla, byla mojí životní kotvou. 
Ve snu jsem jí navštívila, pěkně jsme si povídaly a pak jsme se rozloučily. Ráno jsem byla velmi vyrovnaná, šťastná. Stejně jako když jsem se dívala na moře v kaldeře. Klid a štěstí.
Děkuji snu za toto setkání. Cantadora

čtvrtek 25. srpna 2011

Masaru Emoto: Skutečná síla vody

Připravuji seminář o Šarmu a v literatuře o kráse a všeho kolem šarmu a o tom, jak vyzařovat šarm se mi připletl odkaz na  knihu:
Masaru Emoto: Skutečná síla vody.
Tady je odkaz na článek, z kterého vybírám:
http://www.velkaepocha.sk/2009082610818/Vyzkum-Sny-se-stavaji-skutecnosti-lidska-mysl-formuje-hmotu.html

"Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu.

Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.
O tom, že je voda nosičem informací hovořili lidé již dávno. Pro poslední nedůvěřivé materialisty, kteří popírají možnost, že by mohly lidské myšlenky, hudba, slova nebo motlitby mít vliv na naši hmotnou realitu, nalezl pan Emoto jasný důkaz.
Co bylo tímto převratným důkazem? Byla to právě fotografie mikroskopické částečky vody – malého vodního krystalu, který měnil svoji strukturu podle působení různých vnějších faktorů.První fotografii pořídil Emoto ve své laboratoři v Tokiu. Kromě vědecké hodnoty, kterou fotografie mají, jsou rovněž uměleckým dílem, které potěší a chytne za srdce nejednoho pozorovatele. Od chvíle kdy byla pořízena první fotografie se sbírka obrazů vodních krystalů dále rozrůstala, až dosáhla několika desítek tisíc.
Je to právě Emotova sbírka fotografií vodních krystalů, která se stala klíčem k prokázání vztahu mezi vnějšími vlivy a změnou ve struktuře vody. Emoto provedl velké množství pokusů s kvalitou vody a dopadem negativních a pozitivních slov na strukturu vody. Zkoumal vliv hudby, obrazů, písmen nebo textů a provedl také další netradiční pokusy například testováním vlivu různých druhů modliteb na strukturu vodních krystalů.
Výsledky ukazují, že hudba, slova, myšlenky nebo modlitby skutečně na strukturu vodního krystalu vliv mají, což naznačuje, že skutečně mohou ovlivňovat, formovat a přetvářet strukturu hmoty. Díky fotografiím krystalu se hypotéza, že voda je schopná nést i přenášet informace, stala snadno rozpoznatelnou..."
Kniha už v češtině vyšla, dokonce její autor navštívil Prahu, takže možná patřím mezi poslední, kdo o ní neví. Dnes jsem pro sebe objevila další nový obzor.
Tak jsem se chtěla podělit o tom, co dokáže voda, vždyť naše tělo obsahuje kolem 60 % vody (více vody v těle mají muži než ženy. S věkem obsah vody klesá. Tělo novorozence je tvořeno vodou ze tří čtvrtin).
Jaké pak vytváříme krystaly vody? Dobrou noc Cantadora

pondělí 15. srpna 2011

pátek 5. srpna 2011

auto jako symbol snuSnící, která procházela sebezkušebnostním výcvikem se postupně zdály sny o autě.
Auto je symbol pro náš život, je to prostředek, který nám umožňuje přepravovat se, představuje vývoj, pokrok. Auta představuje naše já, autobus je spíše naše směřování ve společnosti, zahrnuje pravidla  a lidi, naši pozici a chování ve společnosti.


1.sen na začátku výcviku
Jedu v autě, které nelze ovládat. Pokouším se ho uřídit, mačkám brzdové pedály….
Pak se budím.
Snící vstupuje do výcviku s obavami a nejistotou. Je to velká neznámá, pociťuje ohrožení JÁ, které na začátku výcviku je i pro ní velkou  neznámou.
2. sen po roce výcviku
Jedu autem po úzké a klikaté cestě. Cesta je dosti podemletá a místy vyspravovaná. Dojedu k rozcestí s ukazatelem, u kterého stojí stará čarodějnice. Mám na vybranou – buď pojedu cestou, která je slepá nebo si musím prokopat tunel. Na pomoc mi přichází křehká dívka s baletními cvičkami. Říká, že cestu zná, že se už tudy jednou prokopávala. Na prohrabání máme malou zahradnickou lopatku.
Začala její sebezkušebnostní práce. Vynořuje se téma matky a dceři. Téma rozhodování a tíhy, kterou bude znamenat odkrytí vztahu k matce.

3.sen po dalším skupinovém výcviku
Jedu autem po široké nové dálnici. Je vidět, že je to novostavba. Okolí je ještě neupravené. Jedu sama, nikde nikdo. Dojedu až k rozestavěnému domu. Tam někoho hledám, kdo by jel se mnou dál. V domě ale nikdo není.

Práce zdárně pokračuje. Dům symbol pro JÁ v terapeutickém výcviku postupně roste, otevírají se průvodné pocity osamělosti a tíhy,které jsou daní za cestu  sebepoznání.

4. sen na konci výcviku
Sháním nové auto, potřebuji větší. Mám možnost vyměnit svoje staré auto za větší rodinný typ. Nabízené auto není úplně nové, ale prý s ním dojedu kam budu chtít. V technickém průkaze jsou uvedeny všechny závady auta.
Snící je na konci výcviku spokojená a připravená pokračovat  po výcviku dál v objevování nových aspektů sama sebe.

Dobou noc. Cantadora

pondělí 1. srpna 2011

druhý autobus s indiánským řidičem


"Jedu v plném autobuse. Autobus jede směrem na Mnišek pod Brdy a pak dál směr Příbram. Sedím na sedačce a choulím se do zimního kabátu, zvednutý límec. Všichni v autobuse sedí. Je takové pochmurné pozdně podzimní období. Jedeme po cestě a najednou z ničeho nic z boku po pravé straně se řítí šílenou rychlosti jiný autobus. Jede velmi rychle a tak nějak lehce. Je prázdny a je v něm pouze řidič. Najednou narazí vpředu a z boku do našeho autobusu. Ten se zastaví. Oba autobusy stoji. Ten prázdny autobus, stoji a čeká. Začínám cítit, že se něco děje a mám něco udělat. Pomalu se koukám po autobuse a vim, že dokud nevystoupim, tak nepojede dál. Pomalu se zvedám a jdu uličkou k tomu druhému autobusu. Jdu pomalu a cítím, že přijel pro mně. Je mi divné, opustit plný autobus, kde pohodlně sedím a jsem schovaná mezi ostatními. Vystupuju a po schůdkách scházim dolů. V novém autobuse se otevřou dveře. Můj původní autobus odjíždi pryč. Pomalu nastupuju do autobusu, který na mně čeká. Za volantem sedí mladý, dlouhovlasý indián. Vlasy má dlouhé až k pasu a zakrývají mu tvář. Přesto se rozpláču, protože vím, že ho znám a vlastně jsem ráda, že pro mně přijel. On nic neříká. Sednu si na první sedadlo, dveře se zavřou a autobus se rozjede. Jsem tam jen já a ten Indián. Jede do lesa. Nejede po žadné vyznačené cestě. Najednou je teplo a změnilo se počasí, je léto a já už nemám zimní kabát."
Děkuji za možnost zveřejnit tento silný sen.
Snící svémi snu porozuměla. Je tak jasný a pro ní znamená hodně. O obsahu snu jsme spolu nemluvily, proto budu psát jenom teoreticky.
Kdy přicházi  jasné výrazné sny? Člověk, který prochází krizemi a je zmítán mnohými impulzy protichůdné energie, při značné dávce trpělivosti a odvahy čelit takovému pnutí úzkosti, chaosu, nejasnosti, je obvykle obdarován snem s velmi výrazným poselstvím. Obsah snu mu napovídá, kterým směrem se má ubírat dál, aby krize  přinesla nějaké východisko a řešení tak vyčerpávajícího období.
S láskou Cantadora

pátek 29. července 2011

voda a léto pokračují


Prázdniny jsem začala poznámkou o dešti a létě. A jak to má moje přítelkyně Terezka?
" Já to mám teď podobně, jsme na chalupě a těšili jsme se na procházky v horách, na cyklovýlety…snažíme se počasí nevnímat negativně a prostě si užít věcí, které jdou, a tak koukáme na filmy, ležíme v knížkách, na výlety chodíme v pláštěnkách… a když to sluníčko na chvilku vykoukne, je to zázrak a svátek. Člověk si aspoň uvědomí, jakou má slunce sílu a jak všechno jinak voní, když slunce hřeje.

S vodou mám podobný magický zážitek.
... byli jsme na Slezské Hartě – vodní nádrži u Opavy. Byla jsem tak vyčerpaná, že se mi ani nechtělo mluvit, nešlo mi ani nad ničím přemýšlet. Pořád jsem se snažila se vnitřně přemluvit k odpočívání a nastartovat si prázdninové tempo, ale tělo a mysl, jako by pořád byly v běhu…
Půjčila jsem si loďku a sama veslovala po vodní nádrži. Pršelo a bylo zamračeno. A já jsem vyslala tiché přání, abych našla klid a vnitřní rovnováhu a začala konečně odpočívat, abych znovu nabrala sil. Veslovala jsem a veslovala a pozorovala jsem krajinu. Najednou v dešti vyšlo slunce, po chvíli přestalo pršet, vodní hladina se úplně vyhladila, byla klidná a nehybná, na nebi se objevila duha…já se zastavila s loďkou uprostřed vodní nádrže a koukala fascinovaně na tu nádheru. V duši se mi rozhostil tak silný pocit krásy a lásky a to byl onen „start“ k mému odpočinku. Byla jsem uprostřed vody, obklopena krajinou ze všech stran a měla jsem pocit bezpečí a síly. Pocit, že mohu být kýmkoliv, že mohu cokoliv. Nádhera. Tak jsem si tam tak seděla , usmívala se a meditovala, než slunce pomalu začalo zapadat a já se vydala zase zpět na břeh.
Jeden z malých velkých zázraků."
 Dobrou noc Terezko. Dobrou noc milí snící. Cantadora

posera strach

Klientka, které tímto děkuji za důvěru a povolení napsat její sen, prochází obdobím, v kterém se konfrontuje se svými emocemi. Překvapením pro ní její emoce strachu.  Strachu se vyhýbá, není si ho vědoma. Používá různé strategie, jak strach necítit. Po sezení, na kterém se konfrontovala s tím, že strach je pro ní velmi ohrožující emoce, se jí zdál tento sen:
"Vidím pootevřené dveře do místnosti, ve které jsem ještě nikdy nebyla. Je tam světlo. Pootevřu dveře a najednou z místnosti vyletí něco jako Rarášek, zvláštní postava, která není lidská. Strašně jsem se jí lekla, ale uvědomila jsem si, že ona se mnohem víc lekla mě. V tom snu ta postava byla vyděšená a měla velký strach, na rozdíl ode mě. Křičela jsem na nic "Co tam děláš?", ale ta postava byla tak vystrašená, že utekla pryč.... Ve snu jsem potkala svůj vlastní strach. A teď vím, že mě nemůže přemoci, protože je to strašný posera."
Klientka se na dalším sezení smála, celkově ožila při konfrontaci se strachem, je si ho mnohem víc vědomá a přestal ji ohrožovat, vždyť "je to takový posera."
Sen vnesl mnoho energie do další práce s tématem, které do té doby nebylo zvědomené. Sen odlehčil traumatickou energii strachu a vnesl léčivý aspekt do další práce se strachem.
Dobrou noc. Cantadora

čtvrtek 28. července 2011

knihy o snech III.Objevilo se několik výborných knížek, které  zájemcům o práci se sny můžu doporučit.
Donald Kalsched: Vnitřní svět traumatu - jungiánská
Donald . M. Marcus: Důvěra v nevědomí - psychoanalytická
Darvina MacKailová: Našeptávač snů - spirituální


Hezké letní čtení. Cantadora

úterý 26. července 2011

co si myslí o šarmu muž

"Jak já vnímám šarm. Dospěl jsem k názoru, že šarm přichází až s určitým věkem. A myslím si, že nezáleží na tom, jestli dotyčný byl nebo nebyl krásný, od začátku své poutě po tomto světě. Samozřejmě je asi větší pravděpodobnost, že přirozeně krásný člověk bude mít vetší šanci na úspěch v šarmu. Ale co je to krása? Znal jsem plno krásných žen, které byli ve svých nejlepších letech opravdové krasavice, ale ani o jedné bych dnes neřekl, že je šarmantní. Na druhou stranu, znám pár lidí, kteří dorostly do šarmu a s úspěchem si ho již dlouhá léta drží. Povětšinou nevědomě, přirozeně.


Když tak nad tím přemýšlím, tak pro přirozeně krásného člověka je asi i o hodně těžší být šarmantní, než pro "popelku", která se stane krásnou nejdřív uvnitř a pak krása přeteče do reálného světa.

Krasavice jsou svazované módními standardy a doktrínami, kterým s úspěchem podléhají. Vetšinou jsou sami sebou natolik zaměstnáni, že nedokážou postřehnout moment, kdy se jejich vnější krása začne přetvářet na vnitřní. A jejich šarm nebo spíše pravá povaha, kterou úspěšně dlouhá léta maskovali, se dostává ke slovu.
Šarm je něco, co člověk nedostane za nic." citace z mejlu od mého dobrého kamaráda Vladimíra.

Milý Vláďo, děkuji za tuto úvahu, je v ní něco dojemného, protože každé slovo jsi prožil a ne jenom vymozečkoval, jak  říkáš, když někdo moc spekuluje...  hezký den. Cantadora


úterý 19. července 2011

zlé sny

Na webové stránce http://www.jenproženy/ jsem začala psát do poradny o snech.
Koho zajímá téma zlých snů, v kostce je tam napsala odpovět, která není výkladem konkrétního snu, ale úvodem do otázky, proč se nám zdají zlé sny.

http://www.jenprozeny.cz/poradny/sny-a-symboly/zle-sny

 Hezký den. Cantadora

pátek 8. července 2011

prázdninyHezký den...  Prázdniny začali cestou na Slovensko.  Vzala jsem si na cestu plavky a knížky, abych si odpočinula. Propršelo 5  dní, dívala jsem se celé hodiny na rybník.... kapky tvořili nádherné kruhy, které vedly asi k mému tranzu. Protože jsem pak byla šťastná a úplně se zklidnila. Vůbec jsem se nezlobila na počasí. A krásně se mi procházelo, spalo, měla jsem silné sny, pracuji teď s nimi a dám je časem i na blog. Krásné prázdniny...

Cantadora


středa 22. června 2011

Berneška rudokrká

Krásny den.


Pani Jenny, která měla sen o orlovi (nedávno jsem o něm psala na blogu) mi přeposlala odkaz na blog - s odkazem na článek http://zdeneksoucek.blog.cz/1102/za-berneskou-rudokrkou-k-cernemu-mori

Protože je to krásné čtení, chci se o tento zážitek podělit. Krásný den a krásné sny.

Cantadora

čtvrtek 16. června 2011

Šarm

Včera proběhl seminář o šarmu a jeho objevování. Otevřeli jsme jeho energii a osm šarmantních žen se setkalo s jeho někdy velmi skrytou jemnou energií. Dnes se vezu na její krásné vlně. I když život je takový jaký je, zachovávám její energii nadšení a humoru.
A humor? Při informaci, že dívky jedou na seminář o šarmu, většina lidí slyšela, že se přihlásily na kurz šermu. I z toho je vidět, kam do nevědomí upadla tato vzácna podoba ženství.
Jsem tak nadšená, že ho chci opakovat pro další zajemkyně.

Cantadora

pondělí 13. června 2011

dont panic

Panika kolem mayského kalendáře nabírá na tempu...  Psát o lidských potížích a přiblížit se svým krizím je MNOHEM opravdovější a bolestnější než psát o něčem, čemu nikdo z nás nemůže teď v této chvíli dát punc naplněné reality. Je to budoucnost, která nenastala, ale už teď rozhodujeme, jaká bude. Nenaplňujme ji strachem z apokalypse. Základem duševního zdraví je NADĚJE. Zachovávám si naději v zdravý lidský rozum.
Minulý týden takto skončila reputace amerického kazatele, který udržoval své ovečky ve strachu tvrzením, že nastane konec světa 21. května 2011. Nenastal. Jak se s tím vypořádá kazatel a jak lidi, kteří ho několik let následovali?
"citace z webu: San Francisco - Američané, kteří uvěřili proroctví osmadevadesátiletého Harolda Campinga, že v sobotu nastane konec světa, jsou nyní zmatení...
Když na Novém Zélandu v sobotu pokojně odbila šestá hodina večerní, bylo jasné, že se Harold Camping opět zmýlil. Právě na tuto chvíli totiž předpověděl úplnou apokalypsu.
"Soudný den 21. května 2011, Bible to garantuje!" stálo na dodávce, ve které brázdil kalifornské silnice. Na fakt, že svět brzy skončí, upozorňovaly ale bilboardy po celém světě od Chile po Rusko."
Proč projikovat své nevědomé úzkosti a nevyřešené komplexy na vesmír a s ním spojený mayský kalendář?
Jakou lidskou potřebu naplňuje panika kolem informací o konci mayského kalendáře?
Nabízím jenom klid a nohy v teple jako kompenzační funkci všech apokalyptických zpráv.
Dobrou noc. Cantadora

neděle 12. června 2011

sen o tajemství

Včera jsme měli supervizní setkání, cílem supervize bylo ukázat ve snu aspekty, které snící potřebuje vidět.
Sen nepopíšu celý, jenom to, co bude smyslem analýzy symbolu tajemství. Supervize přinesla poznání propojení tajemství ve snu a života, který tajemství znamená.
Sen:  "Moje rodina je na návštěvě u mé známé, v pokoji stojíme, i když jsou tam židle a čekáme,  ve vzduchu cítíme tajemství. Prozradí nám, že adoptovali dítě. Vidíme připravenou postýlku. Nás to překvapí, protože rodina už má dvě děti. Jednu dceru, která je i v realitě jejich dcerou a ta druhá dcera je moje známá jako dítě. Přichází adoptované děti, kterým je 18 a 20 let. V bytě naši známí otevřou další dveře a to je  velké překvapení, protože objevujeme, že v bytě mají další obrovské prostory, přemýšlím o tom, jak to, že to před námi tajili, mají další tajemství. V této části bytu je dlouhá chodba, pokoje, trochu šero, ale je tam dost prostoru pro dospělé adoptované lidi, překvapuje ji jejich věk, přemýšlí, jaký to má smysl, adoptovat dospělé děti, vždyť s nimi to bude náročné, když jsou dospělí."
Snící má stabilní a bezpečný život, který nemá výrazné výkyvy. Její rodina vyznává tradiční hodnoty a žijí život podle morálních hodnot, které jsou páteří každé slušné společnosti.

Firma, v které pracuje snící, prochází krizí. Proto začíná zvažovat odchod z firmy, pro kterou pracuje téměř 20 let. Snící cítí z toho důvodu napětí a nejistotu. Problém přejít na jiné pracoviště nespočívá v tom, že nemůže najít práci. Naopak, zájem o ní projevili už dvě firmy s nástupem ihned. Jde o to, přijmout změny s tím související.
Snící je konfrontovaná se ŽIVOTEM. Sen jí ukazuje, jak velkým tajemstvím pro ní život je. Tajemství v podobě symbolů - adopce dětí a symbolu nové části bytu. Sen přinesl nádherný symbol tajemství - adopce dětí - symbol pro přijetí nové práce a odhalení nové části bytu jako symbolu pro nové aspekty života, který změna přinese.

Známá ze snu pro ní představuje dobře adaptovanou dospělou část, ale zranitelné dítě. Významná změna, která jí čeká, otřásla jejím JÁ a nutí ji  se podívat na život novými očima.
Tajemství máme všichni. Je několik druhů tajemství.
Osobní tajemství potřebujeme, pomáhájí chránit ryze osobní pocity a potřeby, prožité skutečnosti intimního charakteru.
Existují ale toxická tajemství, která otravují náš život. Jsou to tajemství, které ničí vztahy, překračují tabu a poškozují lidskou duši.
Tento sen o tajemství připravuje snící na konfrontaci s tajemstvím života. Život nám každý den přináší šance a naděje. Život je naděje. Sen posílá snící léčivou energii odvahy a naděje přijmout nové výzvy života. Objevovat nový prostor a lidi.  V tomto případě je tajemství nadějí.
Život posílá každému z nás zkoušky jestli život žijeme nebo jenom pasivně tlačíme před sebou. Tento sen nás dobíjí chutí a radostí čelit výzvám.
P.S. Co dělat, když se životu vyhýbáme? On nás i tak dohoní. O tom víme všichni své. Naposledy jsem to viděla u své přítelkyně. Moji drahou přítelkyni osočili  úplně nespravedlivě v novinách. Přitom právě z důvodu, že se životu vyhýbá, pracuje doma v bezpečí. Ráda o sobě prohlašuje, že je šedivá myška. Ale není. Novinář, který o ní psal, ji konfrontoval, že ani doma se nejde životu vyhnout.
Tajemství je život a Život je tajemství.
S láskou Cantadora

čtvrtek 9. června 2011

ptáci na internetu

Sen o orlovi mi připoměl, že začátkem roku jsme se nakonec ani nedozvědeli příčinu neobvyklého úhynu ptactva na celé planetě. A že je to normální a na vině je internet není odpovědí, která by nás měla uklidnit. Tady jsou útržky informací, které jsou na googlu, když jsem zadala slova "hromadný úhyn ptáků."
5.1.2011

Washington - Ve Spojených státech byl zaznamenán v krátké době už druhý záhadný úhyn ptáků, kteří doslova popadali z nebe. Poblíž Baton Rouge, hlavního města jižního státu Louisiana, bylo nalezeno na 450 mrtvých opeřenců. Téměř stovka mrtvých ptáků byla nalezena dokonce i ve městě Falköping na jihozápadě Švédska.
Záhadný úhyn ptáků po USA a Švédsku ohlásily i Kanada a Itálie. Nedaleko italské Boloni bylo za poslední týden nalezeno na 700 mrtvých hrdliček. V obci Saint-Augustin-de-Desmaures západně od Quebeku zase místní občan nalezl na svém pozemku za poslední tři týdny na 80 mrtvých holubů, informoval dnes kanadský internetový list National Post.

Italští vědci masový úhyn hrdliček vyšetřují. Ornitoložka Nadia Caselliová ale předpokládá, že ptáci zahynuli poté, co se přejedli slunečnicových semínek. Ta u hrdliček způsobují selhání jater a ledvin. V okolí Boloni jsou přitom slunečnicová semínka hojně dostupná, protože jsou odpadním produktem zdejší továrny na olej.
Také v Kanadě se smrt desítek ptáků vyšetřuje. Úřad v Quebeku pečující o divokou přírodu zaslal několik vzorků uhynulých ptáků do specializované laboratoře, ale pitva nepřinesla žádný jednoznačný závěr. "Je to něco neobvyklého a bereme to velmi vážně. Zároveň si ale nemyslíme, že by byl nějaký důvod ke znepokojení," prohlásil mluvčí ministerstva pro přírodní zdroje Nicolas Begin.
9. ledna 2011 11:38

Ohňostroje, mráz a nemoci

Nejznámější případ úhynu vlhovců v Arkansasu vědci z USGS odůvodňují tím, že ptáky ve vzduchu pravděpodobně zaskočil velký hluk, způsobený silvestrovským ohňostrojem, který v hejnu způsobil paniku. Vlhovci, kteří ve tmě prakticky nevidí a v noci málokdy vylétávají, tak ztratili orientaci a naráželi do překážek nízko nad zemí, když se snažili ohňostrojům vyhnout.

Následný úhyn asi pěti set vlhovců a špačků v sousední Louisianě byl podle Shulerové způsoben nečekaně studeným počasím. Ze stejného důvodu také pravděpodobně uhynulo na dva miliony ryb ve státě Maryland v zátoce Chesapeake, kde došlo k extrémnímu snížení teploty během krátké doby.

Na jihovýchodním pobřeží Velké Británie moře pro změnu vyplavilo asi čtyřicet tisíc mrtvých krabů, hvězdic a dalších mořských živočichů. Podle vědců je důvodem také nezvykle chladné počasí, které způsobilo jejich podchlazení.

Krabům je nejlépe v teplejších vodách, když ale přijde zima a pláže pokryje sníh, tak se někteří z nich s mrazem nedokáží vypořádat, řekl Tony Child, manažer projektu Thanet Coast. „Je to strašná rána pro celou populaci,“ prohlásil s tím, že podobné úhyny se na stejném místě odehrály i před dvěma a pěti lety.
Ostatní případy, které byly hlášeny z jiných zemí světa, se zatím stále vyšetřují. Dost často může za masové úhyny ptáků rozšíření nemocí v hejnu, jinými důvody jsou například znečištění nebo nehoda po ztrátě orientace, shrnul situaci Doug Inkley z americké Národní federace pro divočinu.

„Většinou nejsou tyto oblasti (úhynu) poblíž lidských obydlí, ale například v lesích,“ uvedl Inkley pro CNN.

Na vině je také internet
Podle odborníků může za atmosféru, jež vznikla v souvislosti s úhyny, také internet. V době síťové komunikace se zvěsti o masových úhynech mohou velmi rychle rozšířit.
„Pokud začali ptáci padat z nebe v roce 1960, zaznamenalo to jenom pár lidí. Možná se o tom psalo v místních novinách, ale většinou se tato informace nikam dál nerozšířila,“ prohlásil odborník na současnou kulturu na syrakuské univerzitě Robert Thompson.

Hezké sny. Cantadora

úterý 7. června 2011

numinózní charakter snu

Foto jsem stáhla z googlu, autora neznámý, k fotce není  přiřazeno jméno. Děkuji.
SEN:
"Zdálo se mi, že jsem jela kamsi s dětmi autem a musela zastavit. Nevím, proč, možná
to byly nějaké hranice, prostě jsme zastavili u něčeho, co připomínalo nástupiště a čekali u auta.
Pak nás dojelo jiné, ze kterého vylezl náš kamarád ze Santorinu, který žije v USA, Miloš.
Povídali jsme si o všem možném. Nad nástupištěm vedlo betonové schodiště, které bylo
ze spodní strany zasněžené a byly na něm kočičí stopy. Nemohli jsme přijít na to, jak je to možné.
A pak přišlo to hlavní.
Na konci nástupiště začínala malá rokle s lesy okolo a nad ní lítal dravec. Volala jsem na Dominika,
ať mi ho pomůže určit, ale neslyšel mě. Potom jsem uviděla bílou hlavu a bylo mi jasné, že je to orel.
Najednou něco zahlídl a spustil se střemhlav dolů do křovin na dně rokle. Čekala jsem, až vyletí,
abych viděla, co ulovil, ale nevzlítl. A najednou se u toho křoví zjevil člověk a vydal se směrem k nám.
Přišel na nástupiště a já viděla, že je to černoch v dlouhém šedivém plášti, který byl zakončený nějakými
pery. Kráčel středem nástupiště kolem mne a mně bylo najednou jasné, podle jeho chůze, jeho vzhledu,
i podle toho, že v levé ruce pod pláštěm držel něco chlupatého, že je to on. Že je to ten orel.
Zírala jsem na něj, on mě minul, a pak se najednou zastavil, a otočil se na mne. A z toho, jak se díval,
bylo jasné, že poznal, že já to vím. A pak se zas otočil a zmizel mezi lidmi."

Obrátila se na mě snící Jenny, jestli bych jí se snem nepomohla. To opravdu nevím, jestli s takovým snem je podstatné zacházet jako se sny s oblasti lidské psyché, tady není prvoplánový jeho aspekt osobní.
Tento sen je z oblasti NADOSOBNÍ. Zdál se jí pře 6 lety a teď přišel čas na jeho odkrytí. Nevím jak působí tento sen na vás, ale já jsem byla snem zasažena a rozhodla jsem se na něj podívat z pohledu  velikosti snu, jeho numinózního charakteru. Který sen se dá nazvat velkým? Co to je sen numinózního charakteru? Je to sen, který v sobě nese prvek posvěcení a  poselství pro nás. Sen, který člověka  zasáhne a nosí ho v sobě dlouhá léta, pátrá po jeho smyslu. Je důkazem posvátnosti, kterou v sobě nosíme  my lidé. Minimálně jednou za život je takovým velkým snem obdarovaný každý z nás Přesahuje člověka, kterému se zdá. Má pro snícího význam někdy i desítky let, usměrňuje jeho životní cestu. Takto se dostal ke mně i tento numinózní sen paní Jenny. Zveřejnila jsem ho s jejím svolením. Jak naloží s ním, je její životní příběh a cesta. Jsem jenom vykladačka příběhů. Dávám ho na blog, aby jsme všichni, kdo se ke čtení tohto snu dostane, stali účastníky jeho sdělení.
Numinózní sen přináší:
- dotýkáme se jedinečnosti naší existence, pravého Já
- po probuzení podněcuje k hlubšímu vnímání  života
- probouzí duchovní aspekty našeho Já
- podněcuje k hledání smyslu bytí
Z tohto pohledu, co znamená výše popsaný sen pro snící? Výzvu k přijetí jedinečnosti své existence a hledání smyslu svého bytí?  Sen na sebe vzal podobu proměny zvířete v člověka. Mohlo by to navádět i k práci s instinkty, neměla bych v něm vidět spíše téma  integrace nižších pudových složek?
ALE: snící si tento sen pamatuje a hledá cestu k němu i po šesti letech, tím vylučuji jenom osobní charakter. Osobní sen je v hierarchii snů na nižším stupni důležitosti než numinózní sny.

Všechny nás ohrožuje ztráta kontaktu s přírodou; faunou a flórou. Byla původním prvkem země, náš druh se vydělil později. Svým chováním uchvacujeme Zemi čím dál víc a chováme se bezohledněji. Ale jak rostliny,  tak i zvířata mají na Zemi své nezastupitelné místo. Právě orel bělohlavý je jeden z ohrožených druhů, stejně jako naše sny. Sny už tisíc let i déle ztrácejí v životě lidí význam, přestáváme s nimi komunikovat a starat se o jejich sdělení. Díky numinózním snům věřím, že sny jsou řečí duše a zároveň se ptají: opravdu si myslíte, že jsme nedůležité? Denně mizí několik desítek druhů fauny a flóry, stejně tak se nestaráme o své sny, duši. Tato degradace Matky přírody, snů vedou k zoufalství duše - ztrácíme lásku k sobě, lidem kolem sebe, Zemi, kterou obýváme.
Indiáni věřili  v to, že zvířata mají svojí duši a snažili se s nimi komunikovat. Snová zvířata přichází jak od předků, tak i od nás současníků. Skrze sny se s nimi máme dorozumívat, slyšet jejich sdělení, respektovat jejich potřeby a požadavky na jejich přežití.
Orel bílý ve snu se mohl takto ohlásit ve snu ženy, která byla frekvenčně vyladěna na duši zvířete. Je připravena to přijmout, jeho poselství šířit  dál, předávat lidem, kteří ji podpoří v sdělování práv a potřeb orlů.  Pře 6 lety ne, teď si troufám říct, že ano. Stálo jí za to kontaktovat cizí ženu, které poslala k pochopení tento svůj sen.
Kdo se sny pracuje, tak ví, že sen je jako rádio nebo TV. Každý dostane sen podle toho, na jaké frekvenci je naladěný, jaké vlny vysílá, takový obraz uvidí, rozhlasovou stanici uslyší. Nevím jak se snící daří být vyladěna na frekvenci orla a jestli je to udržitelná frekvence, v každém případě je obrovským poznáním, že orel s námi lidmi může sdílet stejný prostor. A co je s ním teď, ještě může být s námi, je ještě mezi námi?
Budu ráda, když nám paní Jenny napíše víc o tom, co ví oněm dál. 
Text o numinózních snech jsou z knih: Brenda Mallonová: Sny od A do Z, Jungovy sebrané spisy. Aspekty přemísťování duše zvířat do lidských snů najdete v knize: Marca Iana Barasha: Léčivé sny, kapitola 2;
Co sen chce?

Krásné sny Cantadora

čtvrtek 2. června 2011

Objevování hněvu

Na http://www.evahroncekova.cz/ nabízím seminář o Objevování hněvu.
Důvod je jednoznačný, v mnoha a mnoha snech je ukrytý hněv, který se žádá zvědomit. Formou příběhu budu pracovat s komplexem hněvu se všemi, kdo o seminář projeví zájem.
A tady jsou k němu moje poznámky, které souvisí z příběhem Púlměsíční medvěd; str. 295-307; z knihy Ženy, které běhaly s vlky.

Léčení hněvu není v jednorázovém pochopení příčin, ale v každodenní trpělivosti při udržování pořádku a klidu duše.

1. seminář  Pojmenování vlastního problému s hněvem.  Vytyčení cílů pro zvládání hněvu. Hledání klidné a léčivé síly.
2. seminář Rozpoznání komplexu hněvu: Odvaha vstoupit na území hněvu, které popírám, neznám, má nade mnou moc. Rozeznání iluzí, přijetí, pochopení a odložení starých pocitů, posedlostí, vzteku, hádavosti, zlosti, zloby, pomsty.
3. seminář Porozumění hněvu a odpuštění – odprošení svého soucitného JÁ, porozumění vzteku, pochopení svých pocitů komplexu hněvu, aplikace principu naděje: „vše bude dobré“.

Negativní využití vzteku vede k tomu, že se soustřeďuje intenzivně na jednom místě, kde vypaluje díru do duše a člověk se stává nemocným a slabým v rukách hněvu, který přebírá vládu nad životem člověka.

Pozitivní pohled na hněv může vést k osvícení. Cyklus vzteku je stejný jako jakýkoliv jiný cyklus v přírodě a při vzniku emocí: vzniká, stoupá, klesá, mizí a uvolňuje se jako nová energie.
Každý v menší nebo větší míře má v sobě velmi zlostnou a týranou část, a naše duše, která má milující léčivý aspekt si bere za své, že tu zlobu a hněv uvede do stavu klidu a pořádku.
Aplikace principu hledání, rozpoznání a porozumění.
Až tento proces může zahájit proces odpuštění. Zabývání se vztekem zahajuje proces proměny.
S láskou Cantadora

pondělí 30. května 2011

Šarm - hledání kouzla osobnosti.


Seminář se uskuteční dne 15.6.2011 v 18.00 h. a potrvá tři hodiny.

Program semináře Šarm - hledání kouzla osobnosti:

- představení a očekávání

- matka a její poselství šarmu

- kouzlo osobnosti – hledání individuální definice

- mapa tělesných pocitů a práce s oblíbenými věcmi, které podporují kouzlo: (šátek, rtěnka, hřeben, osobitý sešit, vůně)

 - podpora vlastního šarmu na další cestě Ženy

Krásný večer, podrobnosti jak se přihlásit na kurz najdete na http://www.evahroncekova.cz/.

Vaše Cantadora

úterý 24. května 2011

vesmír se rozpíná díky temné energii

Vybrala jsem z webu. Vladimír Michna, novinky
Vesmír mohutně expanduje kvůli záhadné temné energii
"Ve vesmíru je záhadná temná energie, která pohlcuje již asi 74 procent jeho objemu. Její existence může vysvětlovat, proč vesmír stále mohutně expanduje. Potvrdily to první výsledky velké astronomické studie.

Nálezy jsou založeny na studiích 200 tisíc galaxií. Vědci použili odděleně dvě různá pozorování k nezávislé kontrole dřívějších zkoumání této energie, uvádí BBC.

Studie uveřejnil časopis Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Jeden typ zkoumání zahrnuje měření modelu, podle kterého se galaxie zvětšují v prostoru. Druhý typ pozorování zahrnuje měření, jak rychle se skupiny galaxií formovaly v čase. Obě tyto techniky potvrdily existenci temné hmoty a expandujícího vesmíru.
Koncept temné energie se poprvé objevil v roce 1990 při studiích světla vyzařovaného explodujícími hvězdami.

Aktivitu temné energie lze popsat tak, že je to jako když vyhodíte míč do vzduchu a ten zrychluje směrem nahoru k obloze víc a víc.
K vysvětlení zrychlující se expanze vesmíru museli vědci buď přepsat teorii Alberta Einsteina o gravitaci, nebo přijmout skutečnost, že vesmír byl vytvářen novým typem energie.

„Výsledky nám říkají, že temná energie je kosmologická konstanta, stejně jak navrhoval Einstein,“ dodává.
Jestliže temná energie tvoří 74 procent vesmíru, tzv. tmavý materiál tvoří 22 procent vesmíru, zbytek připadá na plyn, hvězdy, planety a galaxie."

No a mně  napadá jestli to není  to, co pro nás naše nevědomí. To taky dělá s naším vědomím věci,které se vymykají lidskému chápání...

neděle 22. května 2011

Háj/LesBěhám skoro denně v lese  a využívám si to k povídání s přírodou. Ano, nechci to nijak vysvětlovat, prostě si povídám se stromy, se zemí, s listím, podle toho, kdo zrovna se mnou chce v lese navázat  hovor. Ráda vzpomínám na jeden pozdně letní rozhovor s listím, které pomalu dávalo signál blížícího se podzimu. Bylo těžké pozdní srpnové odpoledne a najednou tři vzdušné víry zvedli listí a předváděli vířivý
tanec. Byla jsem tím natolik uchvácena, že jsem se zastavila a pozorovala tento určitě přirozený úkaz horkých vzdušných mikro vírů. Viděla jsem v tom tančící víly, které se vznáší a roztáčí svůj nádherný tanec radosti a harmonie, kterou les v dané chvíli nabízel. Nebo denně zdravím můj nejmilovanější strom, který se skládá ze čtyř kmenů. Je vysoký, košatý. Majestátnost sama. A co drobní obyvatelé háje jako jsou veverky, zajíci a jiná zvěř, kterou občas můžu pozdravit a poděkovat, že tam můžu s nimi být.
Dnes jsem taky běhala a najednou na mně spadl v lese smutek. Jak já se zlobím na naše barbarské chování v lese! V Čimickém háji nějaký mudrc nechal v celém lese asi po pětistech metrech instalovat lavičky. Dobrý úmysl je opravdu někdy cesta dlážděná do pekla. Kolem laviček v lese je teď halda odpadků, plasty, papíry, lahve, pneumatiky!, vajgly od cigaret. Běžet kolem těch laviček s odpadky všude kolem je utrpení. Tak to tedy opravdu není přirozená součást lesa!  Běžím dál a vidím pejskaře, který si mezi stromy hází se psy míčky, takže veverko, přizpůsob se ty, i když jsi doma. A cyklisti? Les není přirozená cestička pro kolo, cyklisti velkou rychlostí profrčí po cestičkách a na místech, kde možná zrovna potřebuje les ticho a nerušit...  Když takhle běžím a stoupá můj vztek nad tím, co provádíme lesu, potkávám babičku. Ne, nebyla kouzelná. Je to starší pěkná penzistka, která to cítí stejně, ale má ČAS. Sbírala odpad v lese a říkala mi, že denně takhle obejde celý les, sice jí to zmáhá, ale nemůže vidět, jak se lesu škodí a ubližuje. Tak si vezme igelitky a sbírá ten odpad. Poděkovala jsem jí a překvapila mně, když taky poděkovala za podporu, že v té lásce k lesu není sama. Babičko, čarujte, prosím. A až budu v penzi, přidám se k Vám.

DĚKUJI. Cantadora