pondělí 24. června 2013

nikdy nebudu pouze se dívati....

Objevuji básníka Viktora Dyka....

verše Komteplativní oči sice vyjadřují jeho potřebu politické angažovanosti, ale jsou i lidským postojem, vyznáním jak se vztahovat k životu.

"A vy, ó, básníku, s marně roztouženýma očima,
věčně vzrušený, věčně bojovný,
věčně poražený?
Vy snílku tolika marných snů?
Chcete stále něco. My nechceme.
Napadáte stále někoho. My nenapadáme.
Bouříte se stále nad něčím. A my se nebouříme.
Hledíme. Bereme na vědomí.
Ale nebouříme se.
Neodsuzujeme; nenapravujeme.
Netrpíme. Známe vše.
Ale nechtějte, snílku, abychom jednaly...
Tak mluví moudré, chladné komteplativní oči.
Chápu jejich řeč a je mi z ní úzko: neboť já nikdy nebudu pouze se dívati.

Velmi tomu rozumím.... hezký den, dnes se otevírají poklady země. Cantadora


pondělí 10. června 2013

akauzalita a Wanted


Při práci se sny musíme rozvíjet akauzální myšlení. Co to znamená prakticky? Vysvětlím to na fyzikálních rozdílech mechaniky a kvantové fyziky.
 Pamatujeme ze školy na tři Newtonové zákony mechaniky:

Zákon setrvačnosti.
Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare.
Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.

Zákon síly.

Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae et fieri secundam lineam rectam qua vis illa imprimitur.
Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.

 Zákon akce a reakce.
Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem; sive: corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.
Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.

Podle wikipedie je....
... "kvantová fyzika soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantum. Na rozdíl od klasické fyziky se v nich nepopisuje stav systému pouze přiřazením určitých přesně daných hodnot fyzikálních veličin, ale předpokládají i existenci stavů, u kterých je výsledek měření předpověditelný pouze v rámci pravděpodobnosti."

Kauzalita v myšlení se projevuje tím, že za vším hledáme souvislosti: když se ti stala věc A, tak to znamená, že tomu předcházela věc B a vyplyne z toho věc C. Je to jako v Newtonovské mechanické fyzice... zatímco kvantová fyzika předpokládá existenci stavů, které není možné předpovědět mechanicky.
Rýmu si vysvětlíme kauzálně jako nákazu, studené počasí nebo vnitřní pláč, který nás nutí se zastavit, opečovat se, jít brzo spát, jíst vitamíny a pít horký čaj.... .
Akauzalita v myšlení připouští, že určité děje, které v našem životě probíhají, pochází z kvantového světa a ne mechanického. Možná na rýmu stačí kauzální myšlení, ale na mnoho jevů, které se v našem životě odehrávají je lepší použít akauzální myšlení.
 Jeden příklad ze včerejšího večera. Viděla jsem film Wanted včera pozdě v noci v televizi.
Nedívám se na horory, thrillery, akční filmy, nebaví mně. Ale včera jsem se dívala skoro proti své vůli na pravý krvák... opravdu jsem si říkala: "Dost, vypni to, je to hnus, ztráta času." ... ale dívala jsem se dál, něco ve mně to nechtělo vypnout. Najednou ve filmu zazněla věta: "... to je tvůj pokoj, miluj ho, pomůže ti, aby si pochopil, kdo jsi." Něco ve mně udělalo klik a mohla jsem televizi úplně v klidu vypnout  .
Ta věta souvisela s něčím ve mně, co nedokážu zatím pochopit. S přestěhováním a odcizením, které prožívám v cizím městě a cizím pokoji..... vše do sebe zapadlo. Milovat, ano, musím milovat svůj byt na tomto místě, pomůže mi poznat nějakou část sebe, kterou jsem zatím nepoznala.
Tím se akauzalita uzavřela.
Někdy i v nejhorším filmu, knize najdeme diamant.... tak jsem se včera zbavila zákonu setrvačnosti, abych přijala cenné poselství pro naši duši. To samé platí pro pochopení smyslu snu.

Krásný den Cantadora

neděle 9. června 2013

sounáležitost

Jsem součástí toho, co se děje v přírodě. Všichni jsme součástí toho, co se děje v přírodě. Co nás může spojovat je schopnost SOUNÁLEŽITOSTI. Naše víra a naděje, že to zvládneme. Příroda se projevuje ve své přirozenosti a my se musíme naučit tomu mnohem lépe naslouchat. Já vím, že to dokážeme. Máme to v sobě, dlouhá tisíciletí se to učili naši předkové, my jsem na to zapomněli, ale tu schopnost v sobě máme. To je moje modlitba za obnovu toho nejlepšího v nás.
 
Dobré sny. Cantadora