čtvrtek 29. března 2012

seminář Smutek

V sobotu 24.3. 2012 jsem chtěla jít na pohřeb Majdě, která umřela v pondělí. Dlouho před tím jsem zvala na seminář o smutku lidi, kteří potřebovali projít cestu svého smutku. Zastavit se na místech, které v životě neoplakali. Na pohřeb jsem nešla právě kvůli semináři, abych mohla být spolu s lidmi s odvahou a vnitřní poctivostí. Abychom se dotkli vlastních poranění a oplakali své neoplakané smutky. Ten den jsem cítila, že zároveň truchlím pro Majdu, ale mám i radost, že jsem poznala jí i její rodinu.
Důležité bylo přijmout poznání, že smutek je emoce, která má člověka zpomalit, dát mu čas a prostor na reorganizaci vnitřního světa. Ztráty, poranění mění trvale nebo dočasně vnější svět člověka a tomu se musí přizpůsobit ten vnitřní. Smutek přeskupuje náš svět, pomáhá nám adaptovat se ke změnám, které člověka čekají. Někdo měl matku a přišel o ní, jiný ztratil rodinu, někomu zavraždí blízkého člověka, kolik lidi prožilo vraždu své duše, ztrátu domova, práce, iluze...  život je plynulý tok změn a některé jsou velmi bolestné.
Takhle mi smutek dává velký smysl, jeho dopad na naše životy je nadějně léčebný, není důvod se smutku vyhnout. Není důvod věřit písni: "Show must go on"... Je lepší dělat to, co dělali naši prarodiče, vzali si čas klidu, oblékli se do černého a chtěli si projít svoji krajinu smutku, z které se vrátili, až když přijali ztráty. Rány se zahojili jak dlouho bylo potřeba, aby se pak mohli  pustit na další cesty s obnovenými silami. Ráda bych tento seminář na podzim zopakovala, byl důležitý v objevování smutku a jeho přijetí. A vlastně po něm přišla i radost. Dobrou noc. Cantadora

úterý 27. března 2012

motlitba


Modlitba anonymních alkoholiků pomáhá i ve chvíli, kdy jde o to zůstat věrný sám/sama sobě...
Bože, dej mi klid, přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat.
Dobrou noc všem, kteří nemají klid, ani odvahu a hledají moudrost mimo sebe. Tady je jeden dobrý maják pro hledající a tápající.
Dobrou noc. Cantadora

neděle 18. března 2012

co nového na Slunci?

Dnes mě ohromila nová informace o Slunci. Slunce je kromě jiných aspektů i symbol moci, ono ovlivňuje naše bytí a nepotřebuje k tomu nic jenom být nebo nebýt. Co se děje na Slunci?

http://www.novinky.cz/veda-skoly/vzdelavani/262015-u-slunce-se-objevil-tajemny-objekt-vypadajici-jako-tmava-planetka.html

Jsem zvědavá  na odpovědi vědců. Cantadora

neděle 11. března 2012

královna Sissi


Sen: Prosila jsem císařovnu Sissi, aby neodmítala své dítě, které se podle ní  nehodí na trůn tak velké říše jaké vládne. Ale císařovna trvala na svém odmítnutí."

Snící svému snu pře víc než rokem neporozuměla a tak jsem se rozhodly společně, že ho necháme v sešitu zatím v klidu dozrávat.  Jeho smysl se nám vyjeví, až přijde jeho čas. Byl jiný než ostatní sny, které se jí v té době zdály. Měl jiné symboly, dynamiku a nedával jí žádný smysl s událostmi běžného života a konflikty, které v té době řešila v práci s kolegyní.
Po roce práce na jiných snech byl najednou jasný a nepotřeboval hlubokou analýzu. V jiných snech jsme totiž velmi jemně a postupně odkrývali základní vztah matky a dcery přikrytý spoustu obranných mechanizmů. V realitě byla nucena dlouhodobě řešit svůj vztah se starší kolegyní, která ji v práci odmítala pomoct s adaptací na nové pracovní zařazení a náplň práce. Nešlo už udržet mimo  vědomí mnohem bolestnější vztah a to se svojí matkou, která její existenci odmítala už před narozením. Velmi pomalu a postupně odkrývala pravdu, že přišla na svět jako nemilované dítě.
Všechny obrany postupně slábly a pro klientku nastala nejtěžší fáze práce: přijetí toho, že jako dítě nebyla přijímána svojí matkou.
Tento sen se stal srozumitelným. Daleko dřív než její vědomí jí sen poslal základní pravdu, ke které jsme ještě další rok krok za krokem smeřovaly.  Pro snící nastal  čas pochopit, že odmítnutí matkou nemohla přežít a tak to jednoduše celý život před sebou ukrývala v nevědomí jako nejhlubší poranění, o  kterém nevěděla. I tak zůstává princeznou císařovny Sissi, ale už neusiluje o její lásku. Pracujeme na tom, aby se otočila k lidem, kteří jí přijímají, pracujeme na lásce, kterou ještě může přijímat a dávat.
Tento sen má prospektivní funkci a pomalu nás usměrnil správným směrem, abychom se zaměřily na základní poranění, které musí být ošetřeno.  Strach a obrana před touto krutou realitou nás dlouho držel před branami pochopení toho, co klientka v hloubi své duše už léta musela držet v podzemí jako dobře ukrytou mrtvolu. Ale pravé vědění léčí. Snící se pomalu nadechla, je na cestě se konečně pohnout. Já ji děkuji za možnost dělat jí průvodkyni územím příběhu matky a dcery, která si musí dát sama svolení převzít své království. Teď může jít a hledat smysl života tam, kde bude přijímána.

Dobrou noc všem matkám a dcerám, které se do něčeho zapletly a čekají na rozpletení svého zakletí. Cantadora