úterý 28. února 2023

sen o dvou hadech a vývoj vědomí

 
Sen, který tady předkládám, má jednak indiviuální rovinu a pro klienta souvisí  s tím, že otevřel srdce lásce. Pro většinu zamilovaných to znamená být konfrontován s otázkami důvěry, blízkosti, schopnosti dávat a přijímat, s morální zralostí. Symbolika hadů ve snech naznačuje pohyb vědomí, potřebu růstu vědomí. Láska je jeden z klíčů, který nutí lidskou bytost růst (bohužel stejně tak je možné otevřít cesty duše do pekel, ale nebudu v tomto příspěvku psát o zhoubných vztazích). Jak ten příběh dopadne, záleží na každém snícím podle stupně zralosti a vztahu sám vůči sobě. Jsou lidé, kteří šanci k dalšímu vývoji nevyužijí právě kvůli egocentrickému způsobu myšlení, sebeodcizení, závislostem na látkách slasti, které s láskou souvisí jenom docela okrajově.... Větší části lidstva slouží k růstu vědomí a to z hloubi srdce přeji nejenom snícímu, ale taky nám všem. Kéž se lidstvo vyléčí láskou.

 Sen:

Jsme v nějakém suterénu, nebo v dílně, či ve skleníku. Jsem tam já a nějaký starší muž, asi přírodovědec. Uprostřed místnosti - na velkém stole, v otevřené krabici  nebo bedýnce(?) je nějaké menší zvíře (velké třeba jak zajíc, žádná myšička), které pozorujeme. Ale tuto část snu vnímám jen jako úvodní situaci. Zajíc není žádná asociace, ale popisuje velikost. Klidně to mohlo být i malé sele.

Sen si začínám vybavovat v momentě, kdy se u stěny místnosti, možná pod oknem, objevuje had, který vylezl z nějakého většího truhlíku naplněného pískem. Není veliký, asi tak 60 cm. Barva nevýrazná, černošedá, nevybavuju si žádné ornamenty.

Had se blíží k tomu zvířeti na stole. My ustupujeme a pozorujeme “v přírodě známý jev”, ve kterém se had nechá tím zvířetem spolknout (zaleze mu do břicha). Jako by to z nějakého biologického důvodu potřeboval.

Ale než na to dojde, místo hada a zvířete jsou tam najednou dva stejní hadi. Jsou vztyčení proti sobě a mají rychlé pohyby. Nevím, jestli spolu bojují, nebo se páří.

(Z těch hadů mám strach jako z hadů.)

Podíváme se na dynamiku děje. Had se plazí k neurčitému zvířeti, vlastně konkrétní je jenom velikost zvířete; malého selete nebo zajíce. Má spolknout hada. Tady se zastavím, protože "tento přírodní známy jev" až tak úplně častý v našich končinách není. Ve snu proces pohlcování souvisí se splynutím, smícháním dvou oddělených částí, prvků. Může to představovat obraz pohlcování našich starých částí rodícími se aspekty, nebo pohlcení něčeho slabšího silnějším. Vzdáváme se svobody, nenásledujeme vlastní cestu, přijímáme vyšší přírodní zákon. Posloucháme naše přírodní primitivní síly, dovolujeme nevědomí, aby nás pohltilo, proměnilo a vypustilo na novou energetickou úroveň .

Ve snu se ukáže, že to neidentifikované zvíře: sele nebo králík se proměňuje v hada. A tady začíná zajímavá část snu: čeká nás tanec nebo boj dvou hadů. Nebudu se věnovat obšírně symbolu hada, ten jsem už popsala v jiném snu, zaměřím se na zápas hadů a symbolické vyjádření boje o vývoj vědomí.

Had reprezentuje životní sílu, tvůrčí energii, je to energie, která se snaží prorazit skrze naše energetická centra, posunout výš naše stadium vědomí.

Cituji z knihy Lutz Muller, Anette Muller: Slovník analytické psychologie

str. 460-462 (upravená a zkrácená verze)

Vývoj vědomí 

 "... Dnes většinou vycházíme z toho, že se velká stadia lidského vývoje opakují v individuálním životě, tzn. každý člověk prochází od svého narození až ke své zralosti v relativně pravidelné posloupnosti a do určité individuální meze těmi samými stupni, kterými prošlo lidstvo jako celek. Přitom je sice možné udat současný všeobecný stav vědomí pro určitou společnost a kulturu tak, jak se odráží ve způsobu politické organizace, průměrném životním stylu, duševních a náboženských hodnotách, ale uvnitř každé společnosti existuje velké rozpětí mezi jednotlivými individui.

Pro hrubou orientaci je možné rozlišit tři stadia vývoje vědomí.

1. Po relativně nevědomém, nediferencovaném stadiu (prepersonální stadium)

2. následuje diferenciace vědomí do různých polarit (personální stadium)

3. v tomto stadiu dosáhnou tyto polarity konečně své syntézy (integrativní, transpersonální stadium).

Zde platí, že následující stadium to předcházející přesahuje a integruje, což znamená, že je sice dosaženo další, nové dimenze vědomí, prohloubeného chápání světa a sebe, ale stav a dimenze zkušeností předchozích stadií zůstanou zachovány a účinné."


Sen vnímám jako symbolické vyjádření zápasu o přechod na další stupeń vývoje vědomí. 

Obecně se častěji setkávám se strachem z lásky jak ve snech, tak v v umění a běžné realitě. Láska může probudit obavy z pohlcení, jak je to vidět v tomto snu. Zároveň je snící připravený tančit věčný zápas nebo tanec lásky. Volba je na každém z nás.

K stupním vývoje vědomí se  vrátím v dalších příspěvcích.

Přeji láskyplné sny. Cantadora 

 

 

 

 zastavit se

(zdroj z knihy Pravé štěstí, autorka Sharon Salzberg)

Příběh ze 4. století vyprávěný Čuang-c´, čínským filozofem.  

Byl jednou jeden muž, který byl tak znechucený z pohledu na svůj vlastní stín a na vlastní kroky, že se rozhodl, že se jich zbaví. Řekl si, že jim uteče. Ale pokaždé, když došlápl, objevil se další krok a jeho stín s ním držel tempo bez sebemenších obtíží. Ten člověk si myslel, že asi neběží dost rychle. Takže se rozběhl ještě rychleji a ještě rychleji a nezastavil se, dokud nakonec samým vyčerpáním neklesl mrtev k zemi. Tohoto muže ani nenapadlo, že by úplně stačilo, kdyby vstoupil do stínu, neboť v jeho přítmí by jeho stín okamžitě zmizel. A nepomyslel ani na to, že kdyby se byl na chvíli posadil a setrval v klidu, jeho kroky by také ustaly.

 Krásné sny. Cantadora

sobota 25. února 2023

Potichu

 

Pablo Neruda:
...Kdybych nebyl cílevědomý
a nechtěl, aby se život hýbal,
jedinkrát kdybych uměl dělat nic,
snad by pak obrovské ticho
tenhle smutek přerušilo,
že sobě nikdy nerozumíme.
... Snad země nás může učit,
když všechno mrtvé zdá se,
ale pak zvíme, že živé je to.
 
Krásne sny. Cantadora
 

 

pátek 17. února 2023

když nejmoudřejší je mlčet

 


Prožívám velmi plodné období vzdělávání s moudrými lidmi planety. Skončil webinář Gregga Bradena Kódy moudrosti, který jsem absolvovala. A velmi výživný byl kurz s Míšou Cusanovou o práci s kostmi. Paralelně jsem obklopena taky lidmi, kteří se ke všemu vyjádřují a mají na všechno "jako" odpověď: Vnímám, že co potřebuji je ticho. Mlčeti zlato. Protože z té přemíry rad a mouder falešných proroků jsme se nedostali nikam. Chci vstřebat pravé poznání; zlaté nugety a odlišit to od nepravého, pozlátka. Zmar v mnoha oblastech života je teď všude kolem viditelný. Možná ticho, nalézání, vstřebávání pravých hodnot může mít silnější léčivý účinek. Psát chci jenom  když budu vidět něco krásného nebo laskavého. Taky zaznamenávám sny lidí, kteří mi je svěří do opatrování.

Tak budu učinit, budiž ujednáno. Krásné sny. Cantadora

P.S. Fotka od kontejneru. Nazvala jsem ji Dětství na smetišti.

čtvrtek 9. února 2023

deset zenových vteřin


Z knihy  Erica Maisela, Ph. D.: Deset zenových vteřin

Na čem stojí cesta k zenové prázdnotě?

Vybírám z knihy dvanáct zaklínadel:

1. Úplně se zastavuji 

2. Nic neočekávám

3. Pracuji na svých věcech (pozn.: tématech, procesech)

4. Důvěřuji svým zdrojům

5. Cítím, že mám podporu

6. Přijímám tento okamžik

7. Moje minulost pro mě není problém

8. Uděluji věcem smysl (pozn.: vnímám podstatu věcí a dějů)

9. Otevírám se radosti

10. Troufám si na tento úkol

11. Dělám konkrétní kroky

12. Vracím se s novou sílou.

 A co vy? Na čem si zakládatě na cestě životem? Opakovaně se dotýkám prázdnoty zenu.  V haiku.

Moje poslední haiku:

Obraz pivoňky

Krásou si čistím srdce

Na dně je bolest

Krásné sny. Cantadora