úterý 31. prosince 2013

principy starořímského architekta Vetruvia


P. F. 2014
Firmitas, utilitas, venustas - trvanlivá, užitečná, krásná.
Podle Vetruvia, architekta starého Říma musí být stavba trvanlivá, užitečná a krásná.

Přeji tedy všem hodně zdraví, lásky a božího požehnání.
 A cokoli budujeme, dodržujme principy architektury starého Říma.... jako rovnováhu tekutosti této doby. Protože co po ní zůstane, když vše bude virtuální?

Krásne sny přeji. Cantadora

pondělí 30. prosince 2013

čtení


Náměty na čtení, které nabízí Jan Bím, pro ty, kdo neslaví Silvestr a chtějí hezky trávit chvíle posledního večera starého roku...

Krásné putování kolem českých řek


Mezi námi, o.p.s - společnost pro rozvoj komunikace a sdílení mezi generacemi

Zajímavá studie americké armády proč indiáni nosili dlouhé vlasy (anglicky)


Dakota 38 - indiánská cesta smíření


O život můžeme přijít různě, smrt jen jedna z možností -  zajímavý článek

sobota 21. prosince 2013

zlatá neděle

Četla jsem si v knížce, a to co mě zaujalo se hodí ke zlaté neděli  adventu.

Antony de Mello: Cesta k lásce
"Co je láska? Podívejte se na růži. Může snad růže říct: "Nabídnu svou vůni lidem dobrým a odepřu ji lidem zlým?"
Nebo dovedete si představit lampu, která zadržuje své paprsky před špatnými lidmi, kteří v jejím světle chtějí projít?...
To je tedy první vlastnost lásky: nečiní rozdílu. Proto jsme nabádáni, abychom byli jako Bůh  "který dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé."
Jak člověk dosáhne této vlastnosti lásky? Cokoli pro to uděláte, jen učiníte z toho něco vynuceného, vypěstovaného a tedy falešného, protože lásku nelze vynutit. Nemůžete nic udělat. Ale můžete něco odhodit. Pozorujte tu nádhernou změnu, kterou proděláte ve chvíli, kdy přestanete lidi rozdělovat na dobré a zlé, světce a hříšníky, a začnete se na ně dívat jako na nevědomé. Musíte opustit své mylné přesvědčení, že lidé mohou hřešit vědomě....
Hříchy se dějí nikoli, jak se mylně domníváme, ze zlé vůle, ale z nevědomosti. .... "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí."

Přeji všem požehnané Vánoce. 
S láskou Cantadora

P.S Přeji jednomu mladému muži, ať najde ducha Vánoc, aby mohl dál psát svůj příběh. Prosím, posílejte dál své drobné radosti, je jich kolem tolik:-), stačí jenom otevřít dobře své dětské oči. Cantadora

neděle 15. prosince 2013

třetí stříbrný advent


Chalíl Džibrán: Prorok

".... Neříkejte: "Našel jsem pravdu", ale raději řekněte:
"Našel jsem jednu pravdu".
Neříkejte: "Našel jsem cestu duše",
raději řekněte: "Potkal jsem duši, kráčející po mé cestě."
Neboť duše kráčí po všech cestách.
Duše nekráčí přímočaře, ani neroste rovně jako rákos.
Duše se rozvíjí jako lotos s nesčetnými plátky svého okvětí."

Hezkou stříbrnou adventní neděli přeji všem, kdo v životě kráčí po všech cestách...

Cantadora

Dobré sny.


pátek 13. prosince 2013

sny na Kampě

Milí snící, 

těším se na setkání dne

 16.12.2013  od 18.00 hodin;

 ... připomínám: 

 koná se seminář Sny léčí v divadle Kampa

http://www.divadlokampa.cz/program-akci/tickets/1365

Hezké sny. Cantadora

neděle 8. prosince 2013

2. adventní neděle

Sny snících i mé, které jsem měla možnost snít tento rok, vypovídají o nezlomnosti lidské duše. POKAŽDÉ se najde cesta k obnově rovnováhy.
 Zanikají civilizace, mizí tolik dobrých věcí a nahrazují je horší lidi a horší společenství a když už není naděje, objeví se zázrak a z popela povstane nový život a vše začíná znovu a pokaždé to přinese tolik lásky a naděje, radosti a darů, že není důvod vzdávat žádný cíl, kterému věříme.
Raduji se ze Štafety 1000 drobných radostí, raduji se z přednášek a seminářů, raduji se z toho, že se lidi bez důvodu usmívají, spontánně obejmou, nemusí se ve vztazích přetvařovat, jsou svobodní, ale dokážou být oddaní jeden druhému.
 Děkuji, že jsem zdravá, za to, že mám obyčejnou rodinu, která je soudržná. Děkuji, že ani v tomto věku jsem neztratila dětskou víru v zázraky, lásku a dobré konce.
Jsem vděčná svým přátelům, že mě podrželi, když jsem byla na kolenou. Jitka a Jitka, Želka, Ája, Pavel, Gregor a Matouš a jiní vědí, o čem mluvím.
Děkuji za pouť do Brd, která mně trvale transformuje, děkuji Markétě S., že mi pomohla projít dveřmi.  Paní Janě Heffernanové za vedení. Jarce Jones za rychlé obnovení mého webu, který totálně zničil virus. Jardovi, že je mým učitelem.
Děkuji klientům za jejich odvahu jít spolu se mnou do míst, kde to není lehké. Zároveň se od nich tolik učím.
Děkuji všem známým a neznámým lidem, že udržují  pozitivní hladinu energie v mezilidských vztazích, i když z toho nic nemají, kromě svého přesvědčení a dobrého srdce. Lidem, kteří vytváří hodnoty, protože to tak cítí. Zdravím blogery, kteří rozšiřují dobrý prostor, Markétko tobě děkuji speciálně, jsi mojí inspirací. Fotografům, kteří mi dávají k dispozici svoje fotografie....
Děkuji Markétě, že se dotkne mých vlasů a umí z toho udělat hezký účes:-)

Antony de Mello: Minutová moudrost
Láska
Novomanželé se ptali:
"Co máme dělat, aby naše láska vydržela?"
Mistr řekl: "Milujte spolu všechno ostatní."

Je druhý advent a Pošta 1000 drobných radostí pokračuje.... čekám na vaše radosti v době adventu i čase všedním. Dobrou noc. Cantadora

neděle 1. prosince 2013

1. adventní nedělePrvní neděli adventu věnuji úvahám o tom, co jsem nedokončila, co se mi nepodařilo, komu jsem ublížila, co jsou mé hříchy.
Druhý advent naopak procházím vším, co  je v pořádku a potřebuje moji trvalou péči, protože to vzkvétá a potřebuji se o to dál dobře starat.
Třetí advent  s rodinou obnovuji a znovu a znovu vyprávím příběhy naší rodiny, abych předávala dětem paměť kořenů rodu, bez kterých je lehké zabloudit. Vzpomínáme na lidi, kteří už jsou jinde a my jim udělujeme místo ve svém srdci...
Zlatou neděli už věnujeme přípravě Vánoc a lehkosti bytí.....
Tento rok přinesl věci běžné, obvyklé, zvláštní i zázrak lásky.
Za všechno děkuji.
Za to, že jsem udělala chyby, nad kterými přemítám a učím se, jak je příště neudělat.
Děkuji za to svoji netrpělivost, protože se cvičím v trpělivosti,
za svoji prostořekost, protože se učím diplomacii,
za svoji tvrdost, protože se učím citlivosti,
za svoji lásku, protože se učím ji nepoutat k jednomu člověku,
děkuji za svoji všeobjímající lásku, kterou proměňuji v odvahu milovat svoji jedinou růži.

Omlouvám se všem lidem dobré vůle, kterých jsem se dotkla a bolelo je to, stejně jako se omlouvám sobě, že jsem si to neodpustila a zamořuji vinou čistotu duše... Činím tak teď.

Krásny čas adventu přeji a tady je severský pohled na život od

Christiana Morgensterna: Oba dva osli

Oba dva osli

Řek jeden osel zachmuřeně
své od Boha dané ženě:
"Jsem hlupák, ty jsi hlupák taky,
pojď, zemřeme, jaképak fraky."

Však jak to v životě už běží
jsou oba stále živí, svěží.

Dobré sny přeji. Cantadora