úterý 1. září 2009

konflikty ve snech

Důvodem, proč nás naše sny můžou děsit a bojíme se jich, je KONFLIKT. Konflikt ve snu, který nás začíná tlačit k nějakému řešení. Pracovat na řešení problémů a udělat jasné rozhodnutí je někdy pro nás bolestné. Kdo by to neznal z běžného života?

.... Manželství v troskách, kde se zavírají oči před rozhodnutím co dál.

.... Dítě, které bere drogy, pije, má dluhy, lže, můžeme omlouvat, ale jak to řešit?

.... Sousedi, kteří nerespektují noční klid.

.... Šéf, který nás ponižuje, protože ho ohrožujeme.

.... Dát výpověď v práci, kde jsme bytostně nešťastni, jenomže máme napjatý domácí rozpočet a v práci skvělý plat?
.... Odhodlat se odhalit něco, co z nás udělá v očích ostatních velmi nepopulárního člena kolektivu i když je to otázka principu?
.... Bojovat s přítelem o jednu pracovní pozici?
Kolik je životních situací, tolik je konfliktů. Život sám je konflikt. V momentě zrození se otevře druhý pól života - smrt. Proto přijmout aspekt: konflikt/řešení/konflikt.... zahrnuje pochopení vzorce život-smrt-život.

Často vidíme, jak se konflikty zametají pod koberec.

Řešit konflikt je bolestivý proces, právě kvůli NEVĚDOMÝM procesům. Souvisí to s našimi nejistotami, zraněním, úzkostmi, strachy, které každý konflikt znovu vynese napovrch. A tak se spouští spíš starý neurotický KONFLIKT.

Neřešíme aktuální konflikt, ale staré nevyřešené konflikty, které nám brání růst a stát se zralejšími a schopnými konstruktivně pracovat, žít a milovat. Místo toho, abychom přemýšleli, jak zvládnout novou situaci, utápíme se v pocitech křivdy, obviňujeme okolí, spřádáme mstu nebo se utíkáme k utišujícím prostředkům. Možná to řešíme jídlem, nakupováním, sexem? Každý si najde cestu, jak se konfliktu vyhnout podle úrovně své zralosti. Sen je náš lékař. Součástí úzdravných snů jsou konflikty, které sen vynáší na povrch a od nás žádá, abychom jim čelili. Léči náš strach a dává nám energii se postavit na vlastní nohy.

Podstatou konfliktu jsou dvě strany, které vystupují proti sobě. Může jít o konflikt mezi partnery, přáteli, kolegy. Ale může jít i o dvě stejně silné protikladné potřeby v nás samotných - například věrnost a touha po dobrodružství. Tlak a napětí, které při konfliktu vznikají, vyvolávají spoustu reakcí:

- od tělesných jako jsou stres, nespavost, pocení, bušení srdce, psychosomatické nemoci atd.

- snahu držet konflikt mimo své vědomí. Člověk ztrácí energii, tím jak konflikt neřeší.

- sebedestruktivní jednání nebo přesunutí konfliktu na jiné lidi a vyvolání konfliktu na vnější úrovni.

Když najde snící odvahu nevytěsnit konflikt, musí se rozhodnout pro jeden pól konfliktu. Bude muset přiznat, že má vztek (doložte si tam jakékoliv pocity, myšlenky, emoce...) I když to je v rozporu s tím, jak o sobě snící smýšlí např. že je klidný, hodný (doložte si tam jakékoliv pocity, myšlenky, emoce...) Až vyřešením jednoho pólu konfliktu může růst. Jeho popíráním oslabuje sám sebe. Největší chybou je takzvaný kompromis, protože se nepřikloní ani k jednomu pólu konfliktu a člověk uvízne v polovičatých řešeních, které neuspokojí nikoho. Konflikt sice není vytěsněný, ale ani vyřešený. Váhavost vede k ustrnutí a uvíznutí v napjaté situaci, ztrátě nálady, energie a rezignaci.

Psychika při setkání s oběma póly konfliktu vychází posílena. Snící si uvědomí - např. že i když je klidný a rozumný, pro tuto situaci musí přiznat a integrovat svůj hněv a agresi. Může to být velké překvapení, protože si zakládá na své klidné síle. Může se zaleknout toho, že není takový, za jakého se pokládá a bát se toho, že teď se mu život vymkne z rukou....

Pro práci s konflikty je důležité prožít konfliktní stav, protože snícímu se podaří rozšířit hranice svého vědomí. Získá novou zkušenost zvládat setkání s protiklady. A nejen to: umí se s nimi vyrovnat.
Integruje poznání, že konflikt neničí, nezabíjí, ale posilňuje naši schopnost žít a přežít protikladné síly v nás i kolem nás.

Ať je míň obětí a víc sebe-vědomých jedinců, kteří nás obohacují svým konstruktivním řešením životadárných konfliktů. Protože destruktivní konflikty jsou tam, kde není schopnost konflikty řádně otevřít a prožít jejich protikladné aspekty.
V příštím blogu se zaměřím na sen, kde jsem pracovala s tématem konfliktu, který pomohl snícímu najít odvahu chránit sám sebe.

Žádné komentáře:

Okomentovat